דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ידועים בציבור

Anat Levi

ישראלים רבים שוקלים את האופציות העומדות לפניהם לפני מיסוד קשר זוגי. חלקם בוחרים להינשא בהליך מסורתי ומקובל בטקס דתי וברישום סטנדרטי ברבנות, חלקם בוחרים לטוס לחו"ל כדי להתחתן בטקס אזרחי וחלקם אינם רוצים או אינם יכולים להינשא כלל ובוחרים במסלול ידועים בציבור. המאמר הבא יסביר מי נחשב ידוע בציבור, כיצד הופכים לכזה, מה יידרש זוג ידוע בציבור להוכיח ומה מעמד זוגות ידועים בציבור ביחס לרכוש או במשרד הפנים.

מי נחשב ידוע בציבור?

ההגדרה המוסכמת לידועים בציבור היא נוסח חוק ירושה הקובע שידועים בציבור הם: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה". כאשר בית המשפט החיל את ההגדרה גם לגבי זוגות בני קהילת הלהט"ב.

ידועים בציבור

מי יכולים להיות ידועים בציבור?

התשובה הפשוטה היא- כולם. כל שני אנשים המעוניינים בקיום חיי משפחה במשק בית משותף יכולים להיות מוכרים כידועים בציבור אם יעמדו בקריטריונים לכך.

בעלי מעמד זה עשויים להיות גבר ואישה שאינם מעוניינים להינשא בטקס דתי או אזרחי, כמו גם זוגות להט"בים, חסרי דת, פסולי חיתון (ממזר, כהן וגרושה) ומי שדתו אינה מוכרת בישראל. כמובן, ישנם זוגות בעלי סבירות גבוהה יותר לפנות להליך משום שלא עומדת בפניהם האפשרות להירשם כנשואים כלל גם לאחר קיום טקס נישואין אזרחי מחוץ לישראל, כמו בני קהילת הלהט"ב.

כיצד הופכים לידועים בציבור?

הגוף המקנה את המעמד בצורה הרשמית ביותר הוא ביטוח לאומי. הזוג יצטרך לענות על שאלון שיבחן את טיב היחסים ביניהם. לשאלון יצטרך הזוג לצרף הצהרה של שני מכרים המעידה על טיב הקשר בין השניים. לאחר הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי, ייחשב הזוג ככזה כמעט בכל פלטפורמה אחרת ללא צורך הוכחה נוסף.

מלבד דרך זאת עומדות בפני הזוג אופציות נוספות, שאמנם לא יעניקו להם מעמד אוטומטי, אך ישמשו הוכחה משמעותית לקשר של בני הזוג. הוכחה כי מדובר בקשר כזה תידרש בד"כ במקרים של סכסוך בין בני הזוג ותביעת זכויות אחד כלפי השני, כאשר במקרים אלו יהוו הוכחות מכריעות:

  1. עריכת טקס נישואין אלטרנטיבי כמו חופה רפורמית או מסיבת נישואים.
  2. עריכת ברית זוגיות, החזקת ב"תעודת זוגיות" מארגון "משפחה חדשה", החזקת ב"תעודת חיים משותפים" מארגון "הויה" או החזקת ב"תעודת חופה וזוגיות" מהתנועה הרפורמית.
  3. עריכת "הסכם חיים משותפים" מול עורך דין. ההסכם אמור להסדיר את החובות והזכויות של בני הזוג אחד כלפי השני, ואף את הסיטואציה הכלכלית במקרה של פרידה. ההסכם בעל מעמד משפטי מחייב ויהיה קושי לערער עליו בבית המשפט.

מה יידרש הזוג להוכיח כדי להפוך לידועים בציבור?

במידה ויפנה הזוג לביטוח לאומי יצטרך לעמוד בסטנדרט הוכחה מעט יותר גבוה מבית המשפט. שכן ביטוח לאומי מגדיר זוג ידוע בציבור כ:

"בני זוג המנהלים משק בית משותף כתוצאה מחיי משפחה ומערכת יחסים אינטימית, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, לא מתוך צורך אישי, נוחות או כדאיות כלכלית".

על כן יצטרך הזוג להוכיח את קיומם של חיי משפחה, יחסים אינטימיים ורצונם לקשור את גורלם זה בזה. השאלון שיצטרכו למלא יבחן את אורך מערכת היחסים, כוונתם או חוסר כוונתם להתחתן, כתובת מגורים משותפת, התנהלותם הכלכלית של הזוג ועוד.

