Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוק יסוד ההגירה לישראל

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

הצעת חוק יסוד: ההגירה לישראל היא הצעת חוק של ח"כ מאי גולן (הליכוד) שהדיון עליה נדחה בוועדת השרים לענייני חקירה ב-11 ליולי בחצי שנה.

הצעת החוק מגדירה מהגר בלתי חוקי כאדם שנכנס לישראל או שוהה בשטחה שלא מכוח חוק השבות, אשרת תייר תקפה או אשרת עבודה. בדברי ההסבר נאמר כי מדינת ישראל זכאית לקבוע מי ייכנס אליה ומי ישהה בה, ובכלל זה רשאית למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ואת שהייתם בתחומה לאחר שנכנסו אליה.

עוד מוסבר בהצעת החוק כי המדינה זכאית להגביל את חירותו של מהגר בלתי חוקי כהגדרתו בחוק יסוד זה בדרך של מאסר, מעצר, הגבלת מיקום שהייתו, הרחקתו מן המדינה, הסגרה או בכל דרך אחרת.

אל אף שקיימת לחוק הסכמה בכנסת, ההצעה עוררה סערה פוליטית, מאחר ומקורה ממפלגת הליכוד, היושבת כעת באופוזיציה. הקואליציה מתנגדת לחוק מסיבות פוליטיות, בדומה להצעות חוק לשלילת אזרחות של מחבלים המקבלים משכורות מהרשות הפלסטינית או חוק האזרחות מצידה של האופוזיציה שנפלו מאותה הסיבה למרות הסכמה עקרונית רחבה. במקור, הצעת החוק הוגשה על ידי חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר (ליכוד).

חוק יסוד: ההגירה לישראל

מדוע ישראל זקוקה לחוק המסדיר את ההגירה אליה?

נכון להיום קיימים בישראל שלושה חוקי הגירה עיקריים: חוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952, חוק האזרחות, התשי"ב – 1952 וחוק השבות.

מאז קום המדינה ישראל קלטה מהגרים רבים, רובם יהודים או צאצאים של יהודים אשר עלו לארץ בהתאם לחוק השבות. יחד עם זאת, מדינת ישראל מאפשרת הגירה אליה באמצעות חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל, לצורכי איחוד משפחות או שהייה זמנית בארץ בהתאם לאשרות שהייה בישראל.

על מנת למנוע סיכון לרוב הדמוגרפי בישראל ומשום השתתפות פלסטיניים שקיבלו מעמד מתוקף איחוד משפחות בפיגועים באינתיפאדה השנייה, חוקק חוק האזרחות והכניסה לישראל, התשס"ג-2003 כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת על ידי כנסת ישראל עד למשבר הפוליטי האחרון. מטרתו של החוק לשלול מתן אזרחות ישראלית או תושבות בישראל, לפלסטינים תושבי יהודה והשומרון או רצועת עזה שהם בני זוג של אזרחים ישראלים.

החוק אוסר על איחוד משפחות שבהם אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי והשני הוא תושב השטחים. תיקון נוסף משנת 2007 הרחיב את האיסור כך שיכלול גם איחוד עם אזרחי מדינות אויב כמו אירן, לבנון, סוריה ועיראק.

מטרת החוק

אף אחד מהחוקים שהוזכרו אינו מגדיר הגבלות על כניסת פליטים ארצה, לאחר שהוגדרו ככאלה. הצעת החוק עלתה בכנסת הקודמת, הגיע לשלב החקיקה הסופי ואף עבר את אישור הלשכה המשפטית של הכנסת אך היא לא קודמה בשל התנגדות פוליטית ומשפטית. המתנגדים להצעת החוק הסבירו כי ישראל למעשה חייבת לקלוט מבקשי מקלט משום אמנות בינלאומיות. הסבר אחר קשור חשש מפני פסילת החוק בבג"צ או פירושו באופן שיעקר אותו מתוכן, כפי שנעשה בעבר בנושא המסתננים. בסופו של יום בהיעדר חוק מתאים, אין לישראל למעשה כל בסיס חוקתי לטפל בהגירה.

על דברים אלו מנסה החוק לענות. כך למשל, בסעיף 2 לחוק נכתב כי "זכויות היסוד של קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והבטחת קיומם של אזרחיה מושתתות על ההכרה בזכותה של מדינת ישראל למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ושהייתם בה ועל ההכרה כי שיקולי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מאפשרים למדינה את הזכות המוחלטת שלא לאפשר את שינוי הרכב אוכלוסייתה באמצעות קבלת מהגרים בלתי חוקיים מחוץ לישראל לתוכה אלא לפי חוק השבות".

דברי ההסבר לחוק מנסים לבטל השפעתם של חוקי יסוד אחרים דוגמת כבוד האדם וחירותו, אשר יכולים לאפשר את כניסתם של מסתננים או למנוע את גירושם: "מדינת ישראל היא מדינת מפלט יחידה עבור העם היהודי ומשום כך מדובר במדינה בעלת מאפיינים ייחודיים… חוק היסוד החדש מנוסח כך באופן שיהיה ברור שהאמור בו ופרשנותו גוברים ויגברו לנצח על כל האמור בחוקי היסוד והחקיקה במדינת ישראל ובכלל זה על כל האמור בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל פסקת ההגבלה האמורה בו".

עתידו את החוק קשור בעיקר למצב הפוליטי. באם יצליחו לגבש לחוק הסכמות בין הקואליציה ואופוזיציה, החוק יועלה אל שולחן הכנסת ויעבור ובאם לא, יתכן ויעלה מחדש להצבעה כאשר יתבצע שינוי פוליטי שיאפשר זאת.

צרו קשר לקבלת ייעוץ מול רשויות ההגירה

משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב ובירושלים, בוא תוכלו למצוא עורך דין הגירה לישראל, עוסק בכל תחום ההגירה לישראל ומייצג לקוחות פרטיים ומסחריים מול לשכות רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים בכל רחבי הארץ, בכל הקשור למעמד בישראל. לשאלות נוספות בכל הנוגע לנוהל משרד הפנים, נוהל שינוי, ולקבלת ייעוץ משפטי בנושא הגירה לישראל צרו קשר עם משרדנו – משרד עורכי דין הגירה לישראל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top