Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר פינלנד

Anat Levi

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

בית המשפט בישראל יזדקק לחוות דעת מומחה לדין הזר של פינלנד במקרים מסוימים שבהם יש קשר למדינה הזרה, ויש צורך, על פי החוק, בהוכחת הדין הזר. חוות דעת מומחה ירושה דין זר פינלנד תוגש לבית המשפט במקרה שבו, למשל, תושב פינלנד נפטר והניח אחריו נכסים בישראל.

מדוע בית המשפטי יצטרך חוות דעת דין זר פינלנד? מי ייחשב מומחה לדין הזר הפיני? על כל אלו ועוד, במאמר שלפניכם מאת עורכי הדין שלנו.

חוות דעת דין זר פינלנד

חוות דעת דין זר – ירושה

ע"פ חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"), בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של מי שבמועד פטירתו מקום מושבו היה בישראל או מי שהניח נכסים בישראל (סעיף 136 לחוק הירושה).

סעיף 137 לחוק הירושה קובע את ברירת הדין, ולפיו על הירושה יחול דין מקום מושבו של המוריש בשעת מותו (מלבד הסייגים שבסעיף).

אם כך, אם מדובר בתושב חוץ, למשל, תושב פינלנד, אין זה משנה שלא מדובר בתושב ישראל – כל עוד יש לו נכסים בישראל. בית המשפט יוכל לדון בעזבונו, שכן מתקיים התנאי של סעיף 136 לחוק הירושה: "הניח נכסים בישראל". עם זאת, חשוב לשים לב לכך שעל פי סעיף 137, בית המשפט יפסוק לפי הדין הזר של המדינה שהמוריש התגורר בה בזמן מותו.

צו ירושה או צו קיום צוואה שהוצא במדינה כלשהי, לא חל במדינה אחרת. מכך נובע, כי אם היורשים של המנוח מעוניינים לקבל את הרכוש שהמנוח השאיר להם, הם צריכים לדאוג להוציא צו קיום צוואה או צו ירושה (במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה) במדינה בה הנכסים נמצאים.

לרוב, כאשר אדם נפטר במדינה זרה ושם גם היה מקום מושבו, רוב נכסיו יהיו באותה מדינה. יורשיו יוציאו צו קיום צוואה או צו ירושה במדינה בה הוא חי ונפטר. אולם, צו כזה לא יהיה בעל תוקף בישראל, ואם אותו אדם השאיר אחריו גם נכסים בישראל, יהיה צורך להוציא צו רלוונטי בישראל, שיחול על נכסיו כאן.

ע"פ החוק, דין זר טעון הוכחה, ובמקרים בהם אדם נפטר במדינה זרה, והשאיר נכסים בישראל, יש לצרף חוות דעת מומחה לדין הזר. חוות דעת לדין הזר תוגש ע"י עו"ד הבקיא בדיני המדינה הזרה ובעל רשיון לעריכת דין בה. לדוגמה, אם המנוח חי ונפטר בפינלנד, תדרש חוות דעת בנוגע לדין בפינלנד.

ויודגש, גם אם המנוח לא השאיר אחריו נכסים רבים בישראל, עדיין תדרש חוות דעת דין זר להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

הבקשה להוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה תוגש לרשם לענייני ירושה, והוא יעבירה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר יבחן את הבקשה ואת חוות הדעת הדין הזר. ייתכן כי המומחה לדין הזר ייקרא להעיד בבית המשפט אודות מומחיותו וחוות דעתו.

תכנון מס בעריכת צוואה

היבט חשוב שלא תמיד נלקח בחשבון הוא, כי החלת הדין הזר עלולה להטיל על היורשים מס עיזבון גבוה. כך, שבמקום ליהנות מהירושה, יוטלו עליהם הוצאות לא צפויות. אדם שעורך צוואה ומודע לכך, יכול לבצע תכנון מס כשהוא עורך את הצוואה, ובכך למנוע מראש מצב לא נעים עבור היורשים.

מומלץ, כי תושב חוץ שיש לו נכסים בישראל, יערוך צוואה אצל עורך-דין ישראלי, או אצל עו"ד במקום מושבו בשיתוף עם עו"ד ישראלי כדי למנוע או למזער עד כמה שניתן את חבות המס של היורשים, אשר עלולה להיות מוטלת עליהם כתוצאה מהחלת הדין הזר.

חוות דעת דין זר – מהי?

חוות דעת הדין הזר היא חוות דעת משפטית, שערוכה כתצהיר, אשר מתייחסת לדין הזר שחל על ירושת הנפטר. היא תוגש בצירוף לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

מומלץ לפנות למשרד עורכי דין, אשר יש לו ניסיון בהגשת חוות דעת מומחה לדין הזר, כדי שיכינו עבורכם חוות דעת מתאימה.

מיהו מומחה לדין הזר?

חשוב לציין ולהבהיר, כי לא כל עורך- דין ייחשב מומחה לדין הזר, אך עורך דין שבקיא בדין הזר במסגרת עיסוקו, יכול לשמש כמומחה להוכחתו (ע"א 5664/93‏ כנען נ'‏ United States of America‏‏), וכפי שנקבע בפסיקה – קשה להגדיר באופן ממצה מיהו מומחה לדין הזר. מומחה לדין הזר יכול להיות עו"ד או משפטן שעוסקים בפרקטיקה או באקדמיה בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח.
מידת מומחיותו של המומחה לדין הזר והמשקל שיש לתת לחוות דעתו הם עניין הנתון להערכת בית המשפט.

עניין זה מוביל לשאלה, באילו מקרים בית המשפט לא יקבל את חוות דעתו של המומחה לדין הזר ומדוע.

קבלת חוות דעת מומחה לדין הזר

דוגמה למקרה שבו בית המשפט החליט שלא לקבל חוות דעת של מומחה לדין הזר שהוגשה בתיק היא תמש (ת"א) 57489-07-13‏ ‏אלמונית נ' פלוני. בית המשפט דן, בין היתר, בשאלה האם הופרו זכויות המשמרות של האם. הוסכם בין הצדדים כי האם תגיש מטעמה חוות דעת מומחה לדין האנגלי.

יש לציין, כי בניגוד לחוות דעת דין זר – צו ירושה, אשר נדרשת במקרים המתוארים לעיל, כשהיורשים רוצים להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה,  כאן לא הייתה חובה חוקית לצרף חו"ד מומחה לדין הזר.

בית המשפט קבע, כי לאחר בחינת חוות דעת המומחה וחקירתו, אין מקום לקבל את חוות הדעת, ואפשר לבסס הכרעה בתיק גם ללא חוות הדעת. נקבע, כי חוות דעת המומחה הייתה כללית ביותר. למוחה לא הוצגו הנתונים במלואם לגבי התיק ונסיבותיו. המומחה אף ציין זאת בחקירתו. בית המשפט הוסיף, כי כאשר התמצאותו של המומחה בנסיבות התיק הייתה מינימלית וחלקית ביותר, אין מקום לתת משקל לחוות דעתו, ולא ניתן לקבוע כי באמצעות חוות דעת המומחה הוכח הדין הזר.

אם כן, השאלה אם בית המשפט יקבל את חוות דעת המומחה לדין הזר שהוגשה או לאו תלויה במידה רבה באיכותה של חוות הדעת – האם היא מפורטת כראוי? האם היא מתייחסת לכל נסיבות המקרה? בחינת השאלות האלו תלויה בבית המשפט, והוא זה שיחליט איזה משקל יש לתת לחוות הדעת, אם בכלל.

הכנת חוות דעת – משרד עורכי דין

כאשר אתם פונים למשרד עורכי דין לצורך הכנת חוות דעת לדין הזר, חשוב שתפנו למשרד שיש לו ידע וניסיון רב בהכנת חוות דעת. כאמור, חוות הדעת צריכה להיות מעמיקה ומבוססת, אחרת בית המשפט ידחה אותה.

אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של משרד עורכי הדין שלנו הוא הכנת חוות דעת מומחה לדין הזר בענייני ירושות וצוואות, כאשר תושב החוץ התגורר במדינה זרה, כגון: פינלנד, ארצות הברית, קנדה, רוסיה, פנמה, אוסטרליה, דרום אפריקה ועוד, ונדרשת חוות דעת של מומחה לדין הזר.

אנו מעניקים חוות דעת דין זר בענייני ירושה וצוואה בצורה מקצועית, אדיבה ומהירה, ע"י עורכי דין שמתמחים בדין הזר ושי להם בקיאות רבה בדיני המדינה הרלוונטית.

פנו אלינו ונשמח לסייע לכם בכל הקשור בהוכחת הדין הזר.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top