עם זאת, במידה ויפנה הזוג לערכאה משפטית לצורך הכרה כזוג ידוע בציבור לשם תביעת זכויות איש מרעהו, יתקלו בסטנדרט הוכחה מעורפל יותר. כיום, לבתי המשפט אין מערכת כללים ברורה להוכחה כי מדובר בזוג ידועים בציבור, אך ישנה הכרה בסטנדרטים כלליים העשויים להעיד על קיומם של יחסים, כמו:

  • מגורים משותפים לתקופה ממושכת.
  • ילדים משותפים.
  • קיום טקס נישואין אלטרנטיבי או הצהרת כוונות לחיים משותפים כמו עריכת "הסכם חיים משותפים".
  • התנהלות כלכלית משותפת.
  • ניהול קשר פומבי הידוע למשפחת הזוג ומכריהם.

עם זאת, כללים אלו לא חייבים להתקיים ובפני כל זוג המבקש להוכיח את מעמדו עומדת האפשרות להראות אינדיקציות אחרות לקיום "חיי משפחה במשק בית משותף".

חשוב לדעת כי בית המשפט מראה גמישות רבה בכל הנוגע לסטנדרטים שצוינו קודם. כך למשל הוכר זוג העומד להינשא וחי יחד במשך שלושה חודשים בלבד כידועים בציבור, הוסרה דרישת הפומביות של הקשר כדי לאפשר לזוגות להט"בים אנונימיות, הוכרו זוגות שלא ניהלו חשבון בנק משותף ואף יותר מכך, התקבלה הכרה בזוגות שלא חיו יחד בבית משותף כלל.

האם לזוג ידוע בציבור ישנו מעמד במשרד הפנים?

על אף העובדה כי זוגות ידועים בציבור זכאים לזכויות כמעט זהות לזוג נשוי, זוגות ידועים בציבור עדיין לא יכולים להירשם ככאלה במשרד הפנים. אמנם זוגות ידועים בציבור יכולים לפנות למשרד הפנים בשני מקרים:

המקרה הראשון יהיה אם אחד מבני הזוג יהיה מעוניין לשנות את שם משפחתו לשם בן הזוג השני. בבג"צ ד"ר מיכל אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין הכיר בית המשפט בזכות בני זוג ידועים בציבור לשנות את שמם כפי שירצו, אף אם אחד מבני הזוג עדיין נשוי לאדם אחר.

המקרה השני יהיה אם אחד מבני הזוג אינו ישראלי, ובן הזוג הישראלי רוצה להסדיר את מעמד בן זוגו בישראל. ההליך אותו יצטרכו לעבור יהיה ההליך המדורג של משרד הפנים, בהתאם לסעיף 7 לחוק האזרחות תשי"ב 1952. ההליך אמנם אינו זהה להליך אותו יצטרכו לעבור זוגות נשואים הנמצאים במצב דומה, אך התוצאה בתום ההליך תהיה זהה.ידועים בציבור

מה הדין החל על זוגות ידועים בציבור בנוגע לחלוקת רכוש?

ביחס לזוגות נשואים שנישאו לאחר 1973 חל חוק יחסי ממון שנחקק כפתרון לסכסוכי רכוש רבים בין זוגות שהתגרשו על נכסים שאינם נכסים משפחתיים טהורים, למשל נכסים עסקיים, פנסיה, ירושה ועוד. חוק יחסי ממון מאפשר לבית המשפט שלא לבחון את טיב היחסים בין בני הזוג אלא להחיל שיתוף מידי על כל רכוש או נכס שנוצר לאחר הנישואים. עם זאת, חוק יחסי ממון לא יחיל שיתוף בין זוגות נשואים על נכסים לפני הנישואים כמו ירושה או חסכונות פרטיים של אחד מהם.

עם זאת, ביחס לזוגות ידועים בציבור תחול חזקת השיתוף. חזקת השיתוף בוחנת את כוונת הצדדים ביחס לנכסים ברשותם, ולכן בית המשפט ידרוש אינדיקציות מסוימות המעידות בני הזוג ראו בנכס כמשותף או פעלו באופן המעיד על שיתוף. כמו למשל ערבוב כספי עסק בכספים משותפים של בני הזוג או מגורים יחד לתקופה ארוכה בדירה בבעלות אחד מבני הזוג. כחלק מהשאלות שיעסיקו את בית המשפט יבחן טיב מערכת היחסים, כך למשל תקופות ארוכות של פרידות ומגורים נפרדים עשויה להחליש את סיכוי בית המשפט להכיר בכוונת הצדדים לשתף את רכושם.

פניה לעורך דין דיני משפחה

מומלץ לזוגות המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור להתייעץ עם עורך דין דיני משפחה שינחה אותם כיצד לפעול ביחס לקבלת מעמד זה מול ביטוח לאומי או בית המשפט.

עורכי הדין במשרדנו בירושלים ותל אביב בעלי ידע מקצועי וניסיון עשיר בדיני משפחה. נשמח ללוות אתכם בהליך ההכרה כידועים בציבור.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה