Skip to content

מהו מימון המונים?

Avatar

Michael Decker

מימון המונים הוא כלי לגיוס סכומי הון קטנים עבור מיזם עסקי ממספר גדול של משקיעים. הוא מתבצע בדרך כלל דרך האינטרנט והרשתות החברתיות. "Crowdfunding" הוא אמצעי המאפשר ליזמים להרחיב את הונם מעבר למאגר המשקיעים הראשוני, הכולל בדרך כלל את משאביהם שלהם, וגם חברים, בני משפחה ואנשי הון סיכון. הכלי הזה נמצא בדרך כלל בשלבי ההתפתחות הראשונים של המיזם החדש, כלומר שלב טרום-גיוס ההון ושלב גיוס ההון.

מימון ההמונים מספק למשקיע תחושה של השקעה במוצר או שירות שהם מממנים. הוא גם מעניק להם תחושת מסוגלות, שכן כעת הם יכולים להפיץ את המוצרים שהם מאמינים בהם לחברים ולבני משפחה. לא פעם, צורת גיוס הון זו מעניקה למשקיע גישה ראשונית למוצר או לשירות.

משרד עורכי הדין שלנו, בעל סניפים בתל אביב ובירושלים, מתמחה בחוקי חברו בישראל. עורכי הדין שלנו יוכלו לעזור לכם בכל שלבי ההקמה, הרישום והמימון של העסק שלכם.

מהו מימון המונים?

סוגים של מימון המונים

ישנם סוגים שונים של גיוס הון ממשקיעים רבים. גיוס הון מבוסס-תשורות כרוך במכירה מוקדמת של מוצר או שירות על ידי היזמים. זה מאפשר ליזם לעשות זאת מבלי לצבור חוב או לספק הון עצמי. סוג זה נקרא גם מימון המונים שאינו מבוסס על הון עצמי.

מימון המונים באמצעות הון עצמי, כפי שמשתמע משמו, מאפשר למשקיע לקבל תשואה על השקעתו באמצעות הצעת מניות בחברה.

מימון המונים מבוסס-חוב הוא תהליך שבמסגרתו לוֹוִים נרשמים באינטרנט, בדרך כלל תמורת עמלה כלשהי, ומערכת אוטומטית מעריכה את סיכון האשראי ושערי הריבית שלהם. לסוג זה יש כמה שמות, וביניהם "הלוואת המונים" או "הלוואת עמית לעמית". תהליך זה מאפשר למשקיעים לרכוש ניירות ערך בקרן שמבצעת הלוואות, ובתמורה ליהנות מהריביות על ההלוואות הלא-מובטחות שלהם.

הצעת מטבע ראשונית היא אמצעי נטול-רגולציה לגיוס הון כנגד הנפקות מטבעות דיגיטליים.

ענייני רגולציה

מימון ההמונים הוא תעשייה הנתונה לרגולציה. בישראל נקבעה תקרה לגובה הסכום שיכול גורם כלשהו להשקיע במיזם אחד, ולמספר ההשקעות המצטבר שהוא יכול לבצע בשנה נתונה. הסכום הזה משתנה ממשקיע למשקיע, בכפוף להכנסתו האישית.

על מנת לקבל פטור מהנפקת תשקיף או מהצורך לחשוף מידע לציבור במסגרת חוקי ניירות הערך בישראל, החברה חייבת להתאגד בישראל ולהירשם כחוק כדי להפעיל את פלטפורמת מימון ההמונים, הנקראת "רכז הצעה".

רק תאגידים המוכיחים שיש להם ידע טכני בהפעלת פלטפורמה למימון המונים יקבלו רישיון לעשות זאת. בנוסף, עליהם לשלם גם אגרה, לאמץ אמות מידה מסוימות ולמסור פיקדון בסך 100,000 ₪. רכז הצעה מוגבל לגיוס הון או הלוואות בשווי 4 מיליון ₪ בשנה, וישנה גם אפשרות להגדיל את הסכום הזה ל-6 מיליון ₪ בתנאים מסוימים.

בארצות הברית, נחקק ב-2012 "החוק להתנעת חברות הזנק" (Jumpstart Our Business Startups Act, או בקיצור JOBS) על מנת לעודד שיטות נוספות לגיוס הון בקרב עסקים קטנים. אחד מתנאי המפתח לכך הוא לאפשר לחברות להנפיק ניירות ערך, גם באמצעות האינטרנט, ללא צורך בתשקיף. בכך באו אל קיצן עשרות שנים של רגולציה קפדנית מצד הוועדה לניירות ערך ולבורסות, שבמהלכן נאסר על חברות להנפיק ניירות ערך כמקור למימון המונים.

אל תהססו לפנות אלינו, כדי שנעזור לכם בכל צרכי המימון שלכם.

crowdfunding

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top