Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת מומחה בדין הרוסי

אירנה רוזנברג

אריאנה זקס

שירות נעים ואדיב שנעשה ברגישות גדולה. כל התהליך עם ענת לוי לומגיסטרו ועם המשרד היה מהיר וללא דופי. תודה.

חוות דעת מומחה לדין הזר נדרשת בסיטואציות שונות – ירושה, פסק דין זר, ועוד מקרים בהם יש צורך בדעה של מומחה שבקיא בדין הזר. חוות דעת מומחה בדין הרוסי תינתן ע"י עו"ד שבקיא בדין הרוסי.

באילו מקרים יזקק בית המשפט לחוות דעת דין זר רוסי? מתי תינתן חוות דעת דין זר ירושה? עורכי הדין שלנו מסבירים במאמרם.

חוות דעת מומחה בדין הרוסי

 

המקרים הנפוצים בהם נדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר

לעתים מתנהל בבית המשפט תיק שמעורבים בו צדדים תושבי חו"ל או שהוא עוסק באירועים שהתרחשו בחו"ל. במקרים אלו, בהתאם לדרישת הדין, יהיה צורך בהגשת חוות חוות דעת מומחה לדין זר.

כללי המשפט הבין לאומי הפרטי נקבעו בחוק ובפסיקה בישראל, והם עוסקים בסוגיות משפטיות שמעורב בהן יסוד זר, אשר יש לו קשר לשיטת משפט זרה (למשל: ירושה של תושב חוץ). לעתים יהיה צורך בהוכחת הדין הזר שחל במדינה הרלוונטית וכן בהוכחת תקינות ההליך שננקט בחו"ל. הוכחה זו תיעשה באמצעות חוות דעת לדין הזר.

ישנם מספר תחומים ומצבים בהם ישנה דרישה לצירוף חוות דעת מומחה לדין הזר:

  1. ירושות וצוואות – בתיקי ירושות וצוואות נדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר כאשר מדובר במנוח תושב חו"ל, אשר השאיר אחריו נכסים בישראל. במקרים כאלו יש להוכיח את הדין המהותי שחל עליו במדינה שבה היה מקום מושבו בשעת מותו.
  2. אכיפת פסקי חוץפסק דין שניתן במדינה מסוימת לא תקף באופן אוטומטי במדינה אחרת. הליך אכיפת פסק דין זר הוא הליך מורכב, שדרוש הקפדה על ראיות ומסמכים שיניחו את דעתו של בית המשפט המקומי כי יש לאשר את הפסק. בית המשפט העליון קבע בע"א 4587/01‏ ‏ אריה שפלטר נ' נס שובל כי סוגיה של דין זר דורשת הוכחה עובדתית. הוכחה זו מתבצעת באמצעות חוות דעת של מומחה לדין הזר.
  3. אירועים שהתרחשו בחו"ל – אם נכרת הסכם במדינה זרה, או שהתבצעה עוולה כלשהי בחו"ל, ככל הנראה יחול הדין המקומי. אם לא הוכח הדין הזר, תחול חזקת שוויון הדינים, לפיה כאשר לא הוכח הדין הזר, יש לפנות לדין הישראלי ולהחיל אותו על המקרה. איך מוכיחים את הדין הזר? באמצעות חוות דעת מומחה לדין הזר.
  4. התרת נישואין – חוות דעת מומחה לדין הזר נדרשת במקרים מסוימים בהליך של התרת נישואין. זהו הליך המאפשר לבני זוג להתיר את קשר הנישואים ביניהם במקרים שאינם נכנסים תחת חוק שיפוט בתי דין רבניים או תחת הדין האישי של בני עדות אחרות. למשל, כאשר מדובר בבני זוג מעורבים – הבעל יהודי והאשה מוסלמית. הדת היהודית לא מכירה בנישואין אלו, ולכן לא יוכל להתקיים הליך גירושין 'רגיל' בבית הדין הרבני. ההליך המתאים הוא הליך אזרחי שנקרא התרת נישואין, אשר יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה. כאשר אין הסכמה לגירושין בין בני זוג מעורבים, או כשאין מדובר בבני זוג יהודים, נדרשת חוות דעת לדין הזר.
  5. עסקאות מקרקעין – חוות דעת לדין הזר נדרשת כאשר מתבצעת עסקת מקרקעין, אשר צד אחד לעסקה או יותר, הוא תאגיד זר. כך נקבע בתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011. נדרש אישור של עורך דין שבקיא בדיני המדינה הזרה בה רשום התאגיד, כי התאגיד כשר לבצע את העסקה ע"פ דיני המדינה הזרה.

