Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חברה נשלטת זרה (מידע משפטי מפי עורך דין מומחה למיסוי בינלאומי)

Michael Decker

Gal Magal

ממליץ בחום שירות מקצועי ואוזן קשבת ללקוחות

מהי חברה נשלטת זרה? לאחר תיקון חדש לפקודת מס הכנסה, ישראלים בעלי רוב שולט במשך לפחות שנתיים בחברה בחו"ל שאינה מונפקת בבורסה נדרשים לשלם מסים בהתאם, לאחר שהחברה מסווגת כחברה זרה הנשלטת על ידי ישראלי.

החוק הישראלי כולל כיום מנגנון המאפשר להטיל מיסוי בשיעור משמעותי על חברות אשר הוקמו במדינות זרות אך הן בבעלות ישראלית. חשוב לדעת כי הסיווג של חברה בתור חברה נשלטת זרה אינו נעשה באופן אוטומטי, והוא כפוף לתנאים שונים אשר באמצעותם יוחלט האם להכיר בה ככזו. מהם אותם תנאים ובאילו מקרים ניתן להימנע מסיווג זה? על כך יסביר במאמר זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ומיסוי בינלאומי.

חברה נשלטת זרה (מידע משפטי מפי עורך דין מומחה למיסוי בינלאומי)

חברה נשלטת זרה – שינוי גישה בחוק הישראלי

לא מעט ישראלים מקימים עסקים בחו״ל באמצעות החזקה במניות שליטה בחברות זרות מעבר לים, ובעיקר במדינות בהן המיסוי נמוך יותר. חברות אלה, מהן מופקת לישראלים הכנסות פאסיביות (כגון ריבית או שכר דירה) נחשבו בעבר בתור חברות חוץ בישראל. מצב דברים זה אפשר לישראלים לדחות את תשלומי המס שלהם עד למועד משיכת הדיבידנדים מהחברה. מצב דברים זה השתנה בשנת 2002, עת נכנס לתוקף תיקון לפקודת מס הכנסה. במסגרת התיקון נוצר מנגנון המקשה על תכנוני מס מעין אלה, באופן זה שחברות מעין אלה עשויות להיות מסווגות כחברות בבעלות ישראלית. חברה אשר מסווגת כך מכונה ״חברה נשלטת זרה״ (או באנגלית ״CFC״). משמעות הדבר מבחינת דיני המס הישראלים היא הרת גורל לחברה ולבעליה. להלן נסביר על כך בהרחבה.

כיצד פועל המנגנון ומהם התנאים להכרה בחברה בתור חברה נשלטת זרה?

בתמצית – סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה, בו מוגדרים התנאים לסיווג חברה בתור חברה נשלטת זרה, קובע כי יש להטיל על חברות מעין אלה מס בשיעור של 25%. מס זה נחשב בתור מס ״רעיוני״, משום שהוא מוטל בפועל על דיבידנדים שטרם חולקו, דרך פיקציה אשר באמצעותה רואים את בעל המניות בחברה כאילו קיבל את רווחי החברה כדיבידנד. החוק אינו מסווג כל חברה זרה שהיא בבעלות ישראלית בתור חברה נשלטת זרה, אלא קובע 5 תנאים בסיסיים לשם כך.

מהם אותם תנאים? ראשית, החוק קובע כי על החברה להיחשב בתור ״חבר בני אדם״ לפי הגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה. משמעות הדבר מבחינה פרקטית היא כי גם גופים אשר אינם מאוגדים בצורה רשמית, או תאגידים מוכרים בחוק הישראלי, עשויים לענות על ההגדרה. כמו כן, החוק דורש כי מניות החברה הזרה לא תהיינה רשומות למסחר בבורסה כלשהי בישראל או בחו״ל. לחלופין, במידה וחלק ממניות החברה נרשמו למסחר בבורסה והוצעו לציבור, נדרש כי לא יהיה מדובר על מעל 30% ממניות החברה.

תנאי שלישי הוא כי רוב הכנסות החברה בשנת מס (כלומר, מעל 50% מההכנסות) הן פאסיביות. פקודת מס הכנסה מגדירה הכנסה פאסיבית בתור כל הכנסה מריבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות, מכירת נכסים אשר אינם משמשים את החברה בעסק או במשלח יד או הכנסה הנובעת מכל אחד מהמקורות הנ״ל, וזאת ״אף אם היא הכנסה מעסק או משלח יד״. תנאי רביעי הוא כי שיעור המס החל על הרווחים הפאסיביים של החברה במדינה בה היא נחשבת כתושבת מס נמוך מ-20%.

התנאי החמישי והאחרון הוא כי קיימת שליטה בחברה של לפחות תושב ישראל אחד במשך 2 שנות מס רצופות. עונים על תנאי זה מי שבבעלותם 50% או יותר מאמצעי השליטה בחברה (ובכלל זה זכות לרווחים, זכות למנות מנכ״ל או חברי דירקטוריון, זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה, זכות לקבלת חלק מנכסי החברה בעת פירוקה וזכות להורות לאחרים המחזיקים בזכויות הנ״ל להפעיל את זכויותיכם); מעל 40% בעלות באחד או יותר מאמצעי השליטה, ומעל 50% מהבעלות באחד או יותר מאמצעי השליטה ביחד עם קרוב שאינו תושב ישראל; או זכות למנוע מגורמים אחרים בחברה לקבל החלטות מהותיות בדבר ניהולה, ובכלל זה החלטות הנוגעות לפירוק החברה או לחלוקת דיבידנדים.

מה ניתן לעשות על מנת להימנע מסיווג חברה בתור חברה נשלטת זרה?

חשוב לדעת כי התנאים שהובאו לעיל הם תנאים מצטברים. בהתאם, אם אפילו אחד מהתנאים לא מתקיים, החברה לא תיחשב בתור חברה נשלטת זרה, וכתוצאה מכך לא יוטל על תושבי ישראל המחזיקים בחברה מס רעיוני של 25% על רווחיהם. כך לדוגמה, ניתן להנפיק לציבור מעל 30% ממניות החברה הזרה (או את כלל מניותיה) בבורסה כלשהי בעולם, והדבר עשוי לאפשר להתגבר על האיסור לתכנון מס. לצד דרך זו, קיימות דרכים נוספות להימנע מסיווג החברה בתור חברה נשלטת זרה, אך חשוב כי הדבר ייעשה בכפוף לחוק. לפני ביצוע כל פעולה או שינוי בנושא, חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ומיסוי בינלאומי, על מנת לוודא כי הנכם פועלים כדין ולהימנע מהטלת סנקציות בישראל או מעבר לים.

חברה נשלטת זרה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ומיסוי בינלאומי

במאמר זה הסברנו בהרחבה מהי חברה נשלטת זרה, מה התנאים לסיווגה ככזו ועל האפשרות להימנע מסיווג זה ומהשלכותיו מבחינת מיסוי. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בסיוע בנושא, ניתן לפנות אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ובמיסוי בינלאומי של חברות. עורכי הדין ממשרדנו מלווים באופן שוטף חברות ישראליות ובינלאומיות, ומייעצים להן בענייני תכנון מס ובעניינים משפטיים שוטפים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדוא״ל המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top