Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דעו את חובותיכם – אילו ביטוחים נדרשים עבור עובדי סיעוד זרים?

Michael Decker

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

במאמר קודם בסדרה זו סקרנו חובות שונות החלות על מעסיקי עובדי הסיעוד הזרים בישראל, אשר על פי החוק הם לרוב המטופלים עצמם. קיימת חשיבות יתרה לנושא חובות הביטוח השונות במסגרת זו, על מנת להימנע מתשלום פיצויים וקנסות בשל אי עמידה בהן. במאמר זה נסקור את עיקרי הכללים הייחודיים שקיימים לגבי חובות ביטוח לעובדי סיעוד זרים, ונסביר על חובות ביטוח בריאות, ביטוח פנסיוני וביטוח לאומי החלות על מעסיקיהם. 

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, בין היתר, בהסדרת יחסי העבודה בין המטפלים למטופלים, קבלת היתרי העסקה ושהייה בישראל והארכתם, מעבר עובדים בין מטופלים ומתן ייעוץ וליווי משפטי לעובדים ולמעסיקים בענף.

חובות ביטוח עובדי סיעודבשנים האחרונות חלו עדכונים רבים בחקיקה העוסקת בזכויותיהם הביטוחיות של עובדים זרים. לא ניתן להמעיט בחשיבות נושא זה. במספר רב של מקרים פסקו בתי המשפט ובתי הדין לעבודה קנסות ופיצויים בסכומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים חדשים בגין אי עמידה בחובות השונות, החלות ביחס לעובדי סיעוד זרים. יתרה מכך, למרות שהעסקת עובדי סיעוד זרים ללא כל ההיתרים הנדרשים אינה חוקית, חשוב לדעת כי חובות הסדרת הביטוח חלות על המעסיקים גם כאשר העובדים אינם מועסקים על פי החוק.

מה הם עיקרי חובות הביטוח לגבי עובדי סיעוד בישראל?

להלן נציג את העיקריות שבחובות הביטוח החלות על עובדי סיעוד זרים:

ביטוח לאומי:

מעסיקי עובדי סיעוד זרים נדרשים לפתוח עבורם תיק במוסד לביטוח לאומי ולדאוג לתשלום דמי הביטוח הלאומי השוטפים שלהם. יש לציין כי הביטוח המוענק לעובדים זרים מהמוסד לביטוח לאומי כולל, למשל, כיסויים בגין פגיעות בעבודה, אך לא ביטוח בריאות. מכאן שעל המעסיקים לבטחם בביטוח בריאות נפרד.

עוד יש לציין כי במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מחובת תשלום ביטוח לאומי לעובדי סיעוד זרים. הפטור נקבע על פי מספר משתנים, כגון גובה השכר ואופן ההעסקה. לדוגמה, כיום הפטור חל על שכר המשולם לעובדי הסיעוד הזרים באופן פרטי עד לגובה של 5,500 ש"ח. הפטור אינו מוענק באופן אוטומטי, אלא יש להגיש בקשה עבורו.

ביטוח בריאות:

החוק קובע כי על מעסיקי עובדי סיעוד זרים לרכוש עבור עובדיהם ביטוח בריאות פרטי. על הביטוח לכלול כיסויים שונים כגון שירותי אשפוז, חיסונים שונים, סל התרופות, סל שירותי העבודה ועוד. הביטוח משולם על ידי המעסיקים, אך הם רשאים לנכות חלק מסוים מהתשלום משכר העובדים. גובה הניכוי מפורט בתקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), וכיום הוא עומד על עד מחצית מהסכום ששולם עבור ביטוח זה. 

ביטוח פנסיוני:

החל משנת 2008 זכאים כלל העובדים השכירים בישראל להפרשות ממעסיקיהם עבור ביטוח פנסיוני. זאת בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר חל גם לגבי עובדי סיעוד זרים, בשיעור זהה לעובדים ישראלים. עובדי סיעוד זרים המועסקים במקביל על ידי חברת סיעוד ועל ידי המטופל, זכאים להפרשות לפנסיה בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מהמעסיקים. במקרים שבהם לא הופרשו הכספים משכר העובדים באופן שוטף, תתבצע בעת סיום ההעסקה הערכה של הסכום בקירוב, בהתאם לגובה שכר העובדים. 

בהקשר זה, ראו מאמר נוסף שכתבנו בסדרה זו, העוסק בסיום יחסי העבודה עם עובדי סיעוד זרים.

כפי שניתן להיווכח, עלויות חובות הביטוח השונות אינן גבוהות כשלעצמן. ואולם, כפי שצוין לעיל, בתי המשפט נוטים לפסוק פיצויים וקנסות בסכומים גבוהים ביותר למעסיקים שלא עמדו בחובותיהם. בהתאם, קיימת חשיבות רבה להכרה מעמיקה ולהתמצאות בנושא זה, על מנת להימנע מהתמודדות עם ההשלכות החמורות שעלולות להיגרם מאי קיום החובות הנ"ל.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לגבי חובות ביטוח לעובדי סיעוד

אם ברצונכם להבין האם אתם או בני משפחתכם זכאים להעסיק עובדי סיעוד או לקבל ייעוץ וליווי משפטיים בכל הנוגע להיתר העסקה, הסדרת מעמדם החוקי וחובות ביטוח בעניין עובדי סיעוד, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים בתחום עובדי הסיעוד, הסדרת מעמדם וייצוג עובדים ומעסיקיהם בפני הערכאות השונות.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top