Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חישוב ארנונה

Michael Decker
Michael Decker

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

הניסיון לעשות חישוב ארנונה ולהבין האם משלמים בדיוק את מה שנדרש עלול להיות מאתגר, מאחר ומס הארנונה כולל מרכיבים רבים ומבוסס על חוקים שונים. נזכיר שארנונה היא מס מוניציפלי בגין החזקת נכסים בשטחה של רשות מקומית.

במאמר זה נדון בשאלה איך מחושב מס הארנונה, בשאיפה לסייע לך להבין טוב יותר את חשבון הארנונה הבא שלך.

חישוב ארנונה

נכסים החייבים בארנונה

ישנם סוגים שונים של נכסים המחויבים במסי ארנונה, וכל אחד מהם ממוסה על פי חישוב שונה.

באשר למבנים, בתחשיב הארנונה כלול גודל השטח, האזור, סוג המבנה, יעודו ומטרות השימוש בו. גובה הארנונה מגלם גם את גילו של המבנה, חומרי הבנייה שלו ותכונות נוספות.

באשר לקרקעות, המחזיק בהן יהיה חייב במס ארנונה המחושב על פי גודל השטח, המיקום והייעוד או סוג השימוש בקרקע. כך גם לגבי קרקעות חקלאיות.

חישוב הארנונה

בחישוב מס הארנונה, באים בחשבון כל הרכיבים שהוזכרו לעיל, לצד סעיפים נוספים. קריטריון נוסף הוא הסיווג כנכס למגורים או כנכס מסחרי.

כמו כן, גם שכונות מסווגות באופנים שונים לצורכי חישוב המס; שכונות מבוססות יותר הן יקרות יותר, והרשות המקומית יכולה להחליט כיצד לשקף זאת במס הארנונה.

לעתים, במבנים משותפים, גם שטחים משותפים באים בחשבון ומס הארנונה בגינם מתחלק בין המחזיקים השונים בנכס (מדובר למשל בגרמי מדרגות, חניונים, מעליות וכיו"ב).

בדרך כלל, גם שטחים חיצוניים כלולים בחישוב הארנונה, כולל מרפסות, מרחבים מוגנים ועוד.

על סדרת מאמרים זו

משרד עורכי הדין שלנו שוכן במיקומים נגישים בירושלים ובתל אביב ומספק שירותים משפטיים בתחומי נדל"ן, מקרקעין וארנונה.

משרד הפנים הוא הקובע את החוקים והתקנות בתחום, וגם לרשות המקומית יש סמכויות בקביעת תעריפי הארנונה.

על מנת לספק לקהל לקוחותינו מידע בסיסי אמין בנושא, ערכנו סדרת מאמרים בנושא דיני ארנונה.

צרו קשר

בכל שאלה בנושא חישוב ארנונה, או במקרה של חשש לפגם בחישוב, ניתן לפנות אלינו.

לשירותכם עורך הדין מיכאל דקר, העוסק בכל סוגיות הארנונה.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top