Skip to content

ירושה לצאצאיהם של נספי השואה

Avatar

Michael Decker

מאמר זה עוסק בהשגת ירושה לצאצאיהם של נספי השואה. בפרט נדבר על נושא ירושת אותם נכסים של נספי שואה הנמצאים במדינת ישראל.

היסטוריה מקוצרת של הירושה לצאצאיהם של נספי השואה

ירושה לצאצאיהם של נספי השואההחל מסוף המאה ה19 ועד אמצע המאה ה20, הרבה יהודים אירופאים ואמריקאיים קנו קרקע, בתים, או השקיעו כסף במפעל הציוני להקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. השקעה זו הפכה שכיחה עוד יותר בשנות השלושים, כשיהודים רבים רצו להגן על הנכסים שלהם או קיוו שצאצאיהם יעלו לארץ בסופו של דבר. לרוע המזל, רבים מהם נספו בשואה, ו(נכון לחישוב בשנות ה-2000 המוקדמות) ביליוני שקלים נותרו ללא דורש. בשנת 2006, עבר "חוק נכסים של נספי שואה" כדי לעזור בניהול כל אותם הנכסים ולנסות למצוא את צאצאי נספי השואה אשר זכאים לקבל נכסים אלו.

תהליך הגשת הבקשה

כל העניינים הקשורים לירושה לצאצאיהם של נספי שואה נמצאים תחת האחריות של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הרבה מהנכסים נמצאים ברישומים ציבוריים, אבל יש גם הרבה נכסים שנשארו בלתי ידועים ובלתי רשומים. אם אתם חושבים או יודעים על נכסים שאתם זכאים להם על בסיס "חוק נכסים של נספי שואה", ניתן להגיש בקשה ולקבל את הנכס.

תהליך הגשת הבקשה הוא פשוט יחסית, ואנחנו עוסקים בו בפירוט בכתבה שנקראת "הגשת בקשה לנכסי נספי השואה".

סדרת מאמרים זו

מאמר זה הוא חלק מסדרה קצרה בנושא השבת נכסים לצאצאיהם של נספי שואה. בסדרה זו אנו מתייחסים לכמה זמן לוקחת הבקשה, לחוק בנושא, לסדר הירושה, ולבחירת עורך דין.

צרו קשר

עו"ד מיכאל דקר מתמחה בחוקי השבת נכסים. אם אתם צרכים עזרה בנושא השבת ירושה עבור צאצאי נספי השואה, אנא צרו קשר.

ירושה לצאצאיהם של נספי השואה

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top