Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כפל פיצוי בתביעות נזקי גוף (מידע משפטי)

Esam Odeh
Esam Odeh

נחום כהן

משרד עו"ד בתל אביב, קטן מימדים אבל פועל ועושה את עבודתו נאמנה. עו"ד ותומכים אחרים (paralegal) אמינים, אדיבים, יודעים להקשיב ולהסביר.
נגישות לחניה של המשרד מונע כאב ראש ללקוחות, וזה אחד היתרונות הנוספים.
בהצלחה

באילו מקרים ניתן לקבל כפל פיצוי בתביעות בגין נזקי גוף? על אף שהחוק בישראל מאפשר לחברות ביטוח ולביטוח הלאומי לתבוע קיזוז כספים המשולמים על-ידם בגין תאונות שונות הגורמות לנזקי גוף, במקרים מסוימים ייתכן כי ניתן יהיה לקבל כפל פיצוי, הן מהביטוח והן מגורמים נוספים. דוגמה נפוצה לכך היא קיום של כיסוי ביטוחי פרטי, הקיים לעיתים לגבי תלמידי בתי ספר, ספורטאים ועובדים מסוימים.

כפל פיצוי בתביעות נזקי גוף (מידע משפטי)

האם ניתן לקבל פיצויים כספיים מכמה מקורות בגין נזק גוף שנגרם לכם באירוע מסוים (כגון נפילה, החלקה, תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונה במהלך אימון גופני, טביעה, תקיפה וכיו״ב) באופן שמהווה כפל פיצוי? באופן עקרוני, דיני הנזיקין נועדו להשבת המצב לקדמותו ולא לשם התעשרות באופן בלתי מוצדק. ואולם, לא פעם אכן עשויה להיות אפשרות לקבלת פיצויים עקב נזקי גוף ממספר גורמים בפועל, באופן המהווה כפל פיצוי. במקרים בהם קיים כיסוי פרטי (דוגמת ביטוח תאונות אישיות, הקיים, בין היתר, בקרב תלמידי בית ספר, ספורטאים ועובדים מסוימים) תיתכן אפשרות לתבוע פיצויים הן מחברת הביטוח הפרטית והן מהגורם האחראי לנזק שנגרם, או מהביטוח הלאומי. עם זאת, הדבר תלוי בלא מעט גורמים, ולכן חשוב להתייעץ במקרים ספציפיים עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין, על מנת להבין מה האפשרויות העומדות בפניכם לקבלת פיצוי. להלן נציג את המצב המשפטי בנושא באופן כללי, וניתן מספר דוגמאות למקרים בהם כפל פיצוי בגין נזקי גוף עשוי להיות אפשרי.

מה קובע החוק בנושא כפל פיצוי בגין נזקי גוף?

כאמור, המטרה של פיצויים בגין נזקי גוף היא לקדם את השבת המצב לקדמותו. גם אם לאור חומרת הנזקים שנגרמו, שיקום מלא של הניזוקים אינו אפשרי מבחינה פרקטית, ככלל חישוב הפיצויים יביא בחשבון את כלל הזכאויות של הנפגעים לסיוע מגורמים חיצוניים בביצוע פעולות יומיומיות, כך שלא יהיה עליהם לשאת בעלויות אלה מכיסם. בהתאם לעקרון זה, קיימת לעיתים אפשרות להגיש תביעות לקיזוז כספים, הנקראת ״תביעת שיבוב״, מהגורמים אחרים האחראיים לנזק. הוראות חוק העוסקות בכך קיימות בחוק הביטוח הלאומי וכן בחוק חוזה הביטוח, החל על חברות ביטוח פרטיות (למשל, במקרים של ביטוח רכב).

ואולם, על אף קיומן של הוראות חוק אלה, שנועדו למנוע כפל פיצוי בגין נזקי גוף, כיסויים פרטיים, כגון ביטוח תאונות אישיות, עשויים להוביל לכך שלא יהיה באפשרות חברות הביטוח לקזז את תשלומים אלה תשלומי פיצויים המגיעים מצדדים שלישיים או הביטוח הלאומי. כך גם בתביעת נגד צד ג׳, ייתכן כי מי שגרמו לנזק לא יוכלו לדרוש קיזוז של תשלומים מביטוח פרטי, כדי להקטין את גובה הפיצוי שיינתן. להלן נציג דוגמאות פרטניות למקרים בהם עשוי להתאפשר כפל פיצוי עקב כיסוי ביטוחי פרטי.

