Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת לדין הזר – קפריסין

Michael Decker

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

ישנם מקרים בהם צריך להגיש לבית המשפט חוות דעת של הדין הזר. כאשר מתבצעת עסקה, ירושה, או מחלוקת בין אנשים הנמצאים במדינות שונות, לעיתים יש להגיש לרשויות במדינה אחת הסבר לגבי דיני המדינה האחרת. מתי יש להגיש חוות דעת לדין הזר קפריסין ואיזה מומחה יגיש חוות דעת כזו? על כל אלו ועוד במאמר שלפניכם מאת עורכי הדין שלנו.

מתי בית המשפט יזדקק לחוות דעת לדין הזר?

בית המשפט יידרש לחוות דעת מומחה לדין הזר בדיני ירושה וצוואות, התרת נישואין, אכיפת פסקי חוץ, עסקאות מקרקעין, דיני עבודה, ענייני ביטוח, סוגיות מיסוי ועוד.

כך למשל, בעב (ת"א) 914056/99‏ ‏ חיים נחושתן נ' קלאסיקה אינטרנשיונל בע"מ דן בית הדין האזורי לעבודה ליחסי עבודה, לתשלום הפרשי שכר וזכויות נוספות. הרקע לתביעה היה הסכם עבודה. בהסכם נקבע כי על יחסי העבודה יחול הדין הקפריסאי.

בבוחנו את טענות הצדדים, קבע בית הדין כי יש לבדוק האם הוראות החוזה מנוגדות לתקנת הציבור. בית המשפט בחן שתי חוות דעת מומחים לדין הקפריסאי שהוגשו בתיק, וקבע כי אין סיבה שלא לתת תוקף להסכמת הצדדים כי יחול הדין הקפריסאי. נפסק, כי אמנם, יש שוני בין הדין הישראלי לבין הדין הקפריסאי, אך הדין הקפריסאי קובע זכויות מקבילות לזכויות עובד על פי הדין הישראלי – זכות לפיצוי במקרה של פיטורים, כאשר נטל ההוכחה כי הפיטורים היו מוצדקים מוטל על המעסיק.

עוד נקבע, כי לא מדובר בהחלת דין זר שפוגע בעקרונות יסוד של שיטת המשפט בישראל או בצדק. לפיכך, יש לתת תוקף להסכמת הצדדים לפיה יחול הדין הקפריסאי.

 חוות דעת דין זר בדיני משפחה

דוגמה נוספת למקרה בו עלה על הפרק הנושא של חוות דעת הדין הזר בקפריסין הוא פסק דין שעסק בהתרת נישואין. כאשר אין הסכמה לגירושין בין בני זוג מעורבים, או כאשר בני הזוג אינם יהודים, יש צורך להגיש לבית המשפט חוות דעת של הדין הזר, כולל הדין הפנימי של מקום עריכת הנישואין.

בבע"מ 5640/16 ‏ פלונית נ' פלוני דן בית המשפט העליון בשאלה מהו הדין החל בהתרת נישואים של בני זוג, אזרחי ותושבי ישראל, אשר אינם בני אותה עדה דתית, שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.

המבקשת היא יהודיה ואזרחית ישראל, והמשיב הוא חסר דת ואזרח ישראל. השניים נישאו בקפריסין ונרשמו במרשם האוכלוסין בישראל. בין הצדדים התנהלו מספר הליכים משפטיים. המבקשת התנגדה להתרת הנישואין ע"י בית המשפט לענייני משפחה, וטענה כי הדין החל על התרת נישואי הצדדים הוא הדין הקפריסאי. המשיב לא הגיש חוות דעת של מומחה לדין הקפריסאי ועקב כך לא הוכיח קיומה של עילת גירושין מוכרת.

