חוב חדש לאחר צו כינוס – מה דינו? לאחר הכרזת פשיטת רגל, בית המשפט מוציא כנגד החייב צו כינוס נכסים אשר מקפיא את נכסי החייב. לאחר מתן הצו, ממונה מנהל מיוחד אשר אמון על ניהול ההליך ובדיקת מצבו הכלכלי של החייב.

עורכת הדין נחמה עובדיה מנהלת את מחלקת פשיטת הרגל והוצאה לפועל במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש. במאמר זה היא תסביר בקצרה על חוב שנוצר לאחר מתן צו הכינוס, מה מעמדו של חוב זה והשלכותיו.

מהו צו כינוס נכסים

חוב חדש לאחר צו כינוסכפי שצוין לעיל, עם מתן צו הכינוס על ידי בית המשפט, ממונה מנהל מיוחד שתפקידו לפקח על התנהלותו הכלכלית של החייב ולנהל את נכסיו. לצורך כך, במסגרת בקשתו, החייב ממלא דו"ח המתאר ומפרט את כלל נכסיו, חובותיו וזכויותיו. מטרתו של צו הכינוס הוא "להקפיא" את כלל הנכסים של החייב על מנת שהחייב לא יוכל להעבירם לצד ג'. כמו כן, המטרה היא לעכב את כל הליכי הגביה המתנהלים כנגד החייב, על מנת שהחייב יוכל להתחיל דף חדש בחייו הכלכליים.

חוב חדש שנוצר לאחר מתן צו הכינוס

חובות אשר נוצרו טרם מתן צו הכינוס מוגדרים "חובות ברי-תביעה", כלומר הם נידונים במסגרת הליך פשיטת הרגל. אולם במקרה שהחייב יוצר חובות חדשים לאחר מתן צו הכינוס, החובות אינם מוגדרים כ"חובות ברי-תביעה" והם אינם נידונים במסגרת ההליך. יתרה מכך, החובות החדשים עלולים להביא לפסילת ההליך וביטולו מאחר והם מסמלים את חוסר תום הלב של החייב וניצול לרעה של ההליך. מטרת הליך פשיטת הרגל הינה לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ובעצם יצירת חובות חדשים הוא מחטיא מטרה זו ואף מנצל לרעה את ההגנה מפני גביית חובות שהמחוקק מעניק לו במסגרת ההליך.

תביעה בגין חוב חדש לאחר צו כינוס

כפי שצוין לעיל, חוב חדש שנוצר לאחר מתן צו הכינוס אינו מוגדר כ"חוב בר-תביעה" ולכן לא נידון במסגרת ההליך. אולם, המחוקק מתיר לנושה להגיש תביעה עצמאית בגין החוב שנוצר אך יש לדווח על כך לבית המשפט. חשוב לזכור, כי ניתן יהיה לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית החוב, רק לאחר שהליך פשיטת הרגל יסתיים. כל זאת בתקווה כי לאחר סיום ההליך, יוותרו בידי החייב נכסים ו/או כספים שניתן יהיה לממש לצורך גביית החוב.

סיוע משפטי לטיפול בחוב שנוצר לאחר צו הכינוס

כאמור, חוב שנוצר לאחר מתן צו הכינוס, עלול להוות חוסר תום לב, המביא ברוב המקרים להגשת בקשה לביטול ההליך על ידי המנהל המיוחד וגביית החוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל לאחר סיום ההליך. לכן, אם יצרתם חוב לאחר מתן צו הכינוס, חשוב שתיוועצו עם עורך דין מומחה לתחום חדלות פרעון שיסייע לכם להתגבר על מכשול זה באופן שיציל את הליך פשיטת הרגל שאתם מנהלים, מפני ביטול.

משרדנו ישמח לסייע לכם בכל נושא הקשור בניהול הליכי פשיטת רגל, הוצאה לפועל והסדרי חובות בכל שלב משלבי ההליך, החל מרגע יצירת החוב ועד לקבלת ההפטר המיוחל. צרו קשר עם עורך דין ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש בפתח תקווה או בירושלים לקביעת פגישה וקבלת עזרה.

חוב חדש לאחר צו כינוס

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.i