Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים?

Anat Levi
Anat Levi

נחום כהן

משרד עו"ד בתל אביב, קטן מימדים אבל פועל ועושה את עבודתו נאמנה. עו"ד ותומכים אחרים (paralegal) אמינים, אדיבים, יודעים להקשיב ולהסביר.
נגישות לחניה של המשרד מונע כאב ראש ללקוחות, וזה אחד היתרונות הנוספים.
בהצלחה

כאשר בני זוג מעוניינים למסד ביניהם את הקשר יש באפשרותם לעשות כן באמצעות נישואין או באמצעות רישום של ידועים בציבור. בשני המקרים ישנם הסכמים המאפשרים עיגון של הקשר, החובות והזכויות הקשורות בו, באמצעות חוזה משפטי מחייב. הסכם זה יכול להיות הסכם ממון או הסכם חיים משותפים. אם כן, מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים? ובכן, הסכם ממון מיועד לזוגות העומדים בפני נישואין או כאלה אשר כבר נשואים. הסכם מטרתו בעיקר לעגן חובות וזכויות הקשורות ברכוש. לעומת זאת, הסכם חיים משותפים מיועד עבור זוגות ידועים בציבור וזוגות חד-מיניים, אשר בחרו שלא להינשא או שאין באפשרותם להינשא כחוק בישראל.

במאמר זה נחקור לעומק מהו הסכם ממון ומהו הסכם חיים משותפים וכך נבין מהם ההבדלים המהותיים בין ההסכמים. כמו כן נבין את חשיבותם של ההסכמים השונים ומדוע מומלץ לערוך אותם.

משרדינו מתמחה בנושאים הקשורים לתחום דיני המשפחה, לרבות עריכת הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים. אם ברצונכם לערוך הסכם מסוג זה אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח להעניק לכם שירות רגיש, מקצועי ויעיל.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים?

מהו הסכם ממון?

בבסיסו הסכם ממון הוא הסכם הנועד עבור זוגות העתידים להינשא או עבור זוגות נשואים, המעוניינים להסדיר באופן חוקי את אופן חלוקת הרכוש ביניהם. האפשרות לעריכת הסכם זה קיימת בעקבות חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג -1973, הקובע מהו ההסכם וכיצד עליו להיערך ולקבל אישור.

במידה רבה הסכם ממון נועד לאפשר מניעה של סכסוכים ואי-הסכמות במקרה של גירושין. במקום שחלוקת הרכוש תתבצע בהתאם לחוק יחסי ממון, החלוקה תעשה על פי ההסכמה שנעשתה בידי בני הזוג כפי שהיא כתובה בהסכם.

במקרים בהם לא נערך הסכם ממון לפני הנישואין או בזמן הנישואים, חלוקת המשאבים בין בני הזוג תיעשה בהתאם לחוק. במקרים אלה עם הגירושין חלוקת הרכוש תהיה חצויה בין שני בין הזוג, למעט נכסים אשר היו בידי בן או בת הזוג בעת ערב הנישואין או נכסים אשר ניתנו במתנה או בירושה במהלך הנישואין.

אופן עריכת ההסכם צריך להיות בכתב על פי חוק. לאחר עריכת ההסכם יש לקבל אישור מטעם בית המשפט לענייני משפחה או בית דין המוסמך לדון בעניין זה. כמו כן, ניתן לקבל אישור גם של נוטריון ושל רושם הנישואין. במידה וההסכם נערך בזמן הנישואין, ניתן לקבל אישור על ההסכם מידי בית המשפט לענייני משפחה או מידי בית דין רבני בלבד.

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון?

אמנם אף זוג המתכנן להינשא או זוג נשוי אינו מעוניין לחשוב על האפשרות של גירושין, אך לא ניתן לדעת מה החיים יביאו ולכן חשוב להיות מוכנים לאפשרות זו. הסכם הממון מאפשר לשני בני הזוג לבוא בברית הנישואין בשלווה, מתוך ידיעה כי נכסיהם מוגנים ואין צורך לחשוש כיצד יחולקו הנכסים במקרה של גירושין. זהו תיאום ציפיות המאפשר ביטוי ברור של כל אחד מצרכי בני הזוג, כדי להימנע מעוגמת נפש מיותרת בתקופה מורכבת ורגישה של גירושין.

כמו כן, הסכם הממון מביא גם את הידיעה כי גם נכסי הילדים של בני הזוג ישמרו במקרה של גירושין. אם ישנם ילדים מנישואים קודמים ניתן להבטיח כי ילדים אלה יזכו לנכסים המגיעים להם במקרה של פרידה. אם כן, מדובר במסמך מחייב אשר יש בכוחו להקנות ביטחון לשני בני הזוג וגם לילדיהם מזוגיות קודמת.

מהו הסכם חיים משותפים?