כפל פיצוי במקרים של תאונות אישיות של תלמידי בית ספר קטינים

תלמידי בית ספר זכאים ככלל לביטוח תאונות אישיות מטעם בית הספר שבו הם לומדים. כיסוי ביטוחי זה עשוי להינתן לצורך כיסוי עלויות אשפוז, ימי היעדרות מבית הספר ואחוזי נכות שנגרמו בגין אירועים שונים. חשוב להדגיש כי כיסוי ביטוחי זה חל לא רק כאשר התאונה אירעה לתלמידים בשעות הלימודים ובשטח בית הספר, והוא עשוי לחול לגבי כל אירוע שהתרחש במדינת ישראל, ואשר נגרם בעקבותיו נזק גוף לתלמידים. לצד פיצויים דרך כיסוי ביטוחי זה, עשויים התלמידים להיות זכאים גם לפיצויים ממקורות נוספים. כך למשל, אם ילד המכוסה בביטוח זה הותקף ונפצע בקטטה בין תלמידים שאירעה בבית הספר (או אף מחוץ לו) וגרמה לילד נזקי גוף, ייתכן כי ניתן יהיה לתבוע גם את פוליסת ביטוח התאונות האישיות וגם את האחראים לתקיפה. למידע מורחב בנושא, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו בנושא תאונות אישיות של תלמידים.

כפל פיצויים עבור ספורטאים מקצועיים

האמור לגבי כפל פיצוי בגין נזקי גוף עשוי להיות נכון לגבי ביטוח ספורטאים מקצועיים, המבוטחים בביטוח אי כושר עבודה דרך איגוד הספורט בו הם חברים, לפי חוק הספורט. אם חלילה יינזקו הספורטאים בתאונה שבה ייגרמו להם נזקי גוף המקימים זכאות לפיצויי נכות בביטוח הלאומי, ייתכן מאוד כי הם יהיו זכאים הן לפיצוי דרך כיסוי ביטוחי זה והן למענק או קצבה מהביטוח הלאומי – בהתאם לחומרת הנזק שנגרם להם.

באילו עוד מקרים ייתכן כפל פיצויים בגין אירועים שגרמו לנזקי גוף?

לצד הדוגמאות שהצגנו לעיל, ייתכנו מקרים נוספים בהם קיים כיסוי ביטוחי בגין תאונות אישיות. כיסוי זה אינו מונע על פניו קבלת כפל פיצוי, למשל במקרים של תאונת עבודה או תאונת דרכים המהווה תאונת עבודה. במקרים אלה, ייתכן כי ניתן יהיה לתבוע פיצויים ממספר גורמים, ובכלל זה מהמעסיק, מפוליסת הביטוח הפרטית ומהביטוח הלאומי. כך גם במקרים של ביטוח תאונות אישיות או ביטוח נכות מתאונה, עשוי להתאפשר כפל פיצוי בתאונות דרכים. על מנת להבין מי הגורמים מהם ניתן לתבוע פיצויים במקרים ספציפיים, חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ותאונות דרכים.

האזינו לפרק בפודקאסט שבו השתתף עורך הדין יהודה אלחרר ממשרדנו, אשר עסק בנושא.

כפל פיצויים בתביעות נזקי גוף – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני נזיקין ותאונות דרכים

במאמר זה הסברנו בהרחבה על מקרים בהם עשוי להינתן כפל פיצוי בתביעות בגין נזקי גוף. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל ייעוץ או סיוע בנושא, נשמח לספק מענה משפטי מקיף. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נזיקין ותאונות דרכים, ומנוסה מאוד בייצוג נפגעי תאונות בתביעות פיצויים בפני הביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומול כל הערכאות המשפטיות. ליצירת קשר עם עורך דין מומחה בתחום ממשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top