Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות עובדות זרות בישראל

Joshua Pex

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

קיימות זכויות ייחודיות השמורות עבור עובדות זרות בישראל, לא תמיד עובדות זרות ומעסיקיהן מודעים לזכויות אלו באופן מלא, והדבר מוביל לאי מימושן. משרדנו מקבל לא פעם פניות בתחום דיני עבודה ממעובדות זרות, בעיקר בתחום הסיעוד. חשוב כי הן מעסיקים והן עובדות זרות יידעו כי פגיעה בזכויות העובדות עלולה להוביל לתביעות פיצויים מצד העובדות ולסנקציות כלפי מעסיקיהן. במאמר זה יסביר על נושא זה בהרחבה עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לתחום העובדים הזרים.

משרדנו, בעל סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל. המשרד מעניק מענה משפטי מקיף ומקצועי בתחום העובדים הזרים, לעובדות זרות ומעסיקים. המשרד מציע מגוון שירותים משפטיים בתחום, הכוללים, בין היתר, טיפול בבקשות להסדרת אשרות עבודה לעובדות זרות; סיוע בהסדרת היתרי העסקה בישראל; ייצוג מול הרשויות ובתי המשפט; ומתן ייעוץ וליווי משפטיים למעסיקים ועובדות זרות.

זכויות עובדות זרות בישראל

חשוב להכיר היטב את המאפיינים הייחודיים של העסקת עובדות זרות בישראל

בישראל שוהות עשרות אלפי עובדות זרות. על אף שבמרבית ענפי התעסוקה קיים רוב גברי בקרב אוכלוסיית העובדים הזרים, נתוני רשות האוכלוסין מעידים על רוב נשי בענפים כגון ענף הסיעוד. עובדות זרות נהנות מיחס שווה הן ביחס לעובדים זרים אחרים והן ביחס לעובדים ישראלים במשק. עם זאת, קיימים מאפיינים ייחודיים לעבודת נשים זרות, דוגמת הזכויות השמורות לעובדות זרות הנכנסות להריון במהלך תקופת עבודתן. להלן נפרט על מאפיינים ייחודיים אלה, על מנת לסייע למעסיקים ולעובדות זרות להכירם ולפעול לשמירה על זכויות העובדות.

שוויון הזדמנויות וזכויות נשים

במהלך השנים, ועל מנת לצמצם את הפערים ואי השוויון בין גברים ונשים בשוק העבודה, נחקקו מספר חוקים סוציאליים אשר נועדו להגן על מעמדן של נשים ולאפשר להן לקחת חלק משמעותי בשוק העבודה, דוגמת חוק שיווי זכויות האישה וחוק עבודת נשים. חוקים אלה קובעים כי יש להשוות את תנאי הקבלה לעבודה והזכויות הסוציאליות המוענקים לגברים לתנאים המוענקים לנשים. החוק אוסר על אפליית נשים בקבלה לעבודה, ומחייב שמירה על זכויות ייחודיות לנשים. דוגמה לזכויות אלה: הגבלה על עבודה בשעות הלילה בתחומים שונים, השוואת השכר של נשים לגברים ועוד. הזכויות חלות גם על עובדות זרות בישראל, וחשוב לפעול לשמירה עליהן.

זכויות לעובדות בהריון ולאחר לידה

נושא מרכזי במסגרתו שמורות לנשים, וכן עובדות זרות בישראל, זכויות ייחודיות, הוא הסוגיה של זכויות נשים בהריון ולאחר לידה. החוק קובע כי יש לדאוג לשמירה על מגוון זכויות של עובדות זרות במהלך ההריון. בכלל זה, קיים איסור על פגיעה בהיקף משרתן ואיסור על פיטורים בגין הריון. כמו כן, החוק מחייב מתן אפשרות להיעדרות מהעבודה לצורך בדיקות הריון ושמירת הריון. במהלך הריון מתקדם (לאחר החודש החמישי) החוק מגביל העסקת נשים בהריון בשעות נוספות ובעבודות העלולות לסכן אותן.

לאחר ההריון, זכאיות עובדות זרות לדמי לידה, חופשת לידה וחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, הגנה על העובדות מפני פיטורים ועוד. חשוב לציין בנוסף כי נהלי משרד הפנים תוקנו בשנים האחרונות, באופן המאפשר כיום לעובדות זרות שילדו לבחור האם להישאר בישראל עם ילדיהן או לשוב למדינת מוצאן ולהיכנס לישראל ללא הילדים לאחר מכן. 

איסור הטרדה מינית

למרבה הצער, לא פעם אנו נחשפים להטרדות מיניות מהן סובלות עובדות זרות בישראל. מצבן של עובדות זרות במקרים אלה פגיע במיוחד. זאת משום שהן אינן תמיד מכירות את הכלים המשפטיים העומדים לרשותן לצורך מניעת הטרדה מינית מצד מעסיקיהן או כל גורם אחר. החוק למניעת הטרדה מינית, אשר נחקק על רקע זה, מגדיר מקרים שונים של הטרדה מינית וקובע סנקציות פליליות נגד מי שמטרידים עובדות זרות במקום עבודתן, וכן החוק מאפשר לעובדות זרות לתבוע פיצויים בסכומים גבוהים. 

במקרים בהם הגורם המטריד הוא המעסיק, החוק מאפשר לעובדות להתפטר בדין מפוטרת. משמעות הדבר היא כי התפטרותן תיחשב כפיטורים, והן יוכלו לתבוע פיצויי פיטורים. להרחבה על נושא חשוב זה של הטרדות מיניות במקום העבודה, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתרנו. חשוב לפעול באופן נכון במקרים אלה. משרדנו מעניק שירותי ייעוץ לעובדות זרות אשר חוו הטרדה מינית, תוך שמירה קפדנית על פרטיותן וביטחונן האישי.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ולתחום העובדים הזרים

במאמר זה פירטנו על זכויות של עובדות זרות בישראל בקבלה לעבודה, במהלך עבודתן ובמקרים של כניסה להריון. כמו כן, הסברנו על הכלים המשפטיים העומדים לרשות עובדות זרות אשר חוו הטרדה מינית. בכל שאלה או סוגיה פרטנית העולה בנושאים אלה, תוכלו ליצור קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו. נשמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף במגוון רחב של עניינים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top