חוות דעת דין זר – צו ירושה, מומחה רוסי

חוות דעת הדין הזר בנושאי ירושה היא אחד המקרים הנפוצים בהם נדרשת חוות דעת דין זר. סעיף 136 לחוק הירושה קובע את סמכותו של בית משפט בישראל לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל.

קיימים מקרים שבהם תושב חוץ, למשל תושב רוסיה, נפטר ברוסיה והשאיר אחריו נכסים בישראל. כמו גם מקרים שבהם לנפטר היתה אזרחות ישראלית, ובשעת מותו הוא התגורר ברוסיה, והשאיר אחריו נכסים בישראל.

סעיף 137 לחוק הירושה קובע, כי על ירושת המנוח יחול דין מושבו בשעת מותו מלבד סייגים המפורטים בסעיפים 138-140.

כדי שבית המשפט לענייני משפחה ייתן צו ירושה או צו קיום צוואה, עליו לברר מה הדין החל על העיזבון. בשל כך, היורשים צריכים לצרף לבקשתם למתן צו ירושה או צו קיום צוואה חוות דעת של מומחה לדין הזר, אשר תקבע מה הדין שחל על עיזבון המנוח. המומחה לדין הזר יבחן בחוות דעתו את כלל הנסיבות והזיקות הרלוונטיות ואת הוראות הדין שחלות על המקרה.

חשוב לציין, כי הדין הישראלי שונה מהדין הרוסי בנושאי ירושה, כך למשל לגבי מעגל היורשים. על כן, מומחה לדין הזר הרוסי חייב להתייחס להוראות החוק הרוסי ולחוות דעתו בתיק הספציפי שמתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בישראל.

התייחסות שונה נוספות בדין הרוסי לעומת הדין הישראלי היא לידועים בציבור. על כן, במקרים שבהם ידועים בציבור הם חלק מהצדדים בתיק, המומחה יצטרך לבדוק סוגיות משפטיות רלוונטיות ולהתייחס לפרקטיקה המשפטית המקובלת ברוסיה, באשר להכרה בידועים בציבור והזכויות המגיעות להם.

חוות דעת מומחה בדין הרוסי – התרת נישואין

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בהתרת נישואין אם מתקיימות אחת הזיקות שבחוק, ביניהן: מקום מושבו של המשיב בישראל, שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים, המבקש הוא אזרח ישראלי ומקום מושבו בישראל ועוד.

בהליך התרת נישואין, חוות דעת מומחה לדין הרוסי תכלול, בין היתר, התייחסות לשאלות כגון: מהו הדין החל על התרת הנישואין בה דן בית המשפט ומה כולל הליך גירושין ברוסיה.

מומחה לדין הזר

הכללים לזהות המומחה לדין הזר נקבעו בפסק דינו של בית המשפט העליון: ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC, לפיהם מומחה לדין הזר הוא עורך דין או משפטן שעוסק או עסק בעבר בפרקטיקה משפטית בשיטת המשפט הזרה הנדונה. אם כן, מומחה לדין הרוסי יכול להיות עו"ד בעל נסיון, שכהן, למשל, כנוטריון ברוסיה ואף חיבר מספר ספרי חוק ומשפט בדינים הרלוונטיים.

השאלה כמה עולה חוות דעת מומחה לדין הרוסי היא שאלה שלא ניתן לענות עליה ללא ידיעת הפרטים.

צרו קשר לקבלת חוו"ד מומחה דין זר

כאשר לקוח מגיע למשרד עורכי דין, ומבקש הכנת חוות דעת לדין הזר, יש לבחון את פרטי המקרה, עד כמה הסוגיה מורכבת ואילו פעולות נוספות נדרשות.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין שמוסמכים לתת חוות לדעת לדין הזר. כמו כן אנו עובדים בשיתוף עם משרדים המתמחים בדינים הזרים השונים, כולל בדין הרוסי. הכנת חוות דעת דורשת בקיאות והתעמקות בדין הזר ובדין הישראלי.

כבעלי נסיון רב שנים בחוות דעת בדין הזר, אנו מעניקים ללקוחותינו שירות מקצועי ואישי, הכולל הכנת חוות דעת בתחומים שונים, כולל דיני ירושה, דיני מקרקעין, חוזים, נזיקין ועוד.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top