Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגבלת השימוש במזומן (חוק המזומן)

Michael Decker

נחום כהן

משרד עו"ד בתל אביב, קטן מימדים אבל פועל ועושה את עבודתו נאמנה. עו"ד ותומכים אחרים (paralegal) אמינים, אדיבים, יודעים להקשיב ולהסביר.
נגישות לחניה של המשרד מונע כאב ראש ללקוחות, וזה אחד היתרונות הנוספים.
בהצלחה

ודאי שמעתם על "חוק המזומן" שנכנס לתוקף לפני כשנתיים. האם אתם פועלים לפיו? מה בעצם קובע החוק? עורך הדין מיכאל דקר ממשרדנו מסביר את מה שחשוב לדעת בנושא.

חוק הפחתת שימוש במזומן ומטרותיו

חוק לצמצום השימוש במזומן, 2018, אשר יש הקוראים לו גם חוק המזומן, חוק המזומנים, החוק להפחתת שימוש במזומן או חוק הגבלת המזומן, נכנס לתוקף ב-1.1.2019.

המטרה של החוק, שנחקק על בסיס המלצות "ועדת לוקר", היא לצמצם את העסקאות של ההון השחור, ולסייע במאבק בפעולות פליליות, כגון: העלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור.

המזומן הוא אנונימי; לא יודעים מה מקורו, ואי אפשר להתחקות אחר מי שמשתמש בו, כך שהגבלת השימוש בו מסייעת למניעת פעילות פלילית.

החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים, ולפיו מעל סכומים מסוימים, הצדדים לעסקה לא יוכלו לשלם במזומן ולקבל כסף במזומן. בדומה לכך נקבעו הגבלות על השימוש בצ'קים והיסבם, שכן לצ'קים מוסבים יש מאפיינים דומים לאלו של כסף מזומן.

תחולת החוק

חוק המזומן חל על כל אדם, לא רק על "עוסק" או חברה. "עוסק" מוגדר בחוק כמי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, כולל מלכ"ר.

כך, למשל, קובע החוק בסעיף 2(א), כי: "לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה". ובסעיף 2(ב): "לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת הראשונה".

עיקרי החוק

  • החוק מגביל עסקאות מול עסק לתשלום של עד 11,000 שקלים במזומן בכפוף לחשבונית מס או קבלה. כלומר: אפשר לשלם או מן הצד השני לקבל תשלום במזומן עד סכום זה בלבד. אם סכום העסקה גבוה יותר מ-11,000 שקלים, אפשר לשלם או לקבל תשלום במזומן בגובה של 10% משווי העסקה. (סעיף 2 לחוק)
  • עסקאות בין אנשים פרטיים מוגבלות כך שהסכום המקסימלי שניתן יהיה לשלם ולקבל במזומן הוא 50,000 שקלים. אם העסקה בין שני אנשים פרטיים חוצה את קו 50,000 השקלים, ניתן יהיה לשלם ולקבל 10% משווי העסקה במזומן. (סעיף 2)
  • ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, מלבד לעניין שכר עבודה. "קרוב משפחה" מוגדר בסעיף בצורה הבאה: בן זוג, הורה, סבים וסבתות, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו. (סעיף 3)
  • אם בעסקת המזומן אחד מהצדדים הוא תייר, ניתן לשלם במזומן או לקבל מזומן בסכום של עד 55,000 שקלים או 10% משווי העסקה. (סעיף 2)
  • החוק אוסר על עוסק, במסגרת עסקו, לתת או לקבל צ'ק שלא נקוב בו שם מקבל התשלום, כנפרע או כנסב. צ'ק זה נקרא בשפה פשוטה "צ'ק פתוח". כל תשלום עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מצריך ציון של שם מקבל התשלום. (סעיף )
  • בעסקה בין אנשים פרטיים, ההגבלה על שימוש ב"צ'ק פתוח" חלה רק כאשר הסכום שנקוב בצ'ק עולה על 5000 שקלים עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה. (סעיף 4)
  • הגבלה נוספת היא בעניין הסבת צ'ק. ע"פ סעיף 4 (ה) לחוק, חל איסור על אדם להסב צ'ק או לקבל צ'ק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
  • סעיף 29 לחוק מטיל על עוסק חובת תיעוד. על העוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.
  • מנהל רשות המיסים רשאי לקבוע, במסגרת הוראות ניהול ספרים לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, הוראות לעניין אופן התיעוד של אמצעי התשלום.חוק המזומן

סייגים לתחולת החוק

סעיף 39 לחוק קובע, כי הוראות החוק לא יחולו על הסכמי הלוואה ועסקאות, מלבד עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות, שנכרתו ערב יום תחולת החוק. כלומר, בעסקה מתמשכת לקבלת שירות (למשל, ריטיינר חודשי), כל תשלום חודשי ייחשב לעסקה נפרדת מבחינת חוק הגבלת המזומן.

אם מדובר בשירות חד-פעמי (בשונה מריטיינר), מחיר העסקה יהיה התמורה הכוללת, גם אם משלמים אותה בתשלומים.

הסנקציות על הפרת החוק

על הפרת ההגבלות שקובע חוק המזומן, ישנן סנקציות. הסנקציות יכולות להיות עיצום כספי  (יוטל על עסק), קנס כלכלי (יוטל על אנשים פרטיים) ואף אישום בעבירת מרמה – עבירה פלילית שיכולה להוביל לעונש מאסר של 3 שנים. הקנסות הכספיים יכולים להגיע ל-15% עד 30% מהסכום שהמפר שלם.

צרו קשר

החוק לצמצום השימוש במזומן הוא חוק מורכב, אשר מכיל הוראות ומגבלות רבות. בין אם אתם עוסקים, ובין אם אתם אנשים פרטיים, במקרה שבו אתם לא בטוחים לגבי התנהלות בנוגע לעסקה כזו או אחרת, מוטב לקבל ייעוץ משפטי כדי לא להיות חשופים להפרת החוק ולהטלת סנקציות.

במשרד עורכי הדין שלנו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לעסקאות ולפרשנות החוק לצמצום השימוש במזומן. לעורכי הדין נסיון רב במשפט אזרחי-מסחרי ובדיני בנקאות.

חוק המזומן

ייעוץ משפטי https://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, https://lawoffice.org.il/[email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top