Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חלוקת עיזבון במקרה פטירת אחד מבני הזוג

Joshua Pex

Pazit Oz

עורכי דין מקצועיים ואנושיים. נותנים מענה גם במצבי חירום.ממליצה בחום!

איך יכולה להתבצע חלוקת עיזבון במקרה מותו של אחד מבני הזוג? מאמר זה של משרדנו – משרד עורכי דין בירושלים ובתל אביב, מפרט כמה מן האפשרויות היותר שכיחות של חלוקת רכוש במקרה זה.

חלוקת עיזבון פטירת בן זוג

חלוקת עיזבון כפי שהיא כתובה בחוק:

במסגרת החקיקה הנוכחית, במקרה מותו של אחד מבני הזוג, דירה אשר נרכשה על ידי בני הזוג במהלך החיים יחד נחשבת כרכוש משותף. במקרה זה, מחצית הזכויות על הנכס הן חלק מן העיזבון של המנוח. היורשים של הנפטר גם יהיו זכאים לחלק מן הדירה אשר יחסי לחלקם ברכוש המנוח.

חלוקת רכוש לפי הסכם ממון:

המצב משתנה כאשר בני הזוג חתמו על הסכם ממון – במקרה זה חלוקת הרכוש היא על פי ההסכם. עם זאת, החוק קובע כי הסכם כזה תקף רק כאשר זה אושר על ידי הרשויות המוסמכות – למשל, בית המשפט. חוזה שלא אושר אינו מחייב משפטית.

סיפור מקרה – דוגמה של שימוש בחוזה פרטני בחלוקת עיזבון

במקרה אשר טופל על ידי עורך דין ירושה במשרדנו, ללקוחה, אלמנה, היה חוזה פרטני, חתום על ידי בעלה המנוח. החוזה נחתם בתקופה שערב רכישת הדירה, וממנו אפשר היה להסיק כי המנוח מסרב לקחת חלק כלשהו מן הזכות בדירה. למנוח היו ילדים מנישואיו הראשונים, אשר תבעו לקבל את חלקם בדירה, כמגיע להם מירושת המנוח.

מטבע הדברים, היורשים טענו כי לחוזה הפרטני, אשר מרמז לכך שהמנוח לא היה טוען לחלק בדירה, אין תוקף משפטי. זאת משום שלדעתם, יש לראות את ההסכם כחוזה נישואים, אשר מצריך את אישור בית המשפט כדי להיות תקף. מאחר וההסכם לא אושר על ידי הרשויות המוסמכות, היורשים טענו כי יש להתעלם מן ההסכם ולשקול את הדירה כחלק מן העיזבון של המנוח, ולכן, חלקית, רכוש היורשים.

החלטת בית המשפט, על בסיס תקדימים:

היורשים לא לקחו בחשבון כי על פי החוק, עדיין קיים סיכוי להכיר בהסכם פרטני בין בני הזוג לגבי נכס מסוים, אפילו בלי אישור של הרשויות המוסמכות. זאת בניגוד לחוזה הנישואים, אשר מתייחס לכל הרכוש של בני הזוג, לכן זקוק, כמו שנאמר, באישור רשמי, לפני שהוא נכנס לתוקף.

עו"ד אלכס ברוש הציג לפני בית המשפט תקדים משפטי לפיו הסכמים פרטניים בין בני הזוג שלא אושרו על ידי בית המשפט נחשבו תקפים. בית המשפט פסק לטובת הלקוחה, והגן על אלמנה מפני ניסיון בלתי-חוקי להשתלט על רכושה.

פנו אל משרד עורכי הדין שלנו, לקבלת מידע ויעוץ משפטי בנושאי נדל"ן וירושה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top