Skip to content

אלימות במשפחה – טיפול משפטי ב״מגיפה השקטה״ של משבר הקורונה

Anat Levi

Anat Levi

ריבוי המקרים של אלימות במשפחה בעת האחרונה מהווה את אחת מהתופעות החמורות המלוות את משבר הקורונה. חשוב לדעת כי החוק מספק קשת רחבה של דרכי טיפול באלימות במשפחה. במאמר זה נבקש להציג את המרכזיות שבהן, ולהבהיר לקורבנות אלימות במשפחה כי יש לאן לפנות.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני משפחה. במשרדנו פועלים עורכי דין, המוסמכים גם כמגשרים, אשר מספקים מענה משפטי מקיף וייצוג בפני בית המשפט לענייני משפחה, לרבות בענייני אלימות במשפחה.

דרכי טיפול במקרי אלימות במשפחה בתקופת משבר הקורונהמשבר הקורונה החריף את תופעת האלימות במשפחה

התקשורת מרבה לסקר את הנזקים הבריאותיים והכלכליים של המגיפה. ואולם, אנו עדים למגמה מדאיגה נוספת, אשר אינה מדווחת דיה – התגברות של התופעה המדאיגה של אלימות במשפחה. השפעות המשבר מורגשות בכל משקי הבית בישראל. משפחות נאלצות להתמודד עם הגבלות הקורונה, פיטורים ומצוקה כלכלית. כל אלה יוצרים ״סיר לחץ״, אשר אחת מהשפעותיו החמורות היא אלימות בתא המשפחתי.

מה מוגדר כאלימות לפי החוק?

אלימות במשפחה היא תופעה נרחבת בשנים האחרונות, ורשויות המדינה פועלות למיגורה במספר דרכים. העיקרית שבהן היא החוק למניעת אלימות במשפחה, אשר נועד להעניק פתרונות מהירים ויעילים ככל הניתן למקרים של אלימות בין בני זוג או כלפי ילדיהם הקטינים. מדובר במקרים בהם נשקפת סכנה פיזית כלפי מי בני המשפחה או מבני הזוג, או קושי ממשי להמשיך בניהול שגרת חייהם.

החוק אינו מנוסח בלשון נקבה או זכר. כיום ידוע כי אלימות במשפחה הינה תופעה שאינה מוגבלת לשיוך מגדרי ואף לא לכל שיוך אחר (גאוגרפי, מגזרי וכיו״ב). אלימות היא אלימות, בכל מקום בו היא באה לידי ביטוי. בהתאם, החוק מגן הן על נשים והן על גברים אשר חוו אלימות או התעללות מתמשכת, וכך גם על קטינים החשופים לאלימות.

חשוב מאוד לציין כי החוק אינו מגן מפני אלימות פיזית בלבד. גם התעללות נפשית ממושכת, עבירות מין ואף אלימות כלכלית – כולן עשויות להביא את בית המשפט לתת צו הגנה אשר מטרתו למנוע מהצד האלים להמשיך במעשיו. כך גם כאשר בית המשפט מתרשם כי קיימת סכנה גופנית ממשית לבני המשפחה או סכנה מפני ביצוע עבירות מין בהם, הוא מוסמך לתת צו הגנה.

לצד החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק גם החוק למניעת הטרדה מאיימת. ההגנה לפי חוק זה אינה מוגבלת לבני משפחה בלבד, אך נעשה בו שימוש רב במקרים של איומים או הטרדת בני משפחה. החוק נועד להגן על פגיעה בשלוות חייו של אדם, פרטיותו, חירותו או גופו ולמנוע נקיטת איומים כלשהם על כל אלה. במקרים הללו, מוסמך בית המשפט לתת צו למניעת הטרדה מאיימת.

מה עשוי להיקבע במסגרת צו הגנה או צו מניעת הטרדה מאיימת?

צו הגנה יכול לכלול, בין היתר, איסור על הצד הפוגע להיכנס לדירה בה מתגוררים בני המשפחה או אף להימצא במרחק מסוים מהדירה. כך גם יכול להיכלל בצו איסור להטריד את בני המשפחה או להגביל את בני המשפחה להשתמש בנכס המשמש אותם (כגון רכב).

צו מניעת הטרדה מאיימת יכול, בין היתר, לאסור על הטרדת הצד הנפגע, איום עליו, בילוש אחריו, הימצאות במרחק מסוים ממקומות כגון דירתו, רכבו או מקום עבודתו, או יצירת כל קשר עמו. תקופת הצו הראשונית יכולה להיות למשך עד 6 חודשים, וניתן להאריכה בהמשך. הפרת הצו תהווה עילה למעצר. 

האם למרות העומס על בתי המשפט בתקופת משבר הקורונה כדאי לפנות ולבקש צו?

בהחלט. חרף ההנחיות וההגבלות שנקבעו בעקבות משבר הקורונה, וכן פגרות הקיץ והחגים, דלתות בתי המשפט פתוחות תמיד על מנת לתת מענה והגנה על קורבנות אלימות במשפחה. 

צרו קשר עם עורכת דין מומחית לענייני משפחה

לעיל הבאנו מידע משפטי חיוני הנוגע להתמודדות עם אלימות במשפחה בתקופת משבר הקורונה, כמו גם בימי שגרה. בכל שאלה או צורך בסיוע, עורכי הדין ממשרדנו זמינים כדי לתת מענה, תוך שמירה על דיסקרטיות ונקיטת צעדי הזהירות הנדרשים. במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, פועלים עורכי ועורכות דין בעלי התמחות בדיני משפחה והסמכה כמגשרים, המסייעים לקורבנות אלימות במשפחה לקבל את ההגנה הנדרשת על פי חוק.

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top