Skip to content

מי זכאי להנחות בתשלומי הארנונה?

Avatar

Michael Decker

מאמר זה דן בקצרה בנסיבות ובמקרי הזכאות להנחות בתשלומי הארנונה בישראל. נזכיר שארנונה היא מס מוניציפלי בגין החזקת נכסים בשטח הרשות המקומית.

 הנחות בארנונה

להנחות בתשלומי הארנונהככלל, חיובי ארנונה מנוהלים בידי הרשות המקומית או העירייה, בגין הנכסים השוכנים בשטחה. הרשויות המקומיות הן גם אלה שמעניקות הנחות בארנונה, על בסיס תקנות ונהלים של משרד הפנים. גובה ההנחה עשוי להשתנות והוא תלוי ברשות המקומית ובתעריפים המונהגים בה. עם זאת, ישנן קבוצות אוכלוסייה אשר בכל מקרה, זכאיות לשיעור כלשהו של הנחה בארנונה: אזרחים ותיקים (בתנאים מסוימים), בעלי מוגבלויות (כולל הורים לילדים עם מוגבלות), עיוורים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, חיילי צה"ל בשירות חובה, מתנדבי השירות הלאומי ואוכלוסיות נוספות.

בנוסף, ניתנות הנחות בארנונה למוסדות דת, למוסדות חינוך והשכלה ולארגוני צדקה. ישנן גם הנחות בארנונה למבנים חדשים ולמבנים ריקים (כלומר שאינם מאוכלסים).

 הגשת בקשה להנחה בארנונה

על מנת להגיש בקשה להנחה בארנונה, על המבקש להיות בעליו הרשמי של חשבון הארנונה. כפי שצוין במאמרים קודמים, באופן עקרוני האחראי לתשלום הארנונה הוא "המחזיק בנכס", כלומר המשתמש בו, ולא בהכרח בעל הנכס. שוכרי נכסים המבקשים הנחה בארנונה, נדרשים לצרף לבקשתם את חוזה השכירות של הנכס הנדון. את הבקשה אפשר להגיש בבית העירייה או במשרדי הרשות המקומית בה מצוי הנכס.

 על סדרת מאמרים זו

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש שוכן במיקומים נוחים בירושלים ובתל אביב ועוסק בדיני ארנונה. בין שותפי המשרד, משפטנים מנוסים אשר לאורך שנים רבות ייצגו וליוו לקוחות פרטיים וארגונים, בסוגיות והליכים משפטיים בתחום הארנונה.

ניהול החיובים וההנחות בתשלומי הארנונה הוא בסמכות משרד הפנים והרשות המקומית בה שוכן הנכס הנדון. כשירות ללקוחותינו ולקהל הרחב, יצרנו סדרת מאמרים בנושא ארנונה, המספקת מענה ראשוני לשאלות כמו מהי ארנונה, מי חייב בתשלומי ארנונה, מהם מועדי התשלום, מה באשר לשוכרי משנה, כיצד לבקש פטור מארנונה או הנחה.

צרו קשר

בכל שאלה בנושא הנחות בארנונה, ניתן לעיין בסדרת המאמרים שלנו או לפנות אלינו לקבלת מידע.

לשירותכם עו"ד מיכאל דקר העוסק בסוגיות משפטיות בתחום חבות הארנונה.

להנחות בתשלומי הארנונה

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722, 055-9781688 

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top