Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מעסיקים עובדי סיעוד זרים? כדאי שתקראו את זה

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

מהן חובות המעסיקים בענף הסיעוד? החוק בישראל קובע כי מטופלים סיעודיים נחשבים על פי רוב כמעסיקיהם הישירים של עובדי הסיעוד הזרים. כפועל יוצא, על המטופלים מוטלת החובה לדאוג להבטחת זכויות שונות של העובדים, אף כי הם אינם תמיד מודעים לזכויות במלואן. במאמר זה נציג סקירה של עיקרי החובות החלות על המטופלים כמעסיקים, אשר חלקן ייחודיות לענף הסיעוד ואינן חלות בתחומים אחרים. 

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, בין היתר, בהסדרת יחסי העבודה בין המטפלים למטופלים, קבלת היתרי העסקה ושהייה בישראל והארכתם, מעבר עובדים בין מטופלים ומתן ייעוץ וליווי משפטיים לעובדים ולמעסיקים בענף.

חובות המעסיקים בענף הסיעוד

מי נחשב כמעסיק של עובדי הסיעוד הזרים?

לא כולם מודעים לכך, אך המטופלים הסיעודיים מוגדרים כיום כמעסיקיהם הישירים של עובדי הסיעוד הזרים בישראל. קיימים חריגים בודדים לכך, בהם המטופלים נחשבים כמעסיקים במשותף, לצד חברות הסיעוד, האחראיות על תיווך בין המטפלים ובין המטופלים. אך גם כאן המטופלים נחשבים כמעסיקים לכל דבר ועניין. מכאן שחלה חובה על המטופלים לדאוג לספק צרכים שונים של עובדי הסיעוד הזרים ולדאוג לקיום זכויותיהם כעובדים. אם לא יעשו כן, הם עלולים להיתבע על ידי עובדי הסיעוד הזרים ואף לעמוד לדין פלילי.

מהן אותן חובות המוטלות על המטופלים?

החוק קובע כי בהיותם המעסיקים הישירים של עובדי הסיעוד הזרים, חלים עליהם חובות כמעסיקים בענף הסיעוד. על המטופלים לדאוג, קודם כל, להתקשר בחוזה עבודה עם המטפלים, העובדים הזרים. על חוזה ההעסקה לפרט, בין היתר, את תיאור התפקיד, את שכר העובד הזר (על מרכיביו השונים), את תשלומי המעסיק והעובד הזר בעבור התנאים הסוציאליים של העובד ואת התנאים לגבי חופשות, ימי חג וימי מחלה. החוזה חייב להיכתב בשפה המובנת לעובדים הזרים, ויש למסור להם העתק מהחוזה.

מטופלים שמעסיקים עובדי סיעוד זרים, נדרשים על פי חוק לספק להם מגורים הולמים בביתם. בנוסף, על המטופלים להסדיר פוליסת ביטוח רפואי לעובדי הסיעוד הזרים על חשבון המטפלים. על הביטוח לכלול כיסויים שונים כגון שירותי אשפוז, חיסונים שונים ועוד. מלבד זאת, על המטופלים להסדיר חובות ביטוח נוספות עבור עובדי הסיעוד הזרים, כגון ביטוח פנסיוני, פיקדון לעובדים הזרים וחובות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי. להרחבה בנושא מורכב זה, ראו מאמר שנכתב במסגרת סדרת מאמרים זו בנושא חובות ביטוח לעובדים זרים בענף הסיעוד.

מלבד האמור, קיימות חובות אשר חלות על כל מעסיק לפי דיני העבודה בישראל, כגון החובה לתת מנוחה שבועית ופיצוי לעובדים שנאלצים לעבוד ביום המנוחה. מנגד, קיימים הסדרים ייחודיים אשר אינם חלים על עובדי הסיעוד הזרים. לדוגמה, בית המשפט העליון קבע כי לא חלה חובה לשלם שעות נוספות לעובדי סיעוד זרים המתגוררים בבית המטופל, היות וחוק שעות עבודה ומנוחה (העוסק בין השאר בתשלום עבור שעות נוספות) אינו חל על עובדים זרים בענף הסיעוד.

תביעות אזרחיות ופליליות נגד מעסיקים שלא עמדו בחובותיהם

כאמור, החובות אשר ציינו לעיל (וכך גם חובות נוספות) חלות על מי שמטופלים על ידי עובדי סיעוד זרים, בהיותם מעסיקיהם הישירים. אי עמידה בחובות הללו עלולה לגרור תביעות אזרחיות המוגשות על ידי עובדי הסיעוד בבתי הדין לעבודה. בנוסף, החוק קובע שורה של עבירות פליליות בשל פגיעה בזכויותיהם של עובדי הסיעוד הזרים. העונשים שנקבעו לעבירות אלה כוללים קנסות גבוהים ולעתים אף עונשי מאסר. זאת ועוד, ברור גם כי העסקת עובד זר ללא אשרת עבודה חוקית עלולה לגרור כתב אישום. לפיכך, חשוב להכיר היטב את החובות שחלות על המטופלים ולהימנע מהתמודדות עם ההשלכות בשל אי עמידה בהן.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני העבודה החלים בתחום הסיעוד

אם ברצונכם להבין האם אתם או בני משפחתכם זכאים להעסיק עובדי סיעוד או לקבל סיוע בכל הנוגע להעסקת עובדי סיעוד, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרדנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת סיוע ומידע משפטי. אנו מתמחים בתחום עובדי הסיעוד ודיני העבודה החלים בו.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top