Skip to content

מזכר הבנות

Avatar

Michael Decker

מזכר הבנות, המכונה גם "מכתב כוונות", "הסכם עקרונות" או "זכרון דברים", הוא הסכם בין שני צדדים או יותר המביעים את רצונם לעשות עסקים יחד. זהו מסמך שאינו מחייב משפטית, ושמביע את רצונם של הצדדים להיכנס להסכם רשמי ומחייב בעתיד.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בדיני חברות בישראל. במאמר זה, יסביר עו"ד מיכאל דקר את מטרתו ומגבלותיו של הסכם עקרונות.

מזכר הבנות

מטרתו של מזכר הבנות

מזכרי הבנות ממחישים את את היקפה וכוונותיה של ההתקשרות העסקית בין הצדדים, ובכך משמשים כבסיס למשא ומתן לקראת הסכם רשמי. הם אמנם לא מחייבים, אך זהו הסכם עקרונות רציני המראה כי ייתכן שהצדדים יחתמו בקרוב על חוזה רשמי.

מכיוון שניתן להכין מזכרי הבנות במהירות יחסית וללא תהודה ציבורית גדולה, אפשר למצוא אותם לא פעם במסגרות של משא ומתן בינלאומי, למשל בין ארגונים במגזר השלישי, בין גופים ממשלתיים, ובהתקשרויות עסקיות בינלאומיות גדולות. לא מעט זמן ומאמץ מושקע בהכנתם, והם ממחישים את כוונתם הרצינית של הצדדים לחתום על חוזה רשמי.

עם זאת, חשיבותם לא תמיד מוערכת. כך, למשל, במהלך שיחות הסחר הדו-לאומיות בין סין לארצות הברית באפריל 2019, בהשתתפות נציג מסין, צוטט הנשיא דונלד טראמפ כמי שאמר, "אני לא אוהב מזכרי הבנות כי אין להם שום משמעות."

מה ההבדל בין חוזה למזכר הבנות?

יש לציין שכותרת ההסכם אינה קובעת את יכולת האכיפה שלו, בין אם הוא נקרא הסכם עקרונות, זכרון דברים, או חוזה. הראשון הוא לא פעם נקודת פתיחה של משא ומתן, שבה כל הצדדים מנסחים מזכר המשקף את התנאים האופטימליים מבחינתם, את כוונותיהם של הצדדים לשתף פעולה ואת הציפיות והמחויבויות שלהם, כמו גם את התנאים שאינם נתונים למשא ומתן.

הכוונה היא החשובה כאן, והיא זו אשר מבחינה בין חוזה – שניתן לאכיפה חוקית – לבין זכרון דברים. בחוזים, ככלל, צד אחד מציע או מבטיח לעשות או להימנע מלעשות משהו עבור צד אחד, בתמורה למשהו בעל ערך. למשל, "אני מבטיח לצבוע את קירות הבית שלך בתמורה לתשלום של 1,000 דולר". מזכר הבנות, בהכללה, מבטא את כוונותיהם של שני הצדדים, ואת רצונם להשתמש במסמך כבסיס לכניסה אל חוזה רשמי ומחייב, המייצג את תנאי ההסכם.

האם ניתן לאכוף מכתב כוונות?

אחד המאפיינים העיקריים של חוזה מחייב הוא היכולת של בית המשפט לאכוף אותו במקרה של הפרה. במקרים נדירים, בית המשפט יחייב את הצד שהפר את החוזה לקיים את מחויבותו. בדרך כלל, הם גם יחייבו אותו לשלם פיצויי נזיקין לצד שנפגע מההפרה.

בניגוד לחוזים מחייבים משפטים, מזכר הבנות אינו נדרש לכלול שפה מחייבת משפטית. מזכר הבנות עשוי לכלול הצהרת מדיניות שלפיה הצדדים מתכוונים לקדם ולעודד פעילות שתועיל לכל הצדדים. מזכר הבנות יכול להתוות את תנאי ההסכם, אך לקבוע שהוא ייאכף רק עם כניסתם של הצדדים להסכם כזה. בנוסף, מזכר הבנות משמש לפעמים שני צדדים או יותר בתוך ישות ציבורית אחת, למשל חוזה בין רשות מקומית לבין מנהלת חינוך מחוזית. במקרה כזה, לא יהיה זה הולם להשתמש בחוזה הניתן לאכיפה משפטית כדי להגדיר את ציפיותיהם ומחויבויותיהם של שני הצדדים.

המאפיין החשוב ביותר של מזכר ההבנות הוא שתנאיו אינם מחייבים משפטית, וחשוב שהצדדים יידעו לא לטשטש את הגבול בין מזכר הבנות לבין חוזה מחייב משפטית. העניין העיקרי כאן הוא הכוונות שלהם.

פנו אל מומחה לדיני חוזים

אם אתם זקוקים לעזרה בניסוח או בבדיקה של חוזה או של מכתב כוונות, אנו נשמח לעזור. אל תהססו לקבוע פגישה במשרדינו בתל אביב או בירושלים.

מזכר הבנות

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top