Skip to content

חברת נפט וגז טבעי מאיחוד האמירויות בישראל

Avatar

Michael Decker

כיצד ניתן לקבל את הזכות לחיפוש וקידוח עבור חברת נפט וגז טבעי מאיחוד האמירויות בישראל? עורך דין ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, המתמחה בשיתוף פעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות, יסביר את הליך קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים.

מה חברת דלקים וגז טבעי מאיחוד האמירויות בישראל צריכה לדעת לגבי זכויות נפט

חברת נפט וגז טבעי כל הנושאים הקשורים להיתרי גז טבעי ונפט בישראל נמצאים תחת אחריותו של משרד האנרגיה. קיימים שלושה סוגים של היתרי נפט שניתן לקבל אחרי פנייה למשרד. אלו הם ההיתר המוקדם, רישיון חיפוש וזכויות בעל החזקה.

ההיתר המוקדם מאפשר לחברה לבצע סקרים מקדימים, על מנת לאשש את הפוטנציאל למציאת נפט באזור מסוים. ההיתר מאפשר ביצוע סקרי שטח מוקדמים וקידוחי איתור גילוי, וזאת בנוסף לעוד כמה צעדים מוקדמים.

רישיון החיפוש מוענק לשלוש שנים (עם אפשרות להארכה), לכיסוי שטח של 400,000 דונם. בנוסף, מתבצע תהליך תחרותי כדי להבטיח שלחברות או ליזמים להם מוענק ההיתר, יש את היכולת הפיננסית ואת הרקע המקצועי לביצוע התנאים בתוכנית העבודה. קיימים הליכים שונים לקבלת היתר לקידוחים בים ולקידוחים ביבשה.

אם החברה מעוניינת בקבלת חזקה על איזור מסוים למטרת נפט וגז טבעי (עד 250,000 דונם), היא יכולה להגיש בקשה לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה לטובת הזכות להפיק נפט וגז טבעי למשך 30 שנה, עם אפשרות להארכה של 20 שנה בתום התקופה הראשונה. זכויות החזקה מוענקות רק כאשר מובטחת היתכנות כלכלית.

מאמרים רלוונטיים נוספים לחברות מאיחוד האמירויות בישראל

יש לנו מספר מאמרים רלוונטיים לחברות מאיחוד האמירויות המעוניינות לעשות עסקים בישראל. פה תוכלו למצוא מידע על רישום עסק בישראל, הוצאת ויזה למשקיע מאיחוד האמירויות או ויזת תייר לישראל ועוד.

צרו קשר

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בחוקי הגירה, דיני חברות ועוד תחומים נוספים. סייענו למספר רב של לקוחות בטיפול בצרכי הוויזה והחברה שלהם. אם אתם מעוניינים להקים חברת דלקים וגז טבעי מאיחוד האמירויות בישראל או לקבל היתרי נפט בישראל, אנא צרו קשר עם עורך הדין מיכאל דקר והוא ישמח לסייע לכם בתהליך.

חברת נפט וגז טבעי

: 03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top