Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מי נחשבים ידועים בציבור?

Anat Levi
Anat Levi

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

זוגות רבים אינם יכולים להינשא במדינת ישראל או שפשוט אינם רוצים בכך. עם זאת, זוגות אלו עדיין מעוניינים למסד את הקשר ביניהם ובעיקר, לזכות בהכרה של תא משפחתי מול רשויות החוק ובכך ליהנות מכל ההטבות והזכויות להן זוכים זוגות המוכרים כנשואים במשרד הפנים. כפתרון לכך קם מוסד ידועים בציבור המכיר בזוגות כמנהלים חיים משותפים מבלי להינשא ולהירשם במשרד הפנים. המאמר הבא יסביר מי נחשבים ידועים בציבור, מהו הסטטוס המשפטי אליו זכאים, כיצד ניתן לזכות בסטטוס זה, מה יצטרכו זוגות ידועים בציבור להוכיח ומהו מעמדם אל מול משרד הפנים.

מי יכולים להיות ידועים בציבור?

כל זוג יכול לזכות בהגדרת ידועים בציבור לאחר הוכחת מספר קריטריונים, כפי שיצוין בהמשך. זוגות אלו יכולים להיות גבר ואישה שאינם מעוניינים למסד את קשרם במוסד נישואין מסיבות אידיאולוגיות או דתיות. אלו יכולים להיות גם זוגות חסרי דת, מי שיהדותם מוטלת בספק, פסולי חיתון (למשל ממזרים או כהן וגרושה) או זוגות בני קהילת הלהט"ב שאינם יכולים להינשא בישראל. בנוסף, אלו יכולים להיות זוגות בני דתות שונות שהדין הדתי האישי שלהם לא מתיר להם להתחתן. איש או אישה בעלי דין אישי יהודי, לא יוכלו להתחתן עם בן זוג לא יהודי בתוך ישראל. באופן דומה, ייתכן כי מדובר בזוג בני דת שאינם חלק מהעדות הדתיות המרכזיות בישראל ולכן אין דין דתי אישי שחל עליהם.

חשוב לדעת כי זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים מחוץ למדינת ישראל הם בעלי מעמד משפטי של נשואים לכל דבר ואף ירשמו כך במרשם האוכלוסין באופן דומה לזוג שבחר בהליך הדתי בישראל. לכן זוג זה לא ייחשב ידועים בציבור.

מי נחשבים ידועים בציבור

מהו בעצם סטטוס ידועים בציבור?

ידועים בציבור הינו מוסד או סטטוס משפטי לא רשמי שפותח בפסיקות בית המשפט במהלך השנים. למרות שניתן למצוא את המושג בחוקים השונים, מעולם לא זכה להגדרה מדויקת בחקיקת הכנסת. בית המשפט ייחס את המושג למי "שחי חיי משפחה במשק בית משותף" ולמרות שהמושג כולל את המילה "ציבור", קבע שאין בהכרח השלכה לאיך הציבור תופס את הזוג הטוען למעמד זה. למעשה, איך הכרח לזוג להיות "ידוע" ברבים כזוג, זאת בעיקר כדי להגן על זוגות בני קהילת הלהט"ב הבוחרים שלא לחיות את חייהם המשותפים באופן גלוי .

ייתכן כי בני זוג יוכרו כידועים בציבור למטרה אחת אך לא למטרה אחרת. למשל לצורך קבלת ירושה של בן זוג אך לא פנסיית שארים.

כיצד יוכלו בני זוג לזכות בהגדרת ידועים בציבור?

הצורך להגדיר את הקשר הזוגי תחת הגדרת "ידועים בציבור" מתעורר לעיתים רבות כאשר הזוג מבקש לקבל זכויות שוות לזוגות נשואים. כך למשל מתמודד בית המשפט עם השאלה כאשר אחד מבני הזוג טוען לזכויות ירושה כלפי עזבון בן הזוג השני שנפטר.

קביעה לפיה זוג הוא ידוע בציבור תלויה במבחן סובייקטיבי של איך הצדדים רואים את עצמם. כלומר האם הצדדים רואים עצמם כמנהלים חיים ומשק בית משותף? האם התכוונו לחלוק זכויות וחובות משפטיות? האם היו מעוניינים בהחלת הגדרת "ידועים בציבור" כלפיהם? כשלמעשה, הרף בפסיקה יהיה קיומם של "חיים משותפים יחד וניהול משק בית משותף" כפי שקבע חוק הירושה. על כן בית המשפט ייבחן האם הזוג הביע מחויבות איש לרעהו בצורה ברורה, האם ראו האחד בשני ידועים בציבור, האם ניהלו משק בית משותף, האם ישנם ילדים ועוד…

ישנם דרכים נוספות היכולות לאשש את מעמד הזוג כידועים בציבור, למשל על ידי עריכת "הסכם חיים משותפים" מול עורך דין, החזקה ב"תעודת זוגיות" מארגון "משפחה חדשה", החזקה ב"תעודת חיים משותפים" מטעם ארגון "הויה" או "תעודת חופה וזוגיות" מטעם התנועה הרפורמית. תעודות אלו אינם מעניקות לזוג מעמד מיידי של ידועים בציבור אך מהוות אינדיקציה חזקה לכך שמדובר בזוג ידוע בציבור.

אינדיקציה ברורה עוד יותר שתעניק לזוג מעמד "ידועים בציבור" היא רישום ככאלו בביטוח לאומי. בני הזוג יצטרכו לענות על טופס שאלות המפרט את אורך מערכת היחסים, כוונתם להתחתן, כתובתם המשותפת ועוד. לשאלון זה יצטרכו לצרף מסמכים תומכים המאששים את השאלון והצהרות משני עדים המכירים את הזוג וטיב היחסים בניהם. חשוב לדעת שדרישות ביטוח לאומי מחמירות יותר מבית המשפט ואינן זהות לחלוטין.

רישום בביטוח לאומי כידועים בציבור יזכה את הזוג להכרה גם לצורך מטרות אחרות כמעט תמיד. במידה ולא ירשמו, יבחן בית המשפט קריטריונים אחרים כפי שמצוין במאמר זה.

האם יש דרישה מינימלית לתקופת החיים המשותפים יחד?

לא. בניגוד להנחה המקובלת, לבית המשפט אין דרישה מינימלית לתקופה בה הזוג חי יחד וניהל משק בית משותף כדי לזכות בהגדרת ידועים בציבור. ייתכן כי פרק זמן ארוך של מגורים משותפים לא יזכה זוג בהכרת ידועים בציבור, בעוד דווקא פרק זמן קצר מאוד יקבל הכרה בקיום חיי משפחה ומשק בית משותף. למשל בת"א 3696/90 אמיר נ' זגר החליט בית המשפט להכיר בזוג כידועים בציבור לאחר פרק זמן של שלושה חודשי מגורים משותפים בלבד, שלאחריהם נפטר הגבר. בית המשפט קיבל את טענת האישה כי השניים היו עתידים להינשא וניהלו חיים משותפים כמשפחה ועל כן יש לראות בהם זוג המנהל משק בית משותף.

עם זאת, חשוב לדעת כי מגורים משותפים לתקופה ארוכה אכן יכולים להוות אינדיקציה לטיב הקשר בין הזוג ולעובדה כי במשך תקופה זו נוצר מרקם חיים המעיד על חיי משפחה במשק בית משותף, אך כמו שציינו קודם, בית המשפט יכול לסתור חזקה זו.

באופן דומה, זוגות המעוניינים לטעון למעמד ידועים בציבור לאחר מגורים משותפים של פרק זמן קצר יצטרכו להצביע על אינדקציות חזקות יותר לקיום חיים משותפים ומשק בית משותף.

האם ישנה דרישה להתנהלות רכושית משותפת?

על אף שבהתחלה בית המשפט נטה להכיר בזוגות ידועים בציבור ככאלה המתגוררים בדירה בבעלות משותפת ומנהלים חשבון בנק משותף, עם הזמן בחר להקל בדרישות אלו ולהכיר גם בזוגות שהייתה בניהם הפרדה רכושית מסוימת כידועים בציבור. עם זאת, דירה בבעלות משותפת, רכוש משותף וחשבון משותף עשויים להעיד על מחויבות הקשר ותפיסת הצדדים את עצמם כידועים בציבור.

על כן כפי שראינו יכולות לחול אינדיקציות רבות להיות הזוג ידועים בציבור מבלי שיידרש קיומו של קריטריון ספציפי מסוים. זוג אשר ירצה להיות מוכר כידוע בציבור יצטרך ככל הנראה להצביע על מספר אינדיקציות לקיום ההגדרה של חיים משותפים וניהול משק בית משותף, כאשר הצבעה על אינדיקציה אחת בלבד ככל הנראה לא תספיק.

מה מעמד זוגות ידועים בציבור במשרד הפנים?

על אף התפתחות מעמד ידועים בציבור מאז הוכר המושג לראשונה, מעמדם של זוגות ידועים בציבור אינו זהה לחלוטין לזה של זוגות נשואים והם לא יכולים להירשם כזוג ידוע בציבור במשרד הפנים. אולם זוגות ידועים בציבור יפנו למשרד הפנים בשני מקרים.

ראשית, במידה ובן זוג אחד מעוניין לשנות את שם משפחתו לשם בן הזוג השני. בית המשפט הכיר בזכות לשנות את שם המשפחה בבג"צ 693/91 ד"ר מיכל אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, ובהמשך אף הכיר באופציה זו עבור זוגות ידועים בציבור שעדיין נשואים לבן זוג אחר.

שנית, זוגות ידועים בציבור יצטרכו להסדיר את מעמדם מול משרד הפנים במידה ואחד מבני הזוג אינו אזרח ישראלי והזוג מעוניין לחיות בישראל. בני הזוג יצטרכו להסדיר את מעמדם על פי סעיף 7 לחוק האזרחות תשי"ב 1952 ובהתאם להליך המדורג של משרד הפנים.

מתי כדאי לפנות לעורך דין לדיני משפחה?

מומלץ לזוגות המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור להתייעץ עם עורך דין דיני משפחה שינחה אותם כיצד לפעול בעתיד ביחס לקבלת מעמד זה.

עורך דין יכול להסביר לזוג מה ההליך שיידרש מהם, לאיזו מטרה, וכיצד יוכלו לצלוח אותו בצורה הטובה ביותר. כמו שראינו, שאלת ידועים בציבור אינה ברורה ותלויה במסגור מערכת היחסים באופן מסוים כדרישת בית המשפט או המוסד לביטוח לאומי. עורך דין בקיא ומנוסה ידע להכווין את הזוג לגבי אילו פרטים עליהם לציין ויעריך את סיכויי הצלחתם בהליך.

עורכי הדין במשרדנו בירושלים ותל אביב בעלי ידע מקצועי וניסיון עשיר בדיני משפחה. נשמח ללוות אתכם בהליך ההכרה כידועים בציבור.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top