Skip to content

מסלול כניסה מהירה לקנדה

Avatar

Alex Brosh

מה הוא מסלול ה"אקספרס" להגירה לקנדה?

מסלול כניסה מהירה לקנדה נפתח על ידי ממשלת קנדה בחודש ינואר 2015. המסלול נפתח כדי להקל על אפשרויות ההגירה לקנדה באמצעות המסלול הכלכלי. ממשלת קנדה מעודדת הגירה של אנשים בעלי מיומנויות וניסיון שיתרמו לפיתוח המשק הקנדי. כניסה מהירה נועדה להפוך את תהליך ההגירה קל יותר עבור עובדים מיומנים. האם אתה עובד מיומן המתכנן להגר לקנדה? אם כן אז ייתכן כי מסלול הגירה אקספרס אל קנדה רלוונטית עבורך.

כיצד פועל מסלול כניסה מהירה לקנדה?

כניסה מהירה לקנדהכניסה מהירה לקנדה זה מסלול הגירה המאפשר לאנשים שעומדים בדרישות להגיש "בקשה להבעת עניין" (באנגלית: Expression of intent) לגבי מגורי קבע בקנדה. המועמדים המעוניינים מדורגים על בסיס מערכת נקודות מורכבת. לאחר ביצוע החישוב, בהתבסס על זכאות וסך הניקוד, הרשויות הפדרליות והמחוזיות של קנדה מזמינות אנשים בעלי מומחיות מתוך רשימת המועמדים להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע.

לפני שמתחילים את מסלול כניסה מהירה אל קנדה

כדי להיכנס למאגר הכניסה המהירה, עליך לעמוד בכל הדרישות המינימליות לאחת מתוכניות ההגירה הכלכליות הפדרליות הבאות:

  • תכנית "ניסיון קנדי"
  • התכנית הפדרלית לעובדים מקצועיים
  • התכנית הפדרלית למקצועות נדרשים

זכור כי עמידה בדרישות של אחת מהתכניות האלו אינה בהכרח קובעת כי תיבחר לקבל אפשרות להגיש בקשה למגורי קבע. האפשרויות מוענקות על בסיס מערכת דירוג נקודות. כדי לקרוא את הדרישות המינימליות לתכניות הנ"ל בקרמומלץ לבקר באתר האינטרנט של "רשויות ההגירה אל קנדה".

הצטרפות למאגר הכניסה המהירה לקנדה על ידי יצירת פרופיל

לאחר שקבעת כי אתה זכאי להתקבל לאחת התוכניות שהוזכרו לעיל, אתה מתחיל את התהליך על ידי יצירת פרופיל מקוון לכניסה מהירה. זכור כי ברגע שתתחיל לכתוב את פרופיל הכניסה המהירה שלך, יש לך 60 ימים כדי להשלים אותו. בפרופיל תצטרך לספק מידע על עצמך. מידע זה כולל את ניסיון העבודה, חינוך, ידע בשפות, גיל, ועוד. בשלב זה חשוב לחזור שנית – קבלה לתכנית אינה מבטיחה הגירה אל קנדה.

כיצד אוכל להגדיל את הסיכויים שלי להיבחר?

כפי שצוין לעיל, פרופיל כניסה מהירה לקנדה ייחשב במערכת נקודות. משמעות הדבר היא כי יינתן לך ציון על סמך המידע שתספק. יש לך אפשרות להרוויח נקודות על בסיס ניסיון העבודה שלך, חינוך, ידע אנגלית, ידע צרפתית, גיל, ועוד. לדוגמה, אם יש לך הצעה לעבוד באופן חוקי אצל מעסיק קנדי תוכל להרוויח נקודות נוספות על בסיס זה. ככל שהניקוד הכולל שלך גבוה יותר, כך גדל הסיכוי שתבחר.

לאחר שתבחר, יש להגיש בקשה לתושבות קבע בתוך 6 חודשים

אם הפרופיל שלך יקבל מספר נקודות גבוה, אזי סביר להניח כי תקבל הזמנה מרשות ההגירה והאזרחות של קנדה להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע. לאחר שתקבל את ההזמנה, יש לך 90 ימים להגיש את הבקשה למגורי קבע לאחת משלושת התוכניות הכלכליות הפדרליות שהוזכרו לעיל, או תוכנית הגירה מחוזית. בדרך כלל, בקשות לישיבת קבע במסלול כניסה מהירה לקנדה נמשכות עד שישה חודשים.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות לגבי כניסה מהירה לקנדה והגירה במסלול כלכלי, אנא פנו אלינו. משרדי חברת עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש בפתח תקווה וירושלים עומדים לשירותכם בנושאים אלו ועוד.

ויזה לקנדה

053-7471900

          03-6979486

 : office@lawoffice.org.il 

 

 

צרו קשר

Scroll To Top