Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוות דעת דין זר דרום אפריקה

Joshua Pex

Bashar Altalleh

אין מילים לתאר עד כמה אנחנו מאושרים ושמחים מהשירות האישי שקבלנו ממשרדכם ומיוחד מעורכת דין נחמה המון תודה רבב רבה לך

ישנן סוגיות בהן בית המשפט בישראל יידרש לחוות דעת לדין הזר. חוות דעת דין זר דרום אפריקה תידרש במקרים שבהם מעורבות סוגיות מתחום דיני העבודה, דיני מקרקעין, צוואות וירושות, אכיפת פסקי חוץ ועוד, הקשורות לדיני דרום אפריקה.

חוות דעת מומחה לדין הזר – דיני עבודה

כך למשל, בעע (ארצי) 4372-11-16  Choppy sea treading ltd נ' סיוון טבצ'ניק בית הדין הארצי לעבודה דן בבקשה לעיכוב ביצוע של פסק דינו של בית הדין האזורי בת"א, במסגרתו התקבלה תביעת המשיבות לתשלום שכר עבודה וזכויות נוספות. המבקש הוא בעל עסק בדרום אפריקה, למכירת טובין על עגלות "קיוסק". המשיבות עבדו בעסק שלו, והעבודה בוצעה בדרום אפריקה.

בית הדין האזורי קבע, כי המבקש אישר בעדותו שהמשיבות לא קיבלו ימי חופשה בתשלום, ולא הוכיח ששולם להן סכום כלשהו עבור ימים שבהם לא עבדו. על כן, נקבע כי כל אחת מהמשיבות זכאית לפדיון חופשה, לפי חוות דעת של המומחה לעניין הדין הזר – דרום אפריקה.

חוות דעת דין זר דרום אפריקה

בבקשה לבית הדין הארצי נטען, כי נפלו בפסק הדין טעויות שונות המצדיקות את ביטולו. בין היתר, נטען כי בית הדין לא דן בטענה כי יש לפסול את חוות הדעת של המומחה לדין הזר אשר הייתה בסיס לפסיקה; לטענת המבקשים, בחוות הדעת אין התייחסות למצב של תשלום חופשה בהתחשב בסוג הספציפי של עבודה על בסיס אחוזים ובהתחשב במצבן של המשיבות.

השופטת לאה גליקסמן קבעה, כי בנוגע לפדיון חופשה, המבקש לא סתר את עדותו של המומחה לדין הזר בדבר זכאות ל – 21 ימי חופשה לפי החוק בדרום אפריקה, ולא הגיש חוות דעת נגדית, ואף אישר את אי תשלום ימי החופשה למשיבות.

בסיכום נקבע, ולאחר בחינת כלל הטענות, כי יש מקום לעיכוב חלקי של ביצוע פסק הדין.

מפסק הדין עולה כי בתי המשפט ובתי הדין בישראל מייחסים חשיבות רבה לחוות הדין  הזר, ובמקרים שבהם לא תובא חוות דעת דין זר נגדית אשר תסתור את חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט, יהיה קשה לקבל את הטענות וככל הנראה הן יידחו.

אכיפת פסק חוץ

כאשר מונחת בפני בית המשפט בקשה לאכיפת פסק חוץ, בית המשפט יבקש חוות דעת של מומחה לדין הזר, אשר ישיב בחוות דעתו על השאלה האם פסק דין שניתן בחו"ל הוא אכיף בישראל, בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958.

במסגרת חוות דעתו, המומחה יבחן האם הפסק הזר מקיים את התנאים שבחוק:

  • הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט היו מוסמכים לתת אותו.
  • הפסק לא ניתן עוד לערעור.
  • החיוב בפסק ניתן לאכיפה על פי דיני מדינת ישראל והאם תוכנו לא סותר את תקנת הציבור.
  • הפסק בר-ביצוע במדינה שבה הוא ניתן.

בהפ (ת"א) 20092-06-16 חיים ביטון נ' אברהם פלוק בית המשפט קבע, כי המבקש לא הצליח להוכיח את סעיף 3(1) לחוק אכיפת פסקי חוץ באמצעות המומחה לדין של סיירה לאון (מדינה במערב אפריקה). כלומר: הוא לא הוכיח את סמכות בית המשפט בסיירה לאון לתת את פסק הדין לפי דיני המדינה.

