Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

לימודים בישיבה לבן מהגרים

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

בפני בני מהגרים עומדות אפשרויות רבות ללימודים בישראל כאשר אחת האופציות הפופולריות ביותר היא לימודים בישיבה בישראל. עם זאת חוק שירות ביטחון חל על כל בעל אזרחות ישראלית ומחייב גיוס לצבא במלוא 18 שנים, מה שעשוי להעמיד את המעוניינים בלימודים בישיבה במצב בעייתי ביחס למעמדם. המאמר הבא יסביר באילו תנאים ניתן ללמוד בישראל מבלי לוותר על סטטוס בן מהגרים ומה נדרש לעשות כדי לממש אופציה זו.

מיהו בן מהגרים?

בן מהגרים הוא מי שמחזיק באזרחות ישראלים והיגר עם הוריו מישראל למדינה אחרת בטרם מלאו לו 16 שנים. בן מהגרים ייחשב כמועמד לשירות ביטחון (מלש"ב) כאשר רק לאחר תהליך מול מיטב יוכל לזכות לפטור מצה"ל. בני מהגרים רבים מעוניינים להגיע לארץ ללימודים גבוהים בישיבה או אוניברסיטה מבלי שמעמדם כבני מהגרים הזכאים לפטור מצה"ל ייפגע.

חשוב לדעת כי בכל מקרה שהוא חייב בן מהגרים להתייצב בגיל 16 בפני לשכת גיוס בארץ או בפני קונסול במדינה בה הוא שוהה כדי להסדיר את מעמדו.

לימודים בישיבה לבן מהגרים

באילו תנאים יוכל בן מהגרים ללמוד בישיבה?

בן מהגרים יוכל ללמוד בישיבה בישראל בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

  1. הוריו אינם שוהים בישראל. אם אחד מהוריו שוהה בארץ עליו להוכיח כי נמצא בחזקת ההורה השני.
  2. יתחיל את הלימודים בישיבה לא לפני גיל 17.
  3. היגר עם הוריו לחו"ל טרם מלאו לו 10 שנים.
  4. לא נכח בארץ כחלק מ"שנת שהייה". אלא אם לקח חלק בתוכנית מוכרת של משרד העלייה והקליטה.
  5. מרכז חייו אינו בישראל.
  6. התקבל למוסד מוכר על ידי ועד הישיבות.

במידה ובן המהגרים עומד בכלל התנאים הללו עליו לשלוח למיטב מסמך מטעם הישיבה בה ילמד טרם תחילת הלימודים. המסמך צריך להכיל את תאריכי ההתחלה והסיום של תוכנית הלימודים. במידה ובן המהגרים מתכנן ללמוד בישיבה יותר משנה אחת יהיה עליו להתייצב בלשכה או לשלוח אישור עדכני עבור כל שנת לימודים נוספת בה ילמד בישיבה. הלימודים בישיבה יתאפשרו עד פרק של זמן של 4 שנים לכל היותר, לאחריהם יצטרך המועמד לעזוב את ישראל או לוותר על מעמדו כבן מהגרים.

מה צריך לעשות בן מהגרים שהגיע לגיל הפטור במהלך לימודיו בישיבה?

אם בזמן הלימודים בישיבה הגיע בן המהגרים לגיל 26, שהוא גיל הפטור משירות בצה"ל, יצטרך לחזור למדינת מגוריו לתקופה של שנתיים לאחר תום תקופת הלימודים בישיבה. במהלך שנתיים אלו יוכל לבקר בישראל לתקופה של לא יותר מ120 ימים בשנה, כאשר לאחריהם יוכל לקבל פטור משירות הביטחון.

חשוב לדעת כי במידה ובן המהגרים מבקש לשנות את מעמדו לבן ישיבה, יוכל לעשות זאת רק במידה ולא חרג משנת השהייה אליה זכאים בני מהגרים.

בכל מקרה, כדאי ליצור קשר עם עורך דין בקיא בדיני הגירה ומשפט צבאי כדי להתחיל את הליך הבקשה והגשת המסמכים כמה שיותר מוקדם מול מיטב. המתנה מיותרת או אי עמידה בנהלים עשויה לשלול מבן המהגרים את מעמדו ולכפות עליו גיוס לצבא.

האם בן מהגרים שעשה שירות מקוצר בצה"ל יהיה חייב בשירות מלא אם חזר ארצה?

כן. במידה ובן מהגרים השלים שירות מקוצר של 18 חודשים בצה"ל וחזר לארץ ללמוד בישיבה ללא עמידה בקריטריונים המצוינים במאמר זה, יחויב להשלים שירות צבאי מלא. מצב זה אפשרי אם שהה בארץ ללא האישור המתאים לכך או חזר לישראל בשנתיים העוקבות לסיום לימודיו בישיבה מעבר לתקופה המותרת.

משרד עורכי הדין שלנו בישראל ובתל אביב מתמחים בדיני הגירה ומשפט צבאי. אנו בעלי ניסיון ומומחיות בהסדרת מעמדם של בני מהגרים המעוניינים ללמוד בישראל. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top