Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חדירה לתיבת דואר אלקטרוני של עובדים – מה מותר ומה אסור?

Joshua Pex

Omri Levin

תודה רבה לענת ולריבה,
על הטיפול המסור והמקצועי.
100/100

האם חדירה לתיבת דואר אלקטרוני של עובדים הינה חוקית? מדובר בסוגיה מורכבת, הדורשת לאזן בין זכויות העובדים לפרטיות ובין זכויות המעסיקים במקום העבודה. הדבר דורש קביעת מדיניות מצד המעסיקים, ומחייב עמידה בכללים משפטיים שונים, עליהם נסביר להלן.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה. המשרד מספק מענה משפטי מקיף עבור מקומות עבודה ועובדים, בנושאים כגון חוזי עבודה, פיצויי פיטורים, יישוב סכסוכי עבודה ועוד.

זכות העובדים לפרטיות במקום העבודה

הסוגיה שעליה נסביר להלן הינה סוגיה בוערת בתחום דיני העבודה בארץ ובעולם בשנים האחרונות. נדמה שעם חלוף הזמן, היא רק הופכת להיות רלוונטית יותר. כיום עובדים רבים מקבלים ממקומות העבודה שלהם טלפונים חכמים, רכבי חברה ומוצרים נוספים, המאפשרים לבצע מעקב אחר תנועתם ופעולותיהם. בעקבות זאת, יש הטוענים כי אנו חיים בעידן שבו פרטיות העובדים אינה רלוונטית עוד. מנגד, המחוקק ובתי המשפט פועלים על מנת למזער פגיעה בפרטיות העובדים, תוך איזון בינה ובין זכויות המעסיקים במקום העבודה.

חדירה לתיבת דואר אלקטרוני של עובדים

חדירה לתיבת דואר אלקטרוני של עובדים

שאלה מרכזית בנושא פרטיות העובדים נוגעת ליכולת הגישה של מעסיקים לתיבות הדואר האלקטרוני של עובדיהם. לא מעט תביעות בנושא זה נדונו בבית הדין לעבודה בשנים האחרונות. פסק הדין העיקרי בנושא ניתן בבית הדין הארצי לעבודה לפני כעשור, בעניין טלי איסקוב ענבר. פסק הדין עסק בשאלת חוקיות החדירה לתיבות דואר אלקטרוני של עובדים במקום עבודתם על-ידי מעסיקיהם. בנוסף, עלתה שאלת הקבילות של תכתובות דואר אלקטרוני של העובדים כראיות במשפט. 

בית הדין הארצי לעבודה קבע עקרונות מנחים חשובים בנושא. ראשית, נקבע כי נדרשת הנהגת מדיניות ברורה מצד המעסיקים בנוגע לטכנולוגיות המותרות לשימוש מצד העובדים, ואלה שאינן מותרות. ככל שמעסיקים מעוניינים לעשות שימוש באמצעי מעקב טכנולוגיים אחר העובדים, עליהם ליידע את העובדים על כך, ואמצעי המעקב נדרשים לעמוד בדרישות החוק. 

בנוסף, נדרשת הסכמה של העובדים לשימוש באמצעים אלה, מרצונם החופשי ועל סמך גילוי מוחלט ושקיפות מלאה. מדובר בתנאי מקדים לחדירה לתיבות דואר אלקטרוני של העובדים. ככל שלא קיימת מדיניות כזו, תוכר הציפיה הסבירה של העובדים לפרטיות בעת שהם משתמשים בדואר האלקטרוני במקום העבודה, כולל לצרכיהם האישיים.

הבחנה בין סוגי תיבות דואר אלקטרוני

עקרון מנחה נוסף שקבע בית הדין הארצי הוא חשיבות ההבחנה בין 4 סוגי תיבות דואר אלקטרוני: תיבה חיצונית-פרטית של העובדים, תיבה מקצועית של מקום העבודה, תיבה אישית שהקצו המעסיקים לעובדים ותיבות מעורבות (הכוללות תכתובות מקצועיות לצד תיבות אישיות). בכפוף להנהגת מדיניות ברורה ושקיפות מצד המעסיקים, הם יהיו רשאים לבצע מעקב אחר תיבת הדואר המקצועית ותכתובות מקצועיות במסגרתה. בשונה מכך, מעסיקים אינם רשאים לעיין בתוכן תכתובות אישיות בתיבה המקצועית, למעט בהתקיים תנאים חריגים, כגון התנהגות פלילית או התנהלות פסולה של העובדים.

ככל שמדובר בתיבות אישיות או מעורבות, המעסיקים אינם רשאים לנהל מעקב אחריהן או לעיין בתוכן התכתובות בהן. זאת למעט בנסיבות חריגות, כגון מקרים בהם עולה חשש רציני להתנהגות פלילית של העובדים. לעומת תיבות הדואר האלקטרוני שבבעלות המעסיקים, נקבע כי לא ניתן לחדור לתיבות דואר אלקטרוני חיצוניות-פרטיות שבבעלות העובדים ללא צו מבית הדין לעבודה. צו כזה יינתן בנסיבות קיצוניות ביותר.

העקרונות שנקבעו בפסק הדין נחשבים לדין המנחה בנושא. ואולם, יש לציין כי בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט העליון, נקבע כי יש להבחין בין מעקב יזום של מעסיק אחר תכתובות דואר אלקטרוני, ובין חשיפה מקרית לדואר האלקטרוני. במקרים בהם המעסיק נחשף לתכתובות באופן מקרי ולא מתוכנן, הדבר עשוי לשמש הגנה מכוח חוק הגנת הפרטיות, ובית המשפט עשוי לאפשר לעשות שימוש בממצאים כראיות במשפט. ואולם, נדרש לקיים בירור עובדתי לפי נסיבות המקרה, לצורך הכרעה בנושא. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

לסיכום, חדירה לדואר אלקטרוני של עובדים הינה סוגיה מורכבת, הדורשת עמידה במבחנים משפטיים שונים וקיום של מדיניות ברורה מצד המעסיקים. אם הנכם זקוקים לייעוץ בנושא, נשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה ובדיני הגנת הפרטיות, ומעניק ייעוץ וליווי משפטי וייצוג לעובדים ולמעסיקים.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top