דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מהו תפקידו של אפוטרופוס?

Anat Levi
Anat Levi

מאמר זה עוסק בשאלה מהו תפקידו של אפוטרופוס, בהמשך למאמרים קודמים המסבירים מה צריך לדעת על אפוטרופסות בישראל. אפוטרופוס הוא משמורן חוקי שמקבל החלטות בשם אדם אחר, שהינו אדם בוגר שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו. בישראל, סוגיות הנוגעות לאפוטרופסות משפטית וייפוי כוח מתמשך מוסדרות על ידי משרד המשפטים.

כיצד הופכים להיות אפוטרופוס?

יש שתי דרכים עיקריות להפוך לאפוטרופוס או משמורן חוקי. דרך אחת, היא מינוי אדם על ידי בית משפט לקבל החלטות בשמו של אדם שאינו כשיר מבחינה מנטלית לקבל החלטות. דרך נוספת היא בחירת אפוטרופוס מראש, כאשר אדם לוקח בחשבון שיכולות להתרחש תאונות בלתי צפויות או בעיות רפואיות שעלולות לפגוע ביכולתו לקבל החלטות, ולכן הוא בוחר אפוטרופוס שיקבל החלטות עבורו בעתיד (תהליך הנקרא הנחיות מקדימות לאפוטרופוס).

זוהי החלטה קריטית, במיוחד כאשר מדובר באדם עם נכסים רבים, שכן אפוטרופוס מקבל את כל ההחלטות האישיות והפיננסיות החשובות. כדי להחליט מי יהיה האפוטרופוס מבעוד מועד, יש לערוך ייפוי כוח מתמשך.

מהו תפקידו של אפוטרופוס

מהו תפקידו של האפוטרופוס?

לעתים קרובות אנו נשאלים את השאלה הבאה — מהו תפקידו של האפוטרופוס ומתי הוא מתחיל לקבל החלטות בשמו של אדם אחר? אפוטרופוס מתחיל לקבל החלטות עבור אדם אחר: (א) בעקבות מינוי בית המשפט, או (ב) כאשר בית המשפט מעניק תוקף למינוי אפוטרופוס שנבחר מראש.

עד שבית המשפט מעניק תוקף לאפוטרופסות חוקית, אין מניעה שאדם שאינו כשיר נפשית לקבל החלטות, יקבל החלטות ויבצע עסקאות פיננסיות תקפות מבחינה משפטית.

לאחר מתן תוקף לאפוטרופסות חוקית, האפוטרופוס חייב להסכים להחלטות שאותו אדם רוצה לקבל, והאפוטרופוס החוקי יכול למסור את הסכמתו בעל פה או בכתב. במקרה שאדם מקבל החלטות בעצמו ללא ידיעת האפוטרופוס החוקי, והאפוטרופוס מגלה זאת בדיעבד, האפוטרופוס יכול לבטל פעולה זו תוך חודש. האמור חל על עסקאות פיננסיות גדולות, אבל לא על עסקאות פיננסיות קטנות יותר, כגון קניות בסופר והוצאות קטנות אחרות, גם אם האפוטרופוס לא היה מודע להתרחשותן.

על האפוטרופוס לפנות תחילה לבית המשפט ולקבל את אישורו מראש לגבי קבלת החלטות משמעותיות, למשל, מכירת מקרקעין, בשם אדם שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו.

מתי מתחיל האפוטרופוס לקבל החלטות?

בטרם ימונה אפוטרופוס או שהאדם שנקבע לכך מראש יקבל את האחריות המשפטית לקבל החלטות, האדם עבורו מתבקש המינוי נדרש לעבור בחינה של רופא כדי לקבוע את כשירותו. לאחר שהרופא יחליט שאינו כשיר, בית המשפט יעניק תוקף למינוי.

סדרת מאמרים זו

מאמר זה שייך לסדרת מאמרים בנושא אפוטרופסות משפטית, כולל נושאים כגון אופן הגשת בקשה לייפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס חוקי בישראל, מסמכים דרושים, צוואה בחיים ועוד. האמור קשור גם לסדרה נוספת בתחום דיני הירושה העוסקת בנושאים שיש לקחת בחשבון, כמו עריכת צוואה.

צרו קשר

אם תהיתם מה עושה אפוטרופוס וברצונכם ללמוד עוד על הנושא או לערוך ייפוי כוח מתמשך, אנו נשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני אפוטרופסות משפטית וירושה ונשמח לסייע לכם.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה