Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מעבר של תאגיד לישראל

Michael Decker

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס ושות'. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

מעבר של תאגיד לישראל מהווה שינוי משמעותי בחיי העובדים או בהנהלת התאגיד / סניף המבצעים מעבר. עם שנים רבות של ניסיון בסיוע ליחידים וחברות עם המעבר לישראל, משרד עורכי דין שלנו פה כדי להבהיר את התהליך עבור אלה שמחפשים לבצע מעבר לישראל. מאמר זה מציג את חלק מהמידע שחשוב עבור כל מי שחלק למעבר של תאגיד לישראל.

מעבר לעובד שחלק מתאגיד ישראלי

יחיד שאינו אזרח או תושב ישראלי, שעובד עבור תאגיד שרשום בישראל ובחו"ל, יצטרך לעבור את תהליך המעבר של עובדים זרים לישראל.

מעבר של תאגיד לישראל

מעבר של עובד בתאגיד שאינו תאגיד ישראלי

מצד שני, עבור עובדים שמועסקים על-ידי תאגיד שאינו רשום בישראל, המעבר לישראל ידרוש שהתאגיד יירשם בישראל לפי חוק החברות. לפרטים בנוגע לדרישות הפרטניות לרישום חברה בישראל או הקמת ישות תאגידית חדשה בישראל, ראו את המאמר שכתבנו על הנושא.

ייתכן שהמעבר של תאגיד לישראל ידרוש את הצעדים הבסיסיים של רישום חברה בישראל והעסקת מספר עובדים לפי דיני העבודה הישראליים. עם זאת, הרבה פעמים יהיה גם מעבר של הנהלה לישראל, פתיחה של משרדים חדשים וביסוס נוסף של החברה בישראל.

מעבר של הנהלה

אחד מהצעדים הראשונים במעבר של הנהלה, יהיה רישום החברה בישראל וקבלת מספר תאגיד שיסייע בזיהוי לצורכי מס. הליך זה נותן יתרונות משמעותיים בתחום העמידה בדרישות של דיני העבודה הישראליים. זאת מכיוון שזה יאפשר דרך פשוטה לווידוא שכל העובדים יקבלו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם לפי החוק. מעבר של הנהלה לישראל גם כן ישפיע על החובות החלות על החברה מבחינת מס.

ענייני מס

עבור תאגידים שמחפשים לבצע מעבר לישראל, יהיו מספר שאלות מפתח שחשוב לבחון בהקשר של מיסוי. אם התאגיד יתאגד בישראל כחברה בערבון מוגבל (חברה בע"מ), אז נכון ל2021, ההכנסה החייבת של החברה תמוסה ב23%. עם זאת, יהיו מקרים חריגים בהם החברה תשלם מס נמוך יותר אם החברה נמצאת בתחום שזכאי לתמריצים ממשלתיים שמגיעות כהטבות מס. מס זה יחול על החברה בין אם מדובר בחברה שרשומה בישראל או אם השליטה על עסקי החברה והנהלה הם מישראל. עבור תאגידים שמבצעים מעבר של סניף בישראל, ההכנסות מאותו הסניף יהיו חייבים במס לפי דיני התאגידים הישראליים.

מעבר של תאגיד כסניף או כחברת בת?

יש כמה הבדלים משמעותיים בין תאגידים שמתאגדים כחברה ישראלית ואלו שפשוט פותחים סניף של החברה שלהם בישראל.

חבות

במקרה של סכסוך משפטי שעולה מפעילות החברה במקרה של סניף ישראלי, על החברה בחו"ל תחל חבות משפטית ונכסי החברה בחו"ל יהיו ניתנים לפרעון. זאת מפני שבמקרה של סניף, לא מדובר בישות משפטית נפרדת. מנגד, במקרה של חברת בת שנוסדה בישראל, נכסי חברת האם בחו"ל בדרך כלל לא יהיו ניתנות לפירעון מפני שמדובר בישות משפטית נפרדת ובגלל שבתי המשפט לא ממהרות לבצע 'הרמת מסך' בין הישויות המשפטיות הנפרדות.

מיסוי דיבידנדים

במקרה של חברת בת, החברה היא חברה ישראלית ולפיכך עליה לשלם לרשויות המס הישראלים מס דיבידנדים. מס זה הינו בדרך כלל 25% מהדיבידנדים אך משתנה בהתאם לסוג החברה, אם בעל המניות הינו תאגיד או יחיד, וגורמים אחרים. במקרה של סניף, החברה אינה צרכה לשלם מס דיבידנדים, מפני שרווחי החברה מהסניף שייכים לחברה הזרה.

חשוב להדגיש, שעל חברות המאוגדות מחוץ ישראל לשלם מס תאגידים בהתאם לחוקי המדינה בה הם מאוגדים. עם זאת, התקיימותן של אמנות מיסוי בינלאומיות מובילה לכך שככלל, חברות לא אמורות להיות חבות במיסוי כפול.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות נוספות, עורכי הדין שלנו לדיני הגירה ישמחו לעמוד לרשותכם. אנחנו יכולים לסייע לכם עם המעבר לישראל, מעבר של תאגיד לישראל, או הדרישות המשפטיות בהעברת הנהלה לישראל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top