Skip to content

יהדות בוכרה – זכאות לאזרחות פורטוגלית

Avatar

Joshua Pex

בין יהדות בוכרה והקהילה הספרדית היו קשרים עמוקים לאורך הדורות. אם אתם צאצאי יהודי בוכרה אתם עשויים להיות זכאים לאזרחות פורטוגלית. אנו יכולים לסייע לכם לדעת את ייחוסכם הספרדי בעזרתם של חוקרי שורשים אשר משרדינו עומד בקשר עמם. כמו-כן נדאג שתקבלו את כל הזכויות המגיעות לכם על-פי החוק הפורטוגזי בנושא.

חשוב לדעת כי לא נדרש מכם לדעת את ייחוס דורות משפחתכם עד לראשוני מגורשי ספרד. וכן ציון ייחוס זה אף איננו ניתן למחקר או ידיעה על-ידי גינאולוגים.

הקשר בין מגורשי ספרד בין יהדות בוכרה

יהדות בוכרהבשנת 1793 הגיע הרב יוסף ממן לבוכרה כשליח דרבנן, על מנת לאסוף כספים עבור היישוב היהודי בצפת. כשזה הגיע השתאה ממצבם הרוחני הירוד של יהודי בוכרה ומחוסר האוריינות ביניהם. בהיעדרם של סידורים מודפסים ומרחק רב מההנהגה היהודית באירופה ובמזרח התיכון, התקשו הקהילות לשמור אל אורח חיים יהודי בסיסי (שכן עד אז היו מתפללים בסידורים שנכתבו על-ידי סופרי סת"ם. אך אלה היו יקרים מדי, לכן רכשו סידורים מעטים מדי ביחס לאוכלוסייה).

בעקבות כך, החליט הרב יוסף ממן להישאר בבוכרה ולדאוג לכל הצרכים היהודיים החיוניים בעבור שיקומה של יהדות זו. תחילה סיפר הרב לזקני היהודים הבוכרים כי צאצאים למגורשי ספרד הם. שנית, החליט להחליף את סידור התפילה הבוכרי אשר היה בנוסח סידור פרס העתיק, לסידור תפילה ספרדי מעודכן המבוסס על הערות וכוונות קבליות. דרך קשריו הזמין הרב ממן סידורים ספרדים מודפסים מליבורנו וקושטא (איסטנבול). מלבד זאת, הקים ישיבה של לומדי תורה ומכון להכשרת שוחטים במקום.

לאורך השנים הגיעו לבוכרה רבנים ספרדים ממדינות כגון: סוריה, לבנון, תימן ועיראק. קיימות עדויות על אוכלוסייה סורית יהודית שהגיעה להתיישב בבוכרה במאה ה-18 ונטמעה בין היהודים הבוכרים. דבר זה מדגיש את הגרעין הספרדי בין עדת הבוכרים ושיוכם למגורשי ספרד.

יהודי מדינות אסיה בעלי מוצא ספרדי

יהודי טג'יקיסטן וקירגיזסטן ברובם המכריע צאצאים ליהדות בוכרה, כך שגם הם זכאים לגיטימיים לאזרחות פורטוגלית עקב שיוך ספרדי. מדינות נוספות אשר בהן יהודים ממוצא בוכרי ספרדי הן – טורקמניסטן, קזחסטן ואפגניסטן, אך בשלושת מדינות אלה ההוכחה תהיה מעט יותר קשה מהמדינות הקודמות.

יש לציין כי תנאי הקבלה עבור בקשת אזרחות פורטוגלית מהרשויות הפורטוגליות המוסמכות ומהקהילה היהודית בפורטוגל אינם מצריכים אילן יוחסין מהמועמד המגיע עד שנת 1492 – שנת הגירוש.

בנוסף, תנאי הקבלה לאזרחות פורטוגלית הם בעצם מבחנים קהילתיים המאשרים כי למועמד יש קשר דתי או חברתי עם הקהילה הספרדית. לדוגמא: בין אם אבותיו דיברו לדינו, התפללו בסידור הספרדי, ברשותם מנהגים או לבוש ספרדי מסורתי, מאכלים ספרדים, שמות משפחה ועוד.

תודה למר יהונתן גבריאלוב על עזרתו בכתיבת מאמר זה ומאמרים נוספים.

צרו קשר עם עורך דין הגירה לפורטוגל

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מסייע לצאצאי מגורשי ספרד בקבלת אזרחות פורטוגלית. נשמח לתת לכם מענה לכל שאלה ללא עלות בטלפון מטה. קבעו פגישה עם עורך דין בירושלים או בפתח תקווה לקבלת עזרה בהשגת דרכון פורטוגלי.

יהדות בוכרה

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top