Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה עושים כשילדים נלקחו מישראל על ידי בן הזוג לשעבר?

Anat Levi
Anat Levi

Jacqueline Marie

תודה על אמינות ונאמנות וחיפוש הצדק והטוב בעולם!

מאמר זה עוסק בשאלה מה עושים אם ילדיכם נלקחו מישראל על ידי בת/בת הזוג שלכם לשעבר. ילדים שנלקחו מישראל על ידי בן או בת הזוג, עימם אתם חולקים את המשמורת על הילדים, ללא רשותכם, נחשבים כחטופים.

קטגוריות של חטיפת ילדים

ישנם שני סוגים של חטיפת ילדים. במקרה הראשון, ילד נלקח מהארץ עם אחד ההורים ללא רשות ההורה השני. לעתים קרובות זה קורה כאשר אחד ההורים בעל אזרחות בחו"ל ומבקש לקחת את הילדים ולגדל אותם במדינה האחרת.

ילדים שנלקחו מישראל

במקרה השני, ילד מוחזק במדינה זרה ללא אישור שני ההורים. זה קורה למשל כאשר אחד ההורים מחליט לקחת את הילדים לחו"ל, לעיתים על בסיס מצגי שווא שהם יעזבו לתקופה קצרה או לחופשה (בהסכמת ההורה השני), אבל אז מסרב לחזור עם הילדים. שני המקרים הללו, לקיחת הילדים למדינה זרה והשארתם שם ללא אישור שני ההורים נחשבים לחטיפת ילדים, כל עוד לשני ההורים היו זכויות משמורת שניתנו במדינת המגורים העיקרית.

חשוב לציין, כי ההורה רשאי לטעון לזכויות המשמורת על ילדים רק אם הוא מיישם אותן בפועל. לדוגמה, אם לאב יש זכויות ביקור או משמורת משותפת על הילדים, אך הוא אינו מיישם את זכותו בפועל, והאם לוקחת את הילדים לגור בחו"ל, לאב יהיה קשה יותר לבסס את טענותיו בבתי המשפט בישראל, מכיוון שהחוק מגן על זכויות הורים המממשים את זכויות המשמורת שלהם. על אף האמור, ברירת המחדל של בית משפט היא להחזיר ילדים למדינת מגוריהם העיקרית, אבל זה עלול להיות קשה יותר אם ההורה לא מימש את זכויות המשמורת שלו לפני החטיפה.

צעדים משפטיים אפשריים

ישראל חתמה על אמנת האג, שנוסדה כדי להגן על ילדים ועל זכויות המשמורת ההורית. כתוצאה מכך, קיימים הליכים משפטיים לטיפול מהיר בתיקי חטיפת ילדים במערכת המשפט בישראל.

אמנם אינכם צריכים לשכור עורכי דין פרטיים כדי לנקוט בהליכים משפטיים, אך עורכי דין שיעבדו על התיק יכולים לסייע לכם ולהקל על התהליך. אנו דנים בצעדים המשפטיים שיש לנקוט וכיצד פועל ההליך בישראל במאמר זה.

אם ילדכם נלקח למדינה שגם היא חתומה על אמנת האג להחזרת ילדים חטופים, התהליך יהיה הרבה יותר מהיר מכיוון שקיים בסיס משפטי משותף שממנו יוכלו הרשויות הישראליות לעבוד עם הרשויות הזרות. אם המדינה אליה נלקח ילדכם לא חתמה על אמנת האג, התהליך מורכב הרבה יותר, אך עדיין ניתן לנקוט בצעדים משפטיים.

סדרת מאמרים זו

מאמר זה שייך לסדרת מאמרים העוסקים בנושאים הקשורים לחטיפת ילדים, כולל כיצד לבחור עורכי דין העוסקים בדיני חטיפת ילדים, דיני חטיפת ילדים בישראל ועוד.

צרו קשר

עו"ד ענת לוי ממשרדנו מתמחה בדיני משפחה, התחום לו שייכים דיני חטיפת ילדים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לעזור לכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top