Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

למי יש זכות הצבעה בבחירות לכנסת? (מדריך משפטי)

Michael Decker

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

זכות הצבעה בבחירות לכנסת שמורה לאזרחי ישראל שמלאו להם 18 שנים ושמם רשום בפנקס הבוחרים. הזכות אינה חלה על מי שבמועד הבחירות לכנסת הם בעלי מעמד של תושבי קבע בלבד. כמו כן, היא אינה חלה על אזרחי ישראל השוהים בחו״ל, למעט במקרים חריגים, בהם יתאפשר לעובדי מדינה ובני משפחותיהם להצביע בנציגויות ישראל בחו״ל. במדריך משפטי קצר זה יענה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט חוקתי ומינהלי, על שאלות נפוצות בנושא זכות ההצבעה ביום הבחירות לכנסת.

זכות הצבעה בבחירות לכנסת

מעוניינים להצביע בבחירות? כדאי שתכירו היטב את זכויותיכם

הזכות להצביע בבחירות היא זכות יסוד של אזרחים בכל מדינה דמוקרטית. בהתאם לחוק בישראל, הבחירות לכנסת ישראל מיועדות להתקיים בכל 4 שנים, לאחר תום תקופת כהונת הכנסת הנבחרת. ואולם, בישראל כמו בישראל, האקלים הפוליטי הייחודי מוביל לכך שמסיבות שונות, הבחירות מתקיימות בתדירות גבוהה הרבה יותר. במצב דברים זה, קיימת חשיבות רבה במיוחד להכרת הזכות האזרחית להצביע בבחירות לכנסת.

עם זאת, משרדנו, העוסק רבות בתחום המשפט החוקתי והמינהלי, מקבל לעיתים קרובות פניות ושאלות לגבי זכות הבחירה לכנסת. רבים אינם יודעים, למשל, האם באפשרותם להצביע בבחירות אם הם תושבי ישראל בלבד, או האם באפשרותם להצביע מרחוק. כמו כן, רבים אינם מודעים לכך ששמם חייב להופיע בפנקס הבוחרים על מנת להצביע. עבור מי שמוצאים עצמם מבולבלים מהמצב המשפטי בנוגע לזכות ההצבעה ביום הבחירות לכנסת, הכנו את המדריך הקצר שלהלן, בו ניתן למצוא תשובות לשאלות נפוצות בנושא.

מי רשאים להצביע לכנסת?

זכות הצבעה בבחירות לכנסת קבועה בחוק הבחירות לכנסת, אשר לפיו נקבעו שלושה תנאים בסיסיים להצבעה. התנאי המוכר ביותר הוא כי גיל הבוחרים הוא 18 ומעלה. תנאי חשוב נוסף הוא כי הבוחרים הם אזרחי ישראל. התנאי השלישי והפחות מוכר הוא כי על שמם של הבוחרים להופיע בפנקס הבוחרים, המופק לפני כל מועד בחירות לכנסת על-ידי משרד הפנים. בפנקס הבוחרים יופיעו ככלל שמותיהם של כל אזרחי ישראל הרשומים במרשם האוכלוסין, ומקום ההצבעה המיועד עבורם ייקבע לפי כתובתם המעודכנת במרשם. מכאן שגם מי שהם אזרחי ישראל, אך חיים במשך שנים ארוכות בחו״ל, עשויים להיות זכאים להצביע בבחירות, ככל ששמם מופיע בפנקס הבוחרים. עם זאת, ככל ששמם נגרע ממרשם האוכלוסין, מכל סיבה שלא תהיה, הדבר עלול להוביל לכך ששמם לא ייכלל בפנקס, ומסיבה זו הם לא יוכלו להצביע. בהתאם, מי שמעוניינים לממש את זכותם להצביע בבחירות לכנסת נדרשים לוודא מבעוד מועד כי שמם מופיע בפנקס הבוחרים, ולטפל בעדכון פרטיהם במרשם האוכלוסין, ככל שקיים צורך לעשות זאת.

האם תושבי קבע רשאים להצביע?

