Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מס רכישה תושב חוץ

Meir Shua
Meir Shua

Nir Plesser

לאחר שבחנתי מספר משרדים לייצוג, בחרתי במשרד דקר, פקס, ושות' ולא התחרטתי. זכיתי ליחס אישי בטיפול המשפטי בתיק שלי, ומורן אשר ליוותה אותי בייצוג גילתה בקיאות וחריצות בתיק ותמיד הייתה זמינה לשאלותיי. לאור שביעות רצוני המלצתי גם למכרים נוספים לפנות למשרד

עסקת רכישת דירה לתושב חוץ כוללת היבטים רבים ייחודיים שאינם קיימים בעסקת רכישת דירה לתושב ישראל. כמו ניהול עסקה מרחוק, בדיקות מקדמיות על ידי גורם שלישי ולא על ידי הרוכש וכן תנאים ייחודיים בבקשה לקבלת משכנתא על ידי הבנקים בישראל.

במאמר זה נעסוק בסוגיית מס הרכישה ברכישת דירה על ידי אזרח ישראלי החי בחו"ל. בניגוד לתושב ישראל הנהנה ממדרגות מס רכישה מופחתות, הרי שתושב חוץ לא ייהנה מהם. במאמר זה נסביר גם מיהו תושב ישראל לעניין מס רכישה ומה הן ההקלות האפשריות לקבלת הטבות במס לתושבי חוץ.

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נדל״ן ומקרקעין. המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ וייצוג במגוון נושאים, כגון ייעוץ וייצוג במשא ומתן לקראת עסקאות נדל״ן, מענה בסוגיות מיסוי מקרקעין, חוזי שכירות, רישום זכויות במקרקעין, ייעוץ משפטי בענייני משכנתא וכיו״ב.

מס רכישה תושב חוץ

מדוע מס הרכישה לתושב זר שונה מתושב ישראל?

בשנים האחרונות עלה השיח סביב ׳דירות רפאים׳ שמחזיקים במדינה תושבי חוץ המגיעים חודש בשנה ולפעמים פחות וביתר הזמן הדירה עומדת שוממת. באזורי יוקרה בירושלים ובתל אביב, ישנם בניינים שמרבית הדירות בהם חשוכות במהלך השנה מכיוון שהבעלים מתגוררים בחו״ל ולא מעוניינים אף להשכיר אותן.

תופעה זו הביאה את המדינה לחשיבה כיצד לגרום לתושבי החוץ שלא לקנות דירות בישראל אם אינן לצורך מגורים, ובמסגרת זו נקבעו כללים שונים, ביניהם מס הרכישה המבדיל בין תושבי חוץ לתושבי ישראל.

בעוד תושב ישראלי לא ישלם מס רכישה על דירה ראשונה המיועדת למגורים עד לגובה מסוים, תושב חוץ ישלם מס רכישה במדרגות שנקבעו גם ברכישת דירה ראשונה וגם אם אין בבעלותו דירה משלו במדינת מגוריו.

כלומר, תושב חוץ ישלם מס רכישה על דירה ראשונה כמו שמשקיעים תושבי ישראל משלמים החל מהדירה השנייה ואילך.

מדרגות המס הן כדלהלן:

נכס בשווי של עד 5,872,725 ש״ח – גובה המס יהיה 8% מערך הנכס.

נכס בשווי מעל 5,872,725 ש״ח – גובה המס יהיה 10% משווי הנכס.

הנתונים נכונים ל2023, הסכומים מתעדכנים לפחות אחת לשנה.

מי נחשב תושב ישראל לעניין מס רכישה?

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה לרשות המסים. מי שהוא תושב ישראל ובעל דירה יחידה, נהנה מפטורים והנחות בכל הנוגע למס רכישה. לפי החוק, גם מי שהפך לתושב בתוך שנתיים מרכישת הנכס, נחשב לתושב ישראל לעניין מס הרכישה.

בפקודת מס הכנסה נקבע כי תושב ישראל נחשב מי ש״מרכז חייו בישראל״ והוא שהה 183 ימים או יותר בישראל בשנת המס. כלומר, אם הוא שהה פחות מפרק הזמן הזה, הוא אינו זכאי להטבות המוקנות לתושב ישראל.

הפקודה קובעת גם להפך מי נחשב לתושב חוץ לעניין מס הרכישה. ובהיפוך לקביעה הקודמת, מי ששהה פחות מ-183 יום בישראל בשנת המס, ומרכז חייו לא היה בישראל נחשב לתושב חוץ.

האפשרויות לחסכון במס רכישה ברכישת דירה על ידי זר:

תושב חוץ שאינו תושב ישראל, ישלם כאמור מס רכישה לפי המדרגות הגבוהות. אך מלשון החוק ופקודת המיסים, אנו למדים על שלושה דרכים לתשלום מדרגות המס המופחתות בעסקה של רכישת דירה על ידי תושב חוץ.

רוכש שהפך לתושב – אם בשנתיים שלאחר רכישת הדירה, הפך הרוכש לתושב ישראל, הוא יהיה זכאי למדרגות מס מופחתות אם זו דירתו היחידה בישראל וגם אם יש בבעלותו כמה דירות בחו״ל.

רוכש שהפך ל׳תושב חוזר ותיק׳ – תושב ישראל שעזב לחו״ל לתקופה של 10 שנים ויותר ובכך הפך לתושב חוץ, ובתוך שנתיים לאחר רכישת הדירה בישראל הוא הפך לתושב חוזר ותיק, יהיה זכאי למדרגות מס מופחתות.

עולה חדש – כאשר תושב החוץ הפך לעולה חדש והדירה שרכש משמשת למגוריו, הוא זכאי להקלה במס רכישה ייחודית עבור עולים חדשים. תוקף ההטבה יהיה משנה קודם למועד עלייתו ועד שבע שנים לאחר עלייתו. מדרגות המס יהיו שונות כדלהלן:ֿ

בנכס בשווי שעד עד 1,928,220  ש״ח, מס הרכישה יהיה בגובה 0.5%.

בנכס בשווי שעל מעל 1,928,220 ש״ח, מס הרכישה יהיה בגובה 5%.

נכון לינואר 2023, הסכום מתעדכן לפחות פעם בשנה

לסיכום, אם הנכם תושבי חוץ בתהליך רכישת דירה בישראל, וברצונכם לקבל ייעוץ בנושא, כמו גם בנושאים נוספים בתחום המקרקעין, פנו עוד היום למשרד עורכי הדין שלנו, בעל סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדין האזרחי בישראל. אם יש לכם שאלות נוספות, עמיתיי ואני נשמח לעזור.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top