זוגות אשר אינם מעוניינים להינשא או זוגות שאין ביכולתם להינשא בישראל, כמו זוגות חד-מיניים, אינם יכולים לערוך הסכם ממון. במקום הסכם הממון יש ביכולתם של בני הזוג לערוך הסכם חיים משותפים בעל תוקף משפטי מחייב. בניגוד להסכם ממון, הסכם חיים משותפים אינו כולל בתוכו חלוקה של נכסים בלבד, אלא הוא גם עוסק בהיבטים רבים אחרים בחייהם של בני הזוג, כמו מזונות, הסדרי משמורת ועוד.

במקרה של הסכם חיים משותפים יש לבני הזוג חופש רב בבחירה אילו נושאים לכלול בהסכם. אחד מהנושאים המרכזיים ביותר אשר נכללים בהסכם זה הוא הצהרת זוגיות, אשר למעשה מספקת ראיה חותכת לכך שבני הזוג אכן מקיימים חיים זוגיים משותפים.

במקרה של זוגות ידועים בציבור, חוק יחסי ממון אינו חל על נכסיהם. לכן, במקרה של פרידה אופן חלוקת הרכוש אינו מעוגן בחוק. לכן, חשוב לעגן את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה באמצעות ההסכם, כדי למנוע סכסוכים ועוגמת נפש בהמשך הדרך.

שלא כמו הסכם יחסי ממון, הסכם חיים משותפים אינו נדרש באישור של גורם משפטי. ההסכם עצמו הוא בעל תוקף משפטי מחייב. יחד עם זאת ניתן לאשר את ההסכם בידי נוטריון או באמצעות פנייה לבית המשפטי לענייני משפחה.

כדי להבטיח שהניסוח של ההסכם יהיה ברור וחד-משמעי, חשוב ואף הכרחי לערוך אותו בליווי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה. כך, במקרה בו יהיה צורך בהוצאת ההסכם לפועל, לא יעלו חיכוכים מיותרים אודות ניסוח ההסכם. כמו כן, עורך דין מומחה בתחום יוכל להבטיח כי שני בני הזוג יקבלו ביטוי הולם והוגן לצרכיהם ורצונותיהם, כדי להעניק שלוות נפש ותחושת ביטחון.

מדוע חשוב לערוך הסכם חיים משותפים?

ישנן מספר סיבות לכך שמומלץ וחשוב לערוך הסכם חיים משותפים. בניגוד לזוגות נשואים אשר נישואיהם נרשמים באופן רשמי, את הזוגיות של זוגות ידועים בציבור אין אפשרות לעגן באמצעות רישום רשמי במשרד הפנים למשל. לכן, מסמך חיים משותפים מאפשר אישור רשמי כי בני הזוג חולקים חיים משותפים, דבר אשר מאפשר קבלה של הטבות מגופים כמו ביטוח לאומי.

כמו כן, בדומה להסכם יחסי ממון, ההסכם של חיים משותפים מעניק תחושת ביטחון גדולה, למקרה של פרידה. במידה רבה ההסכם מוריד רמה משמעותית של לחץ משני בני הזוג, שכן הם יכולים לדעת בוודאות מה יהיו ההסדרים השונים בנושאים של רכוש ומשמורת במקרה של פרידה.

לבסוף, הסכם זה מאפשר חיסכון של הוצאות משמעותיות במקרה של פרידה. במקום שבני הזוג יאלצו לשכור שירותים משפטיים כדי להילחם על זכויותיהם ורצונותיהם, ישנו כבר מסמך המבהיר בדיוק כיצד יש לפעול. כמו כן, ההסכם מונע את עוגמת הנפש שבהתמודדות עם תהליכים משפטיים ארוכים.

מעוניינים לערוך הסכם חיים משותפים או הסכם ממון? פנו לעורך דין המומחה לענייני משפחה

כעת משהבהרנו מהו ההבדל בין הסכם חיים משותפים להסכם ממון ומהי החשיבות של כל אחד מהמסמכים הללו, יתכן כי גם אתם תרצו לערוך את ההסכם הרלוונטי עבורכם. את ההסכם יש לערוך בליווי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, כדי להבטיח ניסוח משפטי ברור, לצד ניהול רגיש המאפשר לשני בני הזוג להביא לידי ביטוי את אשר על ליבם.

אם אתם מעוניינים לערוך הסכם חיים משותפים או הסכם ממון, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו כדי שנוכל לסייע לכם בתהליך. למשרדינו הנמצאים בירושלים ובתל אביב ישנו ניסיון רב בנושאים אלה ואנו נוכל לסייע לכם במקצועיות רבה לכל אורך הדרך. מוזמנים לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע לכם לערוך את ההסכם שיביא שלווה וביטחון לעתיד הזוגיות שלכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top