בית המשפט העליון קבע, כי במקרה של התרת נישואים לפי דין זר, על בית המשפט להיעזר בחוות דעת מומחה, בין אם הוגשה על ידי הצדדים ובין אם התבקשה על ידי בית המשפט תוך הטלת הוצאות על אחד הצדדים כפי שיראה לבית המשפט. לגישת היועץ המשפטי לממשלה, במקרים מסוימים בהם יתגלעו נסיבות חריגות, ייתכן שניתן יהיה להניח הנחות באשר לדין הזר על סמך מה ש"הדעת נותנת".

בית המשפט העליון דחה את ההתנגדות להתרת נישואין, וקבע כי מאחר ובני הזוג פרודים 19 שנה, וגם אם ייתכן כי המשיב לא היה תם לב בחלק מההליכים שנקט, נראה כי לא יכולה להיות מחלוקת שהקרע לא ניתן לאיחוי.חוות דעת לדין הזר קפריסין

חוות דעת דין זר ירושה

מקרים שכיחים בהם יש צורך בחוות דעת דין זר הם אלו העוסקים בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. זאת, כאשר נפטר תושב חוץ או תושב זר שהניח אחריו נכסים בישראל (סעיף 136 לחוק הירושה). הנכסים יכולים להיות נכסי מקרקעין, זכויות פנסיה, קופות גמל ועוד.

על פי חוק הירושה, בקשה כזו שתוגש לרשם לענייני ירושה, תועבר לבית המשפט לענייני משפחה. לפני שיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה, היורשים יידרשו להגיש חוות דעת מומחה לדין הזר. זוהי חוות דעת משפטית בנוגע לדין הזר שחל על המקרה.

סעיף 137 לחוק הירושה קובע, כי על הירושה יחול דין מקום מושב המוריש בשעת מותו, מלבד סייגים בסעיפים 138-140. הפרשנות המקובלת ל"מקום מושב המוריש" היא מרכז חייו בשעת מותו.

בהתאם לכך, אם תושב קפריסין נפטר, ומתברר כי הוא השאיר אחריו מספר דירות בישראל, יורשיו יצטרכו להגיש חוות דעת מומחה לדין הזר בקפריסין בנוסף לבקשה למתן צו ירושה.

מומחה לדין הזר

בפסיקה נקבע, כי הוכחת דין זר תיעשה לרוב ע"י מומחה לדין הזר. כך למשל בע"א 406/62 סלים ששון זילכה נ' נעים יוסף דלומי נקבע, כי לא מוכיחים בבתי המשפט בישראל חוקים של מדינות זרות, אלא ע"י הבאתם ככתבם וכלשונם, תרגומם ופירושם מפי מומחה.

בע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC  נקבע, כי קשה להגדיר באופן ממצה מי ייחשב מומחה לדין הזר, אך אפשר לומר כי עו"ד או משפטן שעוסק בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת, בשיטת המשפט אותה צריך להוכיח, הוא בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר.

בית המשפט ייטה לקבל את עדות המומחה, אלא אם יסבור כי היא לא משכנעת על פניה.

מכך עולה, כי הגשת חוות דעת דין זר צו ירושה או חוות דעת דין זר צו קיום צוואה כאשר מדובר במנוח שהוא תושב קפריסין והניח אחריו נכסים בישראל תעשה ע"י מומחה לדין הזר של קפריסין, אשר יש לו הכישורים לשמש כעד מומחה. כך גם במקרים אחרים המצריכים חוות דעת דין זר קפריסין.

משרד עורכי דין – הכנת חוות דעת מומחה בדין הזר

בכל מקרה בו ישנו ספק האם יש צורך לצרף חוות דעת של מומחה לדין הזר, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין שעוסק בתחום.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בדין הזר – הדין הקפריסאי ודינים זרים נוספים. המשרד עוסק בהכנת חוות דעת בתחומים שונים, כולל הכנת חוות דעת בענייני ירושות וצוואות, אשר לרוב מהווים את המקרים הנפוצים בהם נדרשת חוות דעת של מומחה לדין הזר.

ניתן לפנות למשרדנו בנושא. נשמח לייעץ ולעזור לכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top