Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכאות לתעודת עולה והטבות נוספות לעולים חדשים (מידע משפטי חשוב מפי עורך דין הגירה לישראל)

Joshua Pex

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

לעולים חדשים מוקנית זכאות לתעודת עולה, המאפשרת להם לממש שלל הטבות וזכויות המגיעות להם. לא כל העולים לישראל מודעים לכך שהזכאות לתעודת עולה מוגבלת בזמן, וכי לאחר פרק זמן מסוים של שהות בישראל, הזכאות לתעודה זו ולמימוש ההטבות פוקעת. במאמר זה יסביר על הנושא בהרחבה עורך הדין יהושע פקס, שותף ומומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

זכאות לתעודת עולה והטבות נוספות לעולים חדשים (מידע משפטי חשוב מפי עורך דין הגירה לישראל)

מיליוני יהודים וצאצאי יהודים מכל העולם זכאים להגר לישראל מכוח חוק השבות. רבים מהם אינם שולטים בשפה העברית או מתמצאים בהתמודדות עם הביורוקרטיה הישראלית. בהתאם, עולים חדשים אינם תמיד יודעים על כלל ההטבות הרבות שהם עשויים להיות זכאים להן, או על הדרכים לממש את זכאויות אלה. כמו כן, רבים אינם מודעים לכך שההטבות המוענקות לעולים מוגבלות בזמן, וכי שהות ממושכת בישראל ללא מימושן עלולה להוביל לאובדן הזכאות לממשן. כך למשל, שהות של מספר שנים בישראל עלולה להוביל לאובדן הזכאות לתעודת עולה והטבות נוספות. משרדנו מסייע משפטית באופן שוטף לעולים חדשים בייצוג בהליכי עלייה ומימוש זכויות עולים חדשים. במסגרת עבודתנו, נתקלנו בלא מעט מקרים בהם חוסר מודעות והיכרות עם החוק גרמה לעולים לאבד את זכאויותיהם. במטרה לסייע לעולים חדשים להבין מה מגיע להם, להלן נסביר על הטבות עיקריות שעולים חדשים זכאים להן, וכן על מגבלות הזמן למימוש הטבות אלה.

לאילו הטבות זכאים עולים חדשים?

עולים חדשים זכאים ללא מעט הטבות, ובראשן סל קליטה. סל קליטה כולל זכאות לתשלומים שניתנים על-ידי המדינה, במקביל ללימודים באולפן, באופן המאפשר להקל על העולים בעת החודשים הראשונים לשהותם בישראל. מלבד זאת, זכאים עולים חדשים לסיוע במגורים, ביטוח בריאות ותשלומים מופחתים בקופות החולים, סבסוד לימודים והכשרות מקצועיות והטבות מס (כגון פטורים והטבות לגבי השקעות בחו״ל, המכונים ״שנת הסתגלות״).

מימוש הטבות אלה נעשה מול מגוון גופים ורשויות בישראל, ובכלל זה משרד העלייה והקליטה, הבנקים, הביטוח הלאומי, קופות החולים ורשויות המס. לצורך הוכחת הזכאות במקרים אלה, וכן על מנת לתעד את ההטבות שניתנו, על העולים החדשים להציג תעודת עולה. תעודה זו ניתנת בדרך כלל במהלך תהליך הקליטה לישראל, ליחידים מעל גיל 17 או למשפחות. יופיעו בתעודה תמונות העולים (בתעודה משפחתית יופיעו תמונות בני הזוג) ויירשמו ילדים עד גיל 21, אשר עלו עם הוריהם. לילדים שגילם מעל 21 תהא זכאות לתעודת עולה נפרדת. בעת כל פנייה לצורך מימוש זכויות והטבות, או קבלת סיוע ממשרד הקליטה, העולים יידרשו להציג את תעודת העולה. משמעות הדבר היא כי ללא תעודת עולה, לא יוכלו עולים חדשים לממש את רוב הזכאויות השמורות להם.

מה מגבלת הזמן למימוש זכאות לתעודת עולה?

לא פעם עולים חדשים מגיעים לישראל עוד לפני שהם נכנסים באופן רשמי לתהליך שבסופו הם יוכרו כעולים (למשל, לצורך ביקורים משפחתיים תכופים). חשוב לדעת כי שהות ממושכת בישראל עלולה לנתק את הזכאות לתעודת עולה, וכתוצאה מכך גם ליתר ההטבות השמורות לעולים. מדיניות משרד העלייה והקליטה היא כי מי ששהו לתקופה של מעל 5 שנים בישראל במהלך 7 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, לא יהיו זכאים לתעודת עולה או לסיוע בסל קליטה. חשוב להיות מודעים למדיניות זו, ולהיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה לישראל במקרים בהם מסרבות הרשויות להעניק את זכאות זו או הטבות אחרות.

אילו הטבות נוספות פוקעות לאחר שהות ממושכת בישראל?

לא רק זכאות לתעודת עולה עלולה לפקוע לאחר שהות ממושכת בישראל, אלא גם שלל זכאויות נוספות. בכלל זה, שהות בישראל לתקופה ארוכה או מצטברת של בין 3 ל-5 שנים תוביל לביטול רוב הזכאויות הניתנות לעולים חדשים. לעולים אלה יינתן סיוע חלקי בלבד כעולים, למשך שנה אחת, וסיוע בדיור למשך 3 שנים. כך גם הזכאות לסל קליטה תפקע בעקבות שהות של תקופה רצופה או מצטברת של למעלה משנתיים. כמו כן, מי שעברו גיור בישראל ושהו בה מעל לתקופה רצופה או מצטברת של 30 חודשים, לא יהיו זכאים אף הם לסל קליטה. אלה רק חלק מהמקרים בהם