Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות בהריון של בת זוג זרה לאזרח ישראלי

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

כאשר אזרחית זרה הרה נמצאת בארץ בהליך קבלת מעמד כבת זוג של אזרח ישראלי, מה חייב לתת לה ביטוח לאומי? במילים אחרות, מה הן זכויות בהריון של בת זוג זרה? משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי הגירה והסדרת מעמד בישראל. לעתים קרובות אנו עוזרים ללקוחות המשרד לקבל מעמד בישראל על בסיס קשר רומנטי בין אזרח ישראל ואזרחית זרה. עורך הדין מיכאל דקר יסביר במאמר זה מה הן הזכויות של בת הזוג הזרה אשר טרם הסדירה את מעמדה כתושבת בארץ כאשר נכנסה להריון מאזרח ישראלי.

ישנן כמה דרכים שונות להסדיר מעמד של בן זוג זר של ישראלי בישראל. ההליך המדורג לקבלת אזרחות קובע כי בן הזוג הזר מקבל אשרות שהייה שונות שמשדרגות עם חלוף השנים: תחילה אשרת תייר או ויזת עבודה, לאחר מכן תושבות ארעית, ובסופו של ההליך המדורג יקבל בן הזוג הזר מעמד של תושבות קבע, או מעמד של אזרחות.

משרדנו עוזר לזוגות הרוצים לקבל מעמד בארץ לפתוח תיק חיים משותפים במשרד הפנים כבני זוג נשואים, או תיק חיים משותפים כבני זוג ידועים בציבור.

ביטוח הריון ממלכתי תקף רק לתושבים בעל מספר תעודת זהות בישראל או עובדים זרים חוקיים

לפי חוק ביטוח לאומי, תשנ״ה – 1995, תושב הוא מי שמחזיק באשרה ארעית מסוג א/5 (כלומר מי שיש בידו תעודת זהות), וגם מי שמרכז חייו הוא בישראל.

בנוסף, תושב הינו גם תושב קבע של מדינת ישראל (בעל תעודת זהות ישראלית קבועה, שיכולה להתבטל בתנאים מסוימים) או אזרח של מדינת ישראל (בעל אזרחות ישראלית קבועה, שיכולה להתבטל בתנאים חריגים בלבדֹׁׂ) אם מרכז חייו הינו בישראל.

גם עובדים זרים ששוהים בארץ כחוק באמצעות אשרת עבודה מסוג ב/1 מבוטחים לצרכי עבודה ומשלמים חלק מהמשכורת שלהם לביטוח לאומי. ביטוח זה כולל קבלת מענק לידה, כיסוי הוצאות אשפוז, חופשת לידה, קצבת ילדים וקצבת לידה.

הנהלים השונים להסדרת מעמד וזכויות בביטוח במהלך ההליך המדורג

כפי שניתן ללמוד במאמרים המקושרים לעיל, אם בת זוג זרה נשואה לאזרח ישראל, היא אמורה לקבל אשרת עבודה מסוג ב-1 לתקופה של שישה חודשים. לאחר מכן היא תקבל אשרה ארעית מסוג א-5 לתקופה של 4 שנים (אשר מקנה זכויות סוציאליות בביטוח לאומי).

זכויות בהריון של בת זוג זרה לאזרח ישראליבת זוג זרה ידועה בציבור של אזרח ישראלי (או אזרחית זרה אשר נשואה לתושב קבע) תקבל אשרת עבודה מסוג ב-1 לתקופה של 27 חודשים. לאחר מכן אמורה בת הזוג הזרה לקבל אשרה ארעית מסוג א-5 לתקופה של 4 שנים.

משרדנו טיפל במספר מקרים בהם בת הזוג הזרה נכנסת להריון בעודה מחזיקה באשרת עבודה מסוג ב-1, או שנכנסה להריון לפני שהספיקו בני הזוג לפתוח בכלל תיק חיים משותפים (ולעיתים בת הזוג הזרה משוללת כל מעמד בישראל).

כפי שהוסבר לעיל, אשרת עבודה מסוג ב-1 יכולה להקנות זכויות סוציאליות מסוימות שקשורות להריון במידה ובת הזוג הזרה עובדת בצורה חוקית – אם המעסיק מפיק תלוש משכורת, ומפריש את החלק היחסי לעובדים זרים בביטוח לאומי. אבל לא תמיד זהו המצב, ואם בת הזוג אינה עובדת, אז היא לא תהיה זכאית לזכויות הרלוונטיות לעובדים זרים בישראל. כך גם אם בת הזוג הזרה משוללת כלל מעמד בישראל.

גם אם עובדת בת הזוג הזרה בצורה חוקית, הביטוח הקיים עבורה בתור עובדת זרה בישראל לא מכסה כלל בדיקות רפואיות שטרם הלידה, כגון אולטרסאונד, סקירת מערכות, וכדומה. עלות בדיקות מעין אלו ללא ביטוח לאומי סוציאלי יכולות להגיע לסכומים נכבדים.

זכויות סוציאליות של האב:

יצוין כי במקרה ובו בת הזוג משוללת מעמד, או שהיא מחזיקה במעמד מסוג ב-1 אבל אינה עובדת, ולכן איננה מכוסה בביטוח לאומי הרלוונטי לעובדים זרים, כפי שהוסבר לעיל, אז גם אבי הילד זכאי לזכויות הרלוונטיות הקשורות ללידה עצמה ולטיפול בילד (מענק לידה, כיסוי הוצאות אשפוז, חופשת לידה, קצבת ילדים וקצבת לידה).

במצב מעין זה מומלץ מטבע הדברים שאבי הילד יגיש בקשה בעוד מועד על מנת שיכירו בו בתור אבי הילד במוסד לביטוח לאומי.

במקרה וביטוח לאומי יקבל את התביעה, כל עלויות הלידה (אשר מסתכמות בסכומים נכבדים מאוד) יכוסו על ידי הביטוח הלאומי. אם ביטוח הלאומי לא יקבל את התביעה (או אם לא הוגשה כלל תביעה בנושא), אז יוכל אבי הילד להוכיח את אבהותו באמצעות תביעת אבהות שתוגש בהסכמת שני ההורים. לאחר מכן יקבל אבי הילד החזר מביטוח לאומי על הוצאותיו הרלוונטיות ללידה (אשר מסתכמות בעשרות אלפי שקלים).

סיכום – צרו קשר עם עורך דין שמתמחה בייצוג של הסדרת מעמד לבני זוג זרים בישראל של אזרחים ישראלים:

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בהסדרת מעמד של בני זוג זרים של אזרחים ישראלים.

במהלך השנים פתר עו״ד מיכאל דקר המתמחה בהסדרת מעמד לבני זוג זרים של ישראלים בעיות רבות מאוד אשר מתעוררות אצל בני זוג מעורבים מול ביטוח לאומי ומשרד הפנים. אחת הבעיות שמתעוררות פעמים רבות היא בדיוק כאשר נכנסת בת הזוג שאינה ישראלית להריון בטרם היא מוכרת כתושבת, וכאשר היא אינה מבוטחת.

משרדנו עזר למאות זוגות מעין אלו למצות זכויות בהריון של בת זוג זרה מול ביטוח לאומי במקרים אלו, וישמח לעזור לכל מקרה דומה בעתיד.

זכויות בהריון של בת זוג זרה

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top