Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צו מניעת הטרדה מאיימת – הסבר עורך דין מומחה

Michael Decker

Hacohen Liel

פניתי לעו״ד יהושע פקס, קיבלתי מענה מהיר ביותר. כשהגעתי לצורך ביצוע השירות, הביצוע היה מיידי ואדיב תוך הסבר. ממליצה לכל מי שמעוניין בעבודה מהירה, עניינית ויעילה לפנות לעו״ד פקס.

בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001, הסדיר המחוקק את ההליך המשפטי הרלוונטי להוצאת צו הרחקה כלפי פלוני שמטריד בצורה מאיימת.

במסגרת החוק נקבע כי הטרדה יכולה להיות: התחקות אחר אדם, בילוש או מארב, איומים פוגעניים בכתב או בעל פה, פגיעה בשמו הטוב של האדם, רכושו וכדומה.

במאמר זה עורך הדין מיכאל דקר, ממשרדנו בירושלים, מסביר בקצרה על מהותו של צו הטרדה מאיימת, מי יכול לבקש אותו, והשלכותיו.

ויזת עד לפשע בארצות הברית

מי יכול לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת?

בקשה לצו הטרדה מאיימת יכול להגיש:

 • האדם שנפגע כתוצאה מההטרדה או מישהו מטעמו;
 • היועץ המשפטי לממשלה;
 • תובע משטרתי.

כל אחד מהמצוינים לעיל יכול למלא טופס בקשה המפרט את נסיבות הבקשה, נימוקי הבקשה, פרטי המבקש והמשיב, ותצהיר של המבקש.

הבקשה מוגשת לבית המשפט השלום. במקרה שמדובר בבן משפחה ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. אם מדובר בקטין אז ניתן להגיש את הקשה לבית המשפט לנוער.

ניתן להגיש את הבקשה במעמד צד אחד. אך הדיון בבקשה ידון במעמד שני הצדדים על מנת שבית המשפט יוכל לשמוע את טענותיו של המטריד טרם מחליט האם ליתן את הצו או לא.

באלו נסיבות אפשר לבקש צו למניעת הטרדה מאיימת?

 • התקיים מעשה הטרדה מאיימת;
 • מעשה ההטרדה בהתאם להתנהגות האדם המטריד מבסס יסוד סביר שהתנהגות המטריד עלולה להוות סכנה למבקש או לגופו או לביצוע עבירות מין;
 • טרם הגיש המבקש בקשה לצו זה, המטריד ביצע עבירת מין או כלא אדם כלשהו;

למעשה, באם במסגרת הבקשה לצו הטרדה מאיימת, התקיימו אחת מהנסיבות המפורטות לעיל, ניתן להגיש בקשה זו לבית המשפט המוסמך לדון בבקשה זו.

קבלת צו הטרדה מאיימת על ידי בית משפט

דיון בבקשה לצו הטרדה מאיימת נידון במעמד שני הצדדים (בשונה מהגשת הבקשה לצו הטרדה מאיימת שיכול להיות מוגש במעמד צד אחד), ובית המשפט יכול לאשר את הבקשה או לדחותה.

במידה ובית המשפט מורה על קבלת הצו, במסגרת הצו בית המשפט יכול לאסור את אחד הדברים הבאים:

 • לאסור יצירת כל קשר עם המבקש;
 • לאסור להיות בקרבתו הקבועה של המבקש;
 • לאסור כל סוג של הטרדה;
 • לאסור על החזקת נשק אף במסגרת העבודה.

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת

ממתן הוצאת צו הטרדה מאיימת, הצו עומד בתוקפו למשך חצי שנה. אולם בסמכות בית המשפט להאריך שוב את הצו עד תקופה של שנה. המחוקק הסמיך את בית המשפט בנסיבות חריגות ובנימוקים מיוחדים להאריך את הצו להטרדה מאיימת מעל לשנה ועד שנתיים בלבד.

צרו קשר עם משרד עורכי דין המתמחה בהשגת או ביטול צווי הטרדה מאיימת

אדם המרגיש מאוים או מוטרד תוך סכנה ממשית לחייו לגופו או רכושו יכול לפנות בבקשה לקבלת צו הטרדה מאיימת. אולם, ככל בקשה בפני בית המשפט, ועל מנת לחסוך במשאבים וזמן יקר, ישנה חשיבות לפנות לסיוע עורך דין המומחה בתחום זה. בקשה אשר לא מוגשת כראוי יכולה להיות קנטרנית או טורדנית לדעתו של בית המשפט ואף בסמכות בית המשפט להטיל הוצאות על המבקש לאור הגשת בקשה זו. לכן, במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה זו, יש לפנות לעו"ד המומחה והבקיא בנושא צווים למניעת הטרדה מאיימת כדי לקבל את הסיוע המקצועי הטוב ביותר.

צו מניעת הטרדה מאיימת

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top