Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת מומחה רפואי בתאונת דרכים

Moti Orange
Moti Orange

Maya Dan

אנשים מקסימים ומקצועיים!
ממליצה בחום!

בתביעות פיצויים עקב נזקי גוף בתאונת דרכים, חוות דעת של מומחה רפואי מוגשת בדרך כלל על-ידי מומחה אשר ממונה על-ידי בית המשפט. חוות הדעת תשמש את בית המשפט לצורך הכרעה בשאלות המשפטיות המורכבות בתביעות אלה, כגון שאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין נזקי הגוף שנגרמו לנפגעי התאונה. במקרים בהם נפגעי התאונה אינם מסכימים עם מסקנות המומחה, ניתן לתקוף את חוות הדעת, בין היתר, באמצעות חקירת המומחה בבית המשפט, הגשת בקשה לפסילת חוות הדעת או הגשת בקשה למינוי מומחה נוסף. על כך ועוד יסביר להלן בהרחבה עורך הדין מוטי אורנג׳, מומחה לדיני תעבורה ונזיקין ממשרדנו.

תאונות דרכים עלולות להותיר את הנפגעים מהן עם נכות לתקופה ממושכת, ולעיתים אף לצמיתות. כתוצאה מכך, נפגעי התאונות עשויים להידרש לעבור טיפולים רפואיים רבים לצורך שיקומם, וכן להיות תלויים בגורמים חיצוניים לצורך סיוע בביצוע פעולות יומיומיות אשר הנכות מגבילה אותם מלבצע. על מנת להיות זכאים לפיצויים אשר נועדו לאפשר לנפגעי תאונות דרכים להתמודד עם השלכות אלה, שעלותן עשויה להגיע לסכומים של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים, נדרש ככלל לבצע הערכה של מכלול נזקים אלה.

בתביעות המוגשות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הגורם שיכריע בנושא יהיה בית המשפט. מטבע הדברים, לבית המשפט אין את הכלים לבצע הערכה כזו בעצמו, ולכן מסתמכים בדרך כלל על חוות דעת מומחה רפואי בתאונת דרכים. המומחה יהיה רופא או מי שעוסק בנושא כמומחה רפואי, כולל מי שעוסק בנושא של שיקום נפגעי תאונות דרכים. חוות הדעת תשפיע כמעט בהכרח על תוצאת התביעה הסופית, ולכן חשוב מאוד שנפגעי תאונות יכירו את הפרוצדורה הכרוכה בכך.

מה קובע החוק בנושא מינוי מומחה רפואי לצורך מתן חוות דעת בתביעה העוסקת בנזקי גוף בתאונת דרכים?

קיימות תקנות המסדירות את נושא המומחה הרפואי בתביעות פיצויים בגין תאונות דרכים, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בתביעות אלה קיים הסדר מיוחד, אשר שונה מתביעות פיצויים המוגשות בגין נזקי גוף במקרים אחרים. בתביעות נזקי גוף שאינן לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, קיימת במקרים רבים דרישה להגשת חוות דעת רפואית לצורך הוכחת נזקי הגוף והשלכותיהם.

בהסדר המיוחד לפי התקנות הנ״ל, הנתבעים אינם רשאים לצרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה עצמו. במקום זאת, יש צורך לבקש מינוי מומחה מטעם בית המשפט. לצורך כך, יש להציג הוכחה בסיסית (ראשית ראיה) לקיומה של נכות רפואית, המעידה על קשר סיבתי לכאורה בינה ובין התאונה.

לאור כך שהבקשה מוגשת בשלב מוקדם יחסית של התביעה, בית המשפט ייטה להתחשב בכך ולהקל על אופן בחינת הראיות. כך לדוגמה, גם אם המסמכים הרפואיים אינם מעידים באופן חד משמעי על קשר כזה, עצם ההוכחה של סיכוי כלשהו לקשר עשוי להספיק לצורך מינוי מומחה רפואי. חשוב לציין כי לא רק נפגעי התאונה יכולים לבקש את מינוי המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, אלא גם הנתבעים וכן תובעים שלא נפגעו ישירות מהתאונה (דוגמת קרובי משפחה התובעים ביחד עם נפגעי התאונה או בשמם).

