Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

Michael Decker

רותי ויגודסקי

אנו נעזרנו בשרותי משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש, לתרגום תעודות לגרמנית ולקבלת אפוסטיל. עובד המשרד סשה טיפל בבקשתנו באדיבות ובמסירות. תעודה אחרונה נמסרה בזמן סגר הקורונה. סשה עשה מאמץ עילאי על מנת שנוכל לקבלה בזמן ועל זאת אנו מודים לו. רותי ואמנון ויגודסקי

כיצד מתבצעת מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית? כתב תביעה הוא כתב הטענות הראשון אשר פותח תביעות אזרחיות בישראל, וקיימת חובה להגישו לבית המשפט ולמסור אותו לידי הנתבעים לאחר מכן. קיימות מספר דרכים למסירת כתב תביעה, וביניהן משלוח כתב התביעה בדואר או מסירה אישית באמצעות שליח. במקרה שבו אין אפשרות למסור את כתב התביעה לנתבעים, ניתן לפנות לבית המשפט בבקש כי יורה על דרך אחרת להמצאת כתב התביעה לידיהם. במאמר זה יסביר על כך בהרחבה עורך הדין מיכאל דקר, מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

מסירת כתב תביעה נדרשת לצורך ניהול התביעה כדין

כל תביעה אזרחית בישראל נפתחת בהגשת כתב תביעה נגד הנתבעים בהליך. האמור נכון בין אם מדובר בתביעה בעניין חוזה, בתביעת נזיקין (כגון רשלנות רפואית או תאונת דרכים) או בכל סוג תביעה אחר. קיימים כללים מחייבים רבים לעניין ניסוח כתב התביעה ואופן הגשתו בפני בית המשפט המוסמך לדון בתביעה. כלל מחייב נוסף הוא לדאוג למסירת כתב התביעה (נקרא בשפה משפטית ״המצאה״) לידי הנתבעים. החשיבות במסירת כתב התביעה נובעת הן מהצורך ליידע את הנתבעים על קיומה של תביעה נגדם ועל תוכן התביעה, וכן להכפיף את הנתבעים למרות בית המשפט שבו הוגשה התביעה.

מסירת כתב התביעה מהווה תנאי לכך שהנתבע ייחשב כמי שמודע לתוכן המסמך, ולכן חשוב מאוד להקפיד על מסירה לפי הכללים המשפטיים בנושא. אך כאן עולה השאלה למי ניתן למסור כתב תביעה. מדובר בשאלה חשובה במיוחד, בשל כך שקיימים לא מעט מקרים בהם נתבעים מודעים לכך שצפויה להיות מוגשת נגדם תביעה, ובעקבות זאת מנסים להתחמק ממנה בדרכים שונות (לעיתים אף בדרך של יציאה מהארץ). להלן נסביר על דרכי המסירה האפשריות של כתב תביעה, וכן על החלופות במקרים בהם לא ניתן לאתר את הנתבעים.

מה קובעים הכללים בנושא?

תקנות סדר הדין האזרחי, המסדירות את הכללים לניהול תביעות אזרחיות בישראל, קובעות כי דרך המלך למסירת כתב טענות כדין בפני נתבעים היא לדאוג להמצאת כתב התביעה אליהם ישירות. אם כתב התביעה יומצא לנתבעים בהתאם לתקנות, הם ייחשבו כמי שמודעים לתוכן כתב התביעה שהוגשה נגדם. כאשר תובעים מיוצגים על-ידי עורך דין, לאחר הגשת כתב התביעה בבית המשפט, עליהם לדאוג למסירת כתב התביעה לידי הנתבעים, בדואר (לבית המגורים או העסק שלהם) או במסירה אישית באמצעות עורך דין או אדם שבית המשפט הסמיך לכך (בצירוף אישור קבלה בכתב).

מה עושים כאשר לא ניתן למסור את כתב התביעה ישירות לידי הנתבעים?

אם בעת מסירה אישית הנתבע מסרב לקבל את כתב התביעה או לאשר את קבלתו, הנחת כתב התביעה במקום נראה לעין בדלת בית המגורים או בית העסק של הנתבעים תיחשב כהמצאה כדין. לחלופין, יתכן כי ניתן יהיה למסור את כתב התביעה לאדם ראוי אחר (כגון בן משפחה המתגורר עם הנתבע) במקום לידי נתבעים עצמם. אם הדבר אינו אפשרי. ככל שהשולח פעל בצורה ראויה, גם אז ניתן יהיה להניח את כתב התביעה במקום נראה לעין בדלת בית המגורים או בית העסק של הנתבעים, והדבר ייחשב כהמצאה כדין.

במקרים בהם נתבעים מיוצגים על-ידי עורך דין, התקנות קובעות כי יש להמציא את כתב התביעה לעורכי הדין במקום לנתבעים עצמם. עשויה להתעורר מחלוקת בהקשר זה, הנוגעת לשאלה האם עורך הדין מייצג את הנתבעים רק בעניינים מסוימים שאינם נוגעים לתביעה הנוכחית. במקרים אלה תידרש הכרעת בית המשפט במחלוקת זו. לחלופין, קיימים מקרים בהם נתבעים ממנים מורשים מטעמם לקבלת כתבי תביעה, ואז ניתן למסור את כתב התביעה בפני אותם מורשים. הדבר נפוץ בעיקר כאשר מדובר בתאגידים גדולים הפועלים מעבר לים, וממנים נציגות בישראל לטיפול בתביעות המוגשות נגדם.

חלופות למסירת כתב תביעה הדורשות אישור של בית המשפט

אם אין אפשרות למסור את כתב התביעה באף אחת מהדרכים הנ״ל, ניתן לבקש מבית המשפט כי יורה על המצאה בדרך אחרת. לבקשה זו יש לצרף תצהיר, ולפרט במסגרתו את הסיבות שמובילות למניעת האפשרות למסור את כתב התביעה. במסגרת זאת, אם הנתבעים תושבי ישראל או נמצאים בתחום המדינה, יש לציין האם למיטב ידיעת התובע הנתבעים נמצאים בישראל. ככל שאין להם כתובת ידועה והם תושבי ישראל, יש לצרף לתצהיר תדפיס עם פרטי הנתבע ממרשם האוכלוסין. בנוסף, אם הם תושבי ישראל ויש להם כתובת ידועה, או שהם אינם תושבי ישראל אך נמצאים בישראל, ולא ניתן להמציא בפניהם את המסמך מסיבה כלשהי, יש לציין מה הפעולות שננקטו כדי למסור את המסמך לידיהם.

מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לעיל הסברנו על הדרכים האפשריות למסירת כתב תביעה. מדובר בנושא בעל חשיבות רבה, המהווה תנאי לניהול תביעה נגד הנתבעים. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, או צורך בייעוץ בסוגיות הנוגעות למשפט אזרחי, משרדנו זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים במגוון תחומי המשפט האזרחי, לרבות דיני חוזים ומשפט מסחרי, דיני תאגידים, דיני נזיקין, דיני נדל״ן, רשלנות רפואית, תאונות דרכים, קניין רוחני (סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים) ועוד. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top