Skip to content

מסמכים לקבלת אזרחות פורטוגל עבור צאצאי מגורשי ספרד

Avatar

Michael Decker

מאמר זה דן במסמכים הדרושים להגשת בקשה לאזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד. יהודים רבים ממוצא פורטוגלי מבקשים לקבל את האזרחות שמציעה פורטוגל לצאצאי היהודים הספרדים שגורשו לפני מאות שנים. נכון לסוף שנת 2018, הן ספרד והן פורטוגל הנפיקו 10,000 דרכונים לאזרחים חדשים, צאצאי מגורשי ספרד. ישנם מספר תנאים להוכחת הזכאות לאזרחות פורטוגל; כמובן שהתנאי הראשון הוא ההגשה הנכונה של מספר מסמכים לקבלת אזרחות פורטוגל על פי התקנות.

המסמכים הדרושים להגשת בקשה לאזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד

המסמכים הדרושים לצורך בקשה לקבל אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד הנם:

מסמכים לקבלת אזרחות פורטוגל– תעודת לידה (עם אפוסטיל)

– העתק שלושת העמודים הראשונים מדרכונו של המבקש

– תעודת רישום פלילי שהונפקה על ידי רשויות מדינת הלידה, מדינת האזרחות, ומדינת המגורים, במידה ומדובר במדינות שונות (עם אפוסטיל לכל מסמך)

– אישור הקהילה היהודית בפורטוגל, המעיד על מוצאו היהודי-ספרדי של המבקש. למידע נוסף בנוגע לאופן ההוכחה, ראה המאמר בנוגע להוכחת המוצא היהודי-ספרדי.

– מסמך משפטי המתיר למשרד עורכי הדין להגיש מסמכים אלו מטעמך (יימסר ללקוח בעת תחילת התהליך)

ייפוי כוח

מקרים בהם מדינתו של המבקש אינה מנפיקה אישור אפוסטיל

אם המבקש מגיע ממדינה שאינה מנפיקה אישור אפוסטיל, עליו לאמת את המסמכים בקונסוליה של פורטוגל האחראית על הטיפול בבקשות ממדינתו.

תרגום נוטריוני של מסמכים

כל המסמכים המוגשים לצורך קבלת אזרחות פורטוגלית לצאצאי מגורשי ספרד יהיו באנגלית, צרפתית או פורטוגזית. אם אין ברשותך מסמכים בשפות אלו, נוכל לספק תרגום נוטריוני של המסמכים. אנו מעניקים שירותי תרגום משפטי ללקוחות רבים, בהתאם לצורך.

סדרת מאמרים זו

ראו מאמרים אחרים בנוגע לחוק מ-2015 שעיגן את המדיניות בפורטוגל, הוכחת מוצא יהודי ספרדי, אזרחות פורטוגלית לבני זוג וילדים, פרק הזמן לקבלת אזרחות פורטוגלית, העלויות הכרוכות ובקשת אזרחות במקרה של רישום פלילי.

צור קשר – עורך דין דרכון פורטוגלי

למשרדנו ניסיון של מעל 30 שנים בדיני הגירה. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מומחי הגירה בפורטוגל המתמחים במתן אזרחות לצאצאי מגורשי ספרד, על מנת לסייע ללקוחותינו להשיג אזרחות פורטוגלית. פנו אלינו לקבלת סיוע משפטי בקבלת אזרחות פורטוגלית.

מסמכים לקבלת אזרחות פורטוגל

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top