דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ייפוי כוח מתמשך – ניהול ענייניו של אדם בלתי כשיר משפטית

Michael Decker

כיצד מוציאים יפוי כוח בר קיימא?

ייפוי כוח מתמשך דרוש לטיפול בענייניו של מייפה הכוח גם לאחר שהוכרז כבלתי כשיר או חסוי עקב מצב הגיל והבריאות. בניגוד לייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך אינו מבוטל אוטומטית בחלוף הזמן או עקב חוסר כשירותו הנפשית של המייפה. עורך הדין מיכאל דקר הוא שותף במשרד עורכי הדין שלנו בירושלים ותל אביב. במאמר זה מיכאל יסביר באלו מקרים דרוש ייפוי כוח מתמשך וכיצד מוציאים יפוי כוח זה. על ייפוי כוח רגיל ניתן לקרוא במאמר המקושר.

ייפוי כוח מתמשך

כיצד שונה ייפוי כוח מתמשך מיפוי כוח רגיל?

כפי שמוסבר במאמר המקושר, ייפוי כוח רגיל הנו מוגבל – ייפוי כוח זה נחתם בדרך כלל למטרה מסוימת או לתקופת זמן מסוימת. לאחר חלוף תקופת הזמן, או אם הושגה המטרה, או כאשר החותם על ייפוי הכוח מוכרז כבלתי כשיר או נפטר – יפוי הכוח מבוטל באופן אוטומטי. זאת ועוד, מייפה הכוח יכול לבטל את הייפוי קודם הזמן, או לחדש אותו, כראות עיניו.

לעומת ייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לבעל ייפוי הכוח לטפל בענייניו הרפואיים, המשפטיים או הכלכליים של מנפיק ייפוי הכוח במשך תקופת זמן ארוכה או בלתי מוגבלת, גם לאחר שחותם הייפוי הלך לעולמו או הוכרז כבלתי כשיר לנהל את ענייניו.

למה כדאי להכין מראש ייפוי כוח מתמשך?

כדאי לשקול חתימה על יפוי כוח מתמשך מאותם הטעמים העצובים אך הראליסטיים בגללם מומלץ לערוך צוואה. אף אחד אינו מקבל ביטוח מפני פגיעות פתאומיות שיותירו את משפחתו ועסקיו יתומים, או את האדם עצמו בחיים, אך לא מסוגל לבטא את משאלותיו. תאונה, מחלה פתאומית, שבץ שפוגע לצמיתות בכשירות הנפשית – דברים אלו אינם ניתנים לצפייה מראש.

במידה וחשוב לך שרצונותיך לגבי צרכים רפואיים כגון; הנשמה מלאכותית של חולים סופניים, יכובדו, חשוב לציין זאת ולהסמיך בעל ייפוי כוח לקבל החלטה זו. ייתכן שהאפוטרופוס (בהעדר ייפוי כוח, בן הזוג, הורה או ילד) יפעל נגד משאלות החולה וימשיכו להחזיק אותו בחיים גם במשך שנים של תרדמת שלחולה אין סיכוי לצאת ממנה. ייפוי כוח עבור ה"צמח" (כפי שמוגדר חולה כזה בשפת יום-יום) יגרום לכך שההחלטה תתקבל לפי רצון האדם עצמו, ולא לפי רצון הרופאים או בני המשפחה.

ייפוי כוח מתמשך חשוב לעת זקנה

לעתים קרובות, המדינה או קרובי משפחה יטענו שאדם מבוגר הוא בלתי כשיר וצריך אוטרופוס מעצם היותו מבוגר, או מעצם רצונו לעשות ברכושו כראות עיניו. שינוי הצוואה, תמיכה בחברים או חברות, חתונה בגיל מבוגר – דברים רבים שלא היו מתקבלים באהדה אבל לא הייתה עליהם מחלוקת בגיל צעיר יותר, יכולים להיות הבסיס לטיעון משפטי או ניסיון להכריז על הקשיש כבלתי כשיר. במקרים כאלו, טוב שיטפל בענייניך אדם שמצד אחד טובתך לנגד עיניו, ומצד שני הוא מבין את החשיבות של עצמאות כלכלית ואפשרות לקבל החלטות לגבי שימוש חופשי ברכוש שהורווח ביושר.

במה מוסמך לטפל מיופה הכוח?

בנוסף על שאלות רפואיות, בעל יפוי כוח בר קיימא יכול להיות מוסמך לשלם חשבונות שוטפים בשם המייפה, לנהל את עסקיו, קרנות חיסכון ופנסיה, ולקבל החלטות פיננסיות כלליות. אף במידה ובעל ייפוי הכוח מוסמך לנהל את כלל ענייני מוציא הייפוי, מומלץ לנסח שני ייפויי כוח נפרדים, לנושאים רפואיים ופיננסיים.

כללי ייפוי כוח:

על מנת להוציא ייפוי כוח מתמשך, על מייפה הכוח ("הממנה") לקבוע אדם בו הוא בוטח לטפל בעסקיו או בהחלטות הרפואיות שלו, במידה ויתדרדר מצבו הנפשי עקב תאונה, זקנה, או מחלה, עד כדי כך שיהיה מוגבל מדי מבחינה נפשית, שכלית או גופנית, מכדי להיות כשיר להחליט בנושאים אלו בעצמו. ייפוי הכוח יכול להתייחס להחלטות רפואיות או כלכליות. עם זאת, עדיף להפריד בין ייפוי כוח רפואי ופיננסי, גם עם מיופה הכוח הוא אותו אדם. על ייפוי הכוח יש לחתום בפני עורך דין, ועל בעל ייפוי הכוח להתחייב לנהוג לפי הוראותיו. ניתן למנות מיופה חלופי במידה ובעל הייפוי אינו יכול למלא את התחייבויותיו. ניתן למנות גם מספר בעלי ייפוי כוח, אך במקרה זה חשוב לקבוע את היקף הסמכויות, ודרך להכריע במקרה של חילוקי דעות.

לא כל עורך דין יכול להיות מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך. מאחר ומדובר באחריות כבדת משקל, רק עורכי דין שעברו קורס מיוחד מטעם הלשכה רשאים לקבל ייפוי כוח שלא יתבטל עם השנים או עם איבוד הקשירות של נותן הייפוי.

ניתן להפקיד את ייפוי הכוח במשרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים. טופס ייפוי כוח לדוגמה.

צור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ותל אביב. נשמח לתת מידע ולסייע בניסוח ייפוי כוח מתמשך, או בשאלות משפטיות אחרות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה