Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נפגעי עבירה – חשוב שתכירו את זכויותיכם בהליך הפלילי ולאחריו

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

Bashar Altalleh

אין מילים לתאר עד כמה אנחנו מאושרים ושמחים מהשירות האישי שקבלנו ממשרדכם ומיוחד מעורכת דין נחמה המון תודה רבב רבה לך

ריבוי מעשי העבריינות בישראל הגביר את הצורך בחיזוק מעמדם וזכויותיהם של נפגעי עבירה, אשר אינם נחשבים כצד להליך הפלילי וכתוצאה מכך יכולתם להשפיע עליו מוגבלת. בהתאם, נוספו לחוק בשנים האחרונות עדכונים רבים, המאפשרים לנפגעי עבירה להיות מעורבים יותר בהליך ולהישמע במסגרתו. במאמר זה נפרט על זכויות מרכזיות של נפגעי העבירה בהליך ועל הדרכים לממשן.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי עבירה. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, לשם שמירה על זכויותיהם כנפגעי עבירה. אנו מתמחים בייצוג נפגעי עבירה בפני כל הערכאות המשפטיות. 

זכויות נפגעי עבירה הליך פלילי תביעות אזרחיות

החוק בישראל כולל זכויות רבות עבור נפגעי עבירה

בשנת 2019 פרסמה משטרת ישראל דו״ח אודות נתוני הפשיעה בישראל. על פי הנתונים, בשנת 2018 נפתחו מעל 320 אלף תיקים פליליים. נוסף על כך, מסתמנת מגמת עליה במספר עבירות המין ועבירות האלימות נגד חיי אדם וגופו. הקידמה הטכנולוגית אף היא מביאה עמה סוגים חדשים של עבירות, כגון עבירות סייבר ועבירות נגד ילדים ברשת. העומס על בתי המשפט כפועל יוצא, מוביל בין היתר לכך שתיקים רבים נסגרים בהסדרי טיעון או אף אינם נידונים בסופו של דבר. במצב דברים זה נדרש לחזק את מעמדם וזכויותיהם של נפגעי עבירה, אשר אינם מהווים צד להליך הפלילי ובהתאם יכולתם להשפיע על תוצאותיו מוגבלת. 

המחוקק ער לכך ולכן נחקק חוק נפגעי עבירה, אשר תוקן והתעדכן מספר פעמים בעשור החולף, לצד חקיקה נוספת בנושא. הדבר הרחיב את קשת הזכויות המוקנות לנפגעי עבירה במהלך ניהול ההליך הפלילי ואף לאחר סיומו. להלן נציג מספר זכויות מרכזיות הכלולות בחוק:

הזכות לנכוח בדיונים ולעיין בכתב האישום:

בשלב בירור האשמה נפגעי עבירה זכאים ככלל להיות נוכחים בדיונים, גם אם הם מתנהלים בדלתיים סגורות. הם אף זכאים לכך שאדם נוסף יתלווה אליהם, לפי בחירתם. במסגרת זאת, הם זכאים להגנה בבית המשפט מפני מגע או קשר שאינו נחוץ עם הנאשמים או קרוביהם. בנוסף, הם זכאים לעיין בכתב האישום ולקבל העתק ממנו לידיהם או לידי עורך הדין שמייצגם, למעט במקרים חריגים שבהם העיון לא יתאפשר. 

הזכות להישמע לפני גזר הדין:

במידה והצד הפוגע הורשע, נפגעי העבירה זכאים להישמע בבית המשפט, הן בכתב והן בעל פה. הם זכאים למסור הצהרה בכתב לגבי הנזקים שנגרמו להם בגין העבירה (לרבות נזקים פיזיים, נפשיים ונזקי רכוש), והתביעה מחויבת להגיש את ההצהרה אל בית המשפט. אולם, חשוב להביא בחשבון כי נפגעי העבירה עשויים להתבקש להעיד בגין הצהרתם ואף לעמוד לחקירה נגדית. במופרד מכך, נפגעי עבירה יכולים לבקש בעצמם להעיד בבית המשפט בטרם יינתן גזר הדין.

הזכות לתבוע פיצויים כספיים:

קיימות מספר דרכים אשר במסגרתן מתאפשר לנפגעי עבירה לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם. מלבד האפשרות שבית המשפט יפסוק פיצויים בהליך הפלילי, נפגעי עבירה זכאים להגיש תביעה אזרחית נפרדת ובמקרים מסוימים אף לעשות שימוש במסלול המהיר יותר של תביעה נגררת להליך הפלילי. להרחבה בנושא זה ראו מאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו.

חשוב לציין כי מלבד הזכויות שצוינו לעיל, החוק כולל זכויות נוספות לנפגעי עבירות מין או אלימות. ייחדנו מאמר נפרד לנושא חשוב זה, אשר התפרסם באתר משרדנו. בנוסף, כאמור החוק עודכן מספר פעמים בשנים האחרונות וניתן להעריך כי הוא יכלול חידושים נוספים בהמשך.

חשוב לפעול בעירנות על מנת לשמור על זכויות נפגעי עבירה

זכויותיהם של נפגעי עבירה הם אינם עניין של מה בכך, אך רבים אינם מודעים להן. כאמור, העומס על מערכת המשפט וגורמי אכיפת החוק רב, כך שעניינם של לא מעט נפגעי עבירה נופל בין הכיסאות. על כן חשוב כי נפגעי עבירה יגלו עירנות ויפעלו באופן אקטיבי על מנת למצות את זכויותיהם. ניתן ואף רצוי מאוד להסתייע בעורך דין מומחה לשם כך.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ולמימוש זכויות נפגעי עבירה

אם ברצונכם להבין מה זכויותיכם כנפגעי עבירה וכיצד תוכלו לתבוע פיצוי כספי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור נפגעי עבירה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top