מי יישא בתשלום ההוצאות הגבוהות לצורך הכנת חוות הדעת הרפואית? כאמור, מומחים רפואיים הם בדרך כלל רופאים, או גורמים בעלי מומחיות בתחום השיקום הרפואי של נפגעי תאונות. בהתאם, שכרם עשוי להיות גבוה למדי. בהתאם, בית המשפט מוסמך להורות לכל אחד מהצדדים לתביעה להפקיד סכומי כסף כפי שימצא לנכון, והכספים יהוו פיקדון להבטחת שכר המומחה שימונה.חוות דעת מומחה רפואי בתאונת דרכים

כיצד מתבצעת בחינת הנזקים הרפואיים עקב התאונה על-ידי המומחה?

לצורך הכנת חוות הדעת, המומחה מטעם בית המשפט יבחן את הפגיעה שנגרמה לנפגעי התאונה והטיפול הרפואי שניתן להם. במסגרת זאת, הצדדים רשאים להציג מסמכים בדבר הטיפול הרפואי. ואולם, המסמכים חייבים להיות כאלה הנוגעים לעניין שבמחלוקת בין הצדדים. לדוגמה, אם הצדדים לתביעה מסכימים כי חבלת גוף מסוימת של נפגעי התאונה אירעה בעקבות התאונה, ככלל לא ניתן יהיה להציג את המסמכים המעידים על עצם עובדה זו בפני המומחה הרפואי. כמו כן, התקנות אינן מאפשרות להגיש מסמך המהווה חוות דעת רפואית מטעם מי מהצדדים בפני המומחה הרפואי, ואף לא מסמך המהווה סיכום של מסמכים מתוך התיק הרפואי של נפגעי התאונה. הדבר נועד לשמור על האובייקטיביות של המומחה, ולמנוע הטיות בחוות דעתו. חשוב להדגיש בהקשר זה את חשיבות שמירת כלל התיעוד הרפואי הקיים אצל נפגעי התאונה, על מנת שניתן יהיה להגישו בפני המומחה הרפואי, ולהציג את התמונה המלאה לגבי מצב הנפגעים.

האם ניתן לתקוף את חוות הדעת של המומחה הרפואי?

קיימות מספר דרכים אשר במסגרתן יוכלו הצדדים לתביעה לבקש לתקוף או לאתגר את חוות הדעת. ראשית, במסגרת ניהול התביעה בבית המשפט, המומחה ייחקר בגין חוות הדעת שהכין. הצדדים רשאים לחקור את המומחה ולנסות לערער קביעות שאינן לטובתם במסגרת זאת. מעבר לכך, לעיתים בית המשפט מוסמך לאפשר להעביר את פרוטוקול חקירת המומחה למומחה נוסף, לצורך הכרעה בנושאים שנותרו עדיין במחלוקת. מעבר לכך, במקרים חריגים קיימת אפשרות לבקש לפסול את חוות הדעת, או לבקש מינוי מומחה רפואי נוסף. הדבר עשוי להתאפשר, למשל, כאשר יוכח כי המומחה מילא את תפקידו באופן שאינו אובייקטיבי, כפי שהוא נדרש לעשות. מקרה נוסף הוא כאשר חוות הדעת מייצגת עמדה רפואית אשר כבר לא מהווה העמדה המקובלת בתחום, מה שעשוי לקרות לא פעם בתביעות מעין אלה, אשר לעיתים מנוהלות במשך מספר שנים. עם זאת, כאמור מדובר במקרים חריגים, והדבר לא יתאפשר בכל מקרה שהוא.

חוות דעת מומחה רפואי בתאונת דרכים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ופיצויים לנפגעי תאונות דרכים

במאמר זה הסברנו בהרחבה על הפרוצדורה לצורך מתן חוות דעת מטעם מומחה רפואי בתאונת דרכים, אשר חשיבותה עצומה לעניין שאלת הפיצויים שייפסקו בתביעות בנושא. אם יש לכם כל שאלה נוספת, או צורך בייעוץ או בסיוע, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לספק עבורכם מענה משפטי מקיף ומקצועי. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי תאונות דרכים בתביעות פיצויים בבית המשפט.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top