Skip to content

מהו מונופול?

Avatar

Tal Ofir

ודאי שמעתם בתקשורת או קראתם בעיתונות הכלכלית כי גוף כזה או אחר הוא מונופול. בישראל יש כמה מונופולים בולטים כדוגמת: חברת חשמל, מפעלי ים המלח, נייר חדרה ועוד. (לרשימה המלאה לחצו כאן). אם תהיתם למה בדיוק הכוונה, מהו מונופול, ואיך כל זה קשור לתחרות הוגנת – המאמר הזה הוא בשבילכם. עורכי הדין משרד כהן, דקר, פקס ברוש מסבירים אודות מונופולין, בראי חוק התחרות.

ההגדרה החוקית של מונופולין:

חוק התחרות הכלכלית קובע הסדרים לפיהם יש לפעול, כדי שלא תפגע התחרות החופשית במשק. על פי החוק, "הגבל עסקי" הפוגע בתחרות הוא הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות.

פרק ד' לחוק עוסק במונופולין, וקובע בסעיף 26 כי בעל מונופולין בחוק זה הוא:

  1. אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם עולה על מחצית.
  2. אדם שמחזיק בכח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

כלומר: אין דרישה של החזקה מעל ל-50%, אלא די בשליטה משמעותית בשוק.

מונופול הוא מצב שבו חברה אחת במשק היא זו שמייצרת באופן בלעדי מוצר מסוים או מספקת באופן בלעדי מוצר כלשהו, מבלי שיהיו לו חלופות קרובות. כך נוצר מצב שאותה חברה שולטת בשוק הרלוונטי, והשליטה הזו מאפשרת למונופול לווסת את המחירים והתפוקה לטובתו.

ממונה על התחרות יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט. אפשר שהמונופולין יהיה באזור מסוים. ע"פ החוק, הכרזת מונופולין אינו מוגבל בזמן. זאת, בניגוד להסדר כובל, אשר מוגבל לשלוש שנים.

מהו מונופול

ניצול מעמד לרעה

באופן עקרוני, אין פסול בכך שחברה היא מונופול, אך אסור למונופול לנצל את מעמדו בשוק באופן שעלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים.

החוק קובע, כי יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן שעלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, אם יתקיים אחד מהמקרים הבאים:

  1. קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה לא הוגנים של הנכס או של השירות שבמונופולין.
  2. צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על-ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת.
  3. קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסוימים יתרון שאינו הוגן כלפי המתחרים בהם.
  4. התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין בתנאים שמטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

הסדרת פעולות מונופולין

החוק מקנה לממונה על התחרות סמכות לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרות או פגיעה משמעותית בציבור. זאת, אם ראה שבשל קיומו של מונופולין או בשל התנהגותו של בעל מונופולין התחרות או הציבור נפגעים או שקיים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור.

ע"פ סעיף 30. (ג) יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד העניינים הבאים:

(1)  מחיר של נכס או של שירות.
(2)  איכות הנכס או השירות.
(3)   מות הנכסים או היקף השירות.
(4)  אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה.

מכירת נכס – הוראת בית הדין

החוק קובע, כי בעקבות פניה של הממונה על התחרות, בית הדין להגבלים עסקיים רשאי להורות לבעל מונופולין למכור נכס שבידו, כולו או חלקו, אם הוא סבור שיש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בתחרות בעסקים או בציבור.

הפרדת מונופולין

כאמור, חוק התחרות מעוניין לקבוע הסדרים ודרכי פעולה, אשר ימנעו תחרות לא הוגנת במשק. בהמשך לכך, אפשרות נוספת שמקנה החוק כדי למנוע פגיעה בכלכלת השוק בידי מונופול היא הפרדת מונופולין לשני תאגידים עסקיים או יותר.

סעיף 31 לחוק קובע, כי אם בית הדין להגבלים עסקיים ראה, בעקבות פניה של הממונה על התחרות, כי הציבור נפגע באופן משמעותי, ולא ניתן למנוע את הפגיעה בדרך יעילה ע"י הסדרת פעולות המונופולין, הוא רשאי להורות על הפרדת המונופולין לשני תאגידים עסקיים נפרדים או יותר.

הפרדת המונופולין תתבצע בדרך של העברת חלק מהמניות לגוף שאין לו קשר לבעל המונופולין, לפי בחירתו של בעל המונופולין. דרך חלופית היא הקמת חברה נוספת שאליה יועברו חלק מנכסי המונופולין. כמו כן, בית הדין יכול להורות על כל דרך אחרת שתראה לו.

לסיכום, סוגיות הקשורות בשאלה מהו מונופול ובמונופולין בכלל, הן סוגיות מורכבות, שמצריכות הבנה מעמיקה בחוק התחרות ובדיני ההגבלים העסקיים. בכל שאלה בנושא, כדאי להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום כדי להבין האם הפעולות נעשות במסגרת החוק, או שהן מהוות פגיעה בתחרות או בציבור.

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס ברוש עומדים לרשותכם עורכי דין המתמחים בהגבלים עסקיים. אתם מוזמנים לפנות אליהם ולהתייעץ עימם.

מונופול

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top