משרדנו נשאל על הנושא לא מעט, לאור עיסוקנו הרב בתחום דיני ההגירה ובסיוע בהליכי הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים ועולים חדשים. חשוב לדעת כי החוק בישראל קובע באופן מפורש כי קיימת זכות הצבעה בבחירות לכנסת לאזרחי ישראל בלבד. מכאן שמי שהם בעלי מעמד של תושבי קבע אינם רשאים להצביע בבחירות לכנסת. לעיתים קרובות נוצר בלבול בנושא, מאחר שמעמד של תושבי קבע בישראל מקנה זכויות רבות אחרות, הזהות לאלה שנהנים מהן אזרחי ישראל, ובכלל זה גם זכות הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות. לצד זכויות אלה, על תושבי קבע בישראל חלות חובות זהות לאלה שחלות על אזרחים, לרבות תשלום מסים. למרות כל הנ״ל, תושבי קבע אינם רשאים להשתתף בבחירות לכנסת על פי חוק. מי שמעוניינים להצביע, נדרשים לרכוש מעמד של אזרחים, באמצעות הליך התאזרחות לתושבי קבע.

האם קיימת זכות הצבעה בבחירות לכנסת מחו״ל?

התשובה לשאלה זו מורכבת, היות וקיימת זכות הצבעה מחו״ל, אך היא מוגבלת ביותר. בהתאם, נוצר לא פעם בלבול בנושא. חוק הבחירות לכנסת מחריג מספר מצומצם של קבוצות של ישראלים השוהים בחו״ל למטרות עבודה, שלהם או של בני משפחתם הגרעינית. בקבוצה זו נכללים עובדי מדינה (לרבות חיילי צה״ל), עובדי קק״ל, עובדי ההסתדרות הציונית העולמית ועובדי הסוכנות היהודית. כל הנ״ל, ככל שהם בעלי זכות הצבעה ושוהים בחו״ל עקב עבודתם, רשאים להצביע בנציגויות ישראל (שגרירויות וקונסוליות) בחו״ל. זכות זו חלה גם על בני הזוג וילדיהם של העובדים הנ״ל (עד גיל 20), במידה והם שוהים עמם ובעלי זכות הצבעה.

חשוב לדעת כי ההצבעה בחו״ל נערכת לפני יום הבחירות בישראל (12 יום קודם לכן) והיא מתואמת מראש. בהתאם, זכות זו שמורה למעטים, ואינה חלה על כלל אזרחי ישראל השוהים בחו״ל. כך, למשל, נמנעת בפועל זכות ההצבעה של אזרח ישראלי שנאלץ לטוס לחו״ל עקב הלוויה של קרוב משפחתו או אירוע פתאומי אחר, והאירוע מתקיים ביום הבחירות. על אף יוזמות שונות לשינוי המצב החוקי בנושא, נכון למועד כתיבת שורות אלה, אין כל אפשרות להצביע מחו״ל, למעט במקרים שציינו לעיל. בשונה ממדינות אחרות, החוק בישראל אינו מאפשר הצבעה באמצעות הדואר, ייפוי כוח או בדרכים דומות אחרות. מי ששוהים בחו״ל עקב לימודים, עסקים, טיול או חיים מעבר לים, נדרשים ככלל להגיע לישראל על מנת להצביע.

זכות הצבעה בבחירות לכנסת – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט חוקתי ומינהלי

במאמר זה סיפקנו מענה כללי לשאלות נפוצות בנושא זכות הצבעה בבחירות לכנסת, לרבות התנאים הבסיסיים לצורך מימוש הזכות, (אי) האפשרות של תושבי קבע להצביע והמקרים החריגים בהם ניתן להצביע מעבר לים. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בכל ייעוץ או סיוע בנושא, עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, זמינים עבורכם. למשרדנו ניסיון רב במתן ייצוג וטיפול עבור לקוחות המשרד בסוגיות משפטיות שונות מתחום המשפט המינהלי והחוקתי. כמו כן, משרדנו מעניק טיפול מקיף ומקצועי בסוגיות מתחום דיני ההגירה לישראל, לרבות הסדרת מעמד וליווי משפטי בהליכי עלייה לישראל והתאזרחות עבור תושבי קבע (הנדרשת עבורם על מנת להיות זכאים להצביע בבחירות). ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top