בית המשפט הדגיש, כי הוכחת הדין הזר היא עניין מהותי, שתפקידו להניח את דעתו של בית המשפט בארץ, כי בית המשפט במדינה בו ניתן פסק הדין, היה מוסמך לתתו על פי דיני אותה מדינה. "אין די בהצהרה כי פסק הדין תקף כיוון שניתן על ידי בית משפט במדינה הזרה, אלא על המומחה לדין הזר לפרט ולהבהיר את מקור סמכות בית המשפט הזר לתת את הפסק", נכתב בפסק הדין.

בית המשפט הוסיף, כי נדרש מחוות הדעת שהציג המבקש לעמוד ברף מינימאלי המצופה ממומחה לדין הזר.

מפסק הדין ניתן להסיק, כי בית המשפט לא יקבל באופן מידי חוות דעת של מומחה לדין הזר. הוא יבחן היטב את חוות הדעת, וכן את מומחיותו של מי שמוצג כמומחה.

מסקנה זו מובילה לשאלה, מיהו, למעשה, מומחה לדין הזר.

מומחה לדין הזר

ע"פ פסיקת בית המשפט העליון בע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC. פ"ד נד(1) 697, אין הגדרה אחת וחד-משמעית למומחה לדין הזר, אך ניתן לומר כי מי שייחשב מומחה לדין הזר הוא עורך-דין או משפטן, העוסק בפרקטיקה, באקדמיה או בדרך אחרת, בשיטת המשפט שאותה יש להוכיח.
עוד נקבע בפסק הדין, כי מומחה לדין הזר נקבע, בין היתר, ע"פ המבחנים שקבע פרופ' מנחם שאוה, והם:

  1. עו"ד או שופט שעוסק בהווה או עסק בעבר בפרקטיקה במסגרת שיטת המשפט נשוא הדיון.
  2. משפטן המחזיק בעמדה רשמית הדורשת ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט שמדובר בה.
  3. אדם אחר, אשר גם אם אינו משפטן, בשל עיסוקו או מקצועו, רכש ידיעה לגבי החוק הנדון.

חוות דעת דין זר ירושה

נושא נוסף בו שכיחה מאוד קבלת חוות דעת של מומחה לדין הזר הוא ענייני ירושה וצוואות.

ע"פ סעיף 136 לחוק הירושה – בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל, או אם הניח נכסים בישראל.

סעיף 137 לחוק הירושה קובע את כללי ברירת הדין, לפיהם – על הירושה יחול דין מושב המוריש בשעת מותו, מלבד סייגים המנויים בחוק.

סעיפים אלו רלוונטיים למקרים שבהם תושב חוץ או תושב זר הלך לעולמו, והשאיר אחריו נכסים בישראל: נכסי מקרקעין, מטלטלין, חשבונות בנק וכדומה.

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה שתוגש לרשם לענייני ירושה, תועבר במקרים אלו לבית המשפט לענייני משפחה.

המבקשים יצטרכו להגיש לבית המשפט חוות דעת מומחה בדין הזר. מדובר בחוות דעת משפטית ביחס לדין הזר החל על המקרה.

הדין הזר הוא מקום מושבו של המנוח בשעת מותו. כך למשל, אם מקום מושבו של המנוח בזמן מותו היה בדרום אפריקה, והוא הניח אחריו נכסים בישראל, במקרה זה תדרש חוות דעת דין זר, שמפרטת מה קובעים דיני הירושה של דרום אפריקה.

כאשר קשה לקבוע היכן היה מקום מושבו של המנוח, יופעל מבחן "מירב הזיקות".

חוות דעת דין זר  – פניה לעורך-דין

במקרים שבהם הנפטר היה תושב זר או תושב חוץ ונדרשת חוות דעת מומחה לדין הזר, אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו, כדי שנוכל לסייע לכם.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק במתן חוות דעת לבתי המשפט לגבי קביעת הדין הזר החל על המקרה הרלוונטי באשר לחלוקת עזבון המנוח.

גם במקרים אחרים, מלבד אלו הקשורים לירושות וצוואות, נוכל לסייע לכם ע"י מתן חוות דעת דין זר דרום אפריקה וממדינות שונות אחרות.

נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top