Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כניסת עובדי סיעוד זרים לישראל בתקופת משבר הקורונה

Joshua Pex
Joshua Pex

מני מירום

ברצוני להמליץ של משרד עורכי דין דקר, פקס ושות'. השירות מעולה, מהיר ואיכותי הייתי צריך תרגום נוטריוני ואפוסטיל, אחד מעורכי הדין יצר איתי קשר במהירות והתכתב איתי בווטסאפ גם בימי שישי בכדי לוודא שהמסמכים יטופלו תוך יומיים.

משבר הקורונה העלה לסדר היום את המחסור בעובדי הסיעוד בישראל, בעיה אשר הייתה קיימת עוד קודם לכן. נראה שסוף סוף הבעיה זוכה לפתרונות משמעותיים: הנחיות חדשות של משרד הפנים מאפשרות כעת כניסת עובדי סיעוד זרים חדשים לישראל, לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. חשוב לדעת כי הדבר כרוך בחובות שונות המוטלות על כתפי המעסיקים. על כל הפרטים יסביר עבורכם במאמר זה עורך הדין יהושע פקס, העוסק בתחום הגירה לישראל, משרד הפנים, ומעמד עבור עובדים זרים בתחום הסיעוד.

עורכי הדין במשרדנו בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני הגירה ובדיני עבודה, וזמינים עבורכם לכל שאלה או צורך בסיוע משפטי בתחומים אלה. משרדנו מסייע באופן שוטף לעובדי סיעוד זרים, למטופלים סיעודיים ולמעסיקים בנושאים כגון קבלה והארכה של אשרות (ויזות), אישורי עבודה, זכויות עובדים וכיו״ב.

על המחסור בעובדים סיעודיים בישראל

תופעת המחסור בכוח עבודה בתחום הסיעוד בישראל אינה חדשה, והיא אף עלתה לדיון לא פעם בשנים האחרונות (ראו למשל, כתבה באתר Ynet משנת 2017). למחסור זה סיבות שונות, אך הוא נובע בעיקר בשל מכסות שנתיות שקבעה המדינה, כמו גם מהצורך להתנהל עם לא מעט בירוקרטיה וגופים שונים על מנת לקבל אישורי העסקה. גורמים אלה, לצד העובדה כי אשרת העבודה של העובדים הסיעודיים הזרים מוגבלת בזמן, הובילו למצב שבו הביקוש לעובדי סיעוד עולה על כמות העובדים הקיימים במשק.

כניסת עובדי סיעוד זרים בתקופת משבר הקורונה

המתווה החדש לכניסת עובדי סיעוד זרים נוספים בתקופת משבר הקורונה

משבר הקורונה יצר מציאות חדשה בלא מעט תחומים, והעלה לסדר היום גם את המצוקה בנוגע לאוכלוסיית הקשישים. אוכלוסיה זו הינה האוכלוסיה העיקרית אשר זקוקה למטפלים סיעודיים, וכידוע גם האוכלוסיה אשר נמצאת בסיכון הגבוה ביותר לתמותה מווירוס הקורונה. 

מצב דברים זה דרש יצירה של תכניות סיוע שונות להגנה על אוכלוסיית הקשישים. אחת מהן הינה הרחבת המתווה לכניסת עובדי סיעוד זרים, כפי שקבע משרד הפנים. חשוב לדעת כי המתווה, אשר עשוי להוות פתרון עבור אלפי מטופלים סיעודיים בבתיהם ובבתי האבות, כולל גם חובות רבים החלים על המעסיקים והמטופלים. להלן נרחיב על כך.

תנאים לכניסת עובדי סיעוד חדשים

ראשית, כמו כל מי שנכנסים לארץ בתקופה זו, צו בריאות העם קובע חובת בידוד של 14 יום גם על עובדי הסיעוד החדשים, לכשיגיעו. חשוב להדגיש כי המעסיקים הם שיהיו אחראים על הסדרת מקום הבידוד והגעה אליו מנתב״ג, וכי על הבידוד להיות בכתובת שאינה זו של המטופלים הסיעודיים. בנוסף, על המעסיקים לדאוג לספק שירותים לקיום שגרת חיים כגון מזון, כביסה וגישה לאינטרנט עבור עובדי הסיעוד הזרים בזמן הבידוד.

הסדרת הגעת העובדים הסיעודיים החדשים תיעשה מול לשכת רשות האוכלוסין וההגירה. באחריות הלשכה לוודא כי בטרם הגעתם לישראל, העובדים יחתמו על הצהרה על הסכמתם לבידוד, וכן יקבלו הסבר בשפתם על הסדרי הבידוד והנחיות משרד הבריאות. עם הגעתם, על המעסיקים לעדכן את לשכת האוכלוסין על מקום הימצאם של העובדים.

אם העובדים התגלו כחולים בקורונה בתקופת הבידוד, ייתכן כי הבידוד יוארך, והמעסיקים יישאו בנטל ההוצאות עבור כך. בנוסף, קיימת עדיין חוסר בהירות לגבי תשלום ימי המחלה בגין חובת הבידוד. זאת משום שבעת הגעתם לישראל, אין ברשותם עדיין ימי מחלה צבורים. טרם נקבעו הנחיות ספציפיות של משרד העבודה בנושא, אך יש להעריך כי הדבר ייעשה בזמן הקרוב.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לתחום עובדי הסיעוד הזרים

המתווה החדש מאפשר כניסת עובדי סיעוד זרים חדשים לישראל בתקופת משבר הקורונה, ומהווה בשורות חשובות עבור משפחות רבות ובפרט עבור אוכלוסיית הקשישים היקרה לכולנו. אם הנכם זקוקים לסיוע או ייעוץ בנוגע להזמנת עובדי סיעוד זרים לישראל או בכל נושא הנוגע להעסקת עובדי סיעוד, נשמח לעזור. משרדנו בירושלים ובתל אביב מתמחה בנושא עובדי סיעוד והסדרת מעמדם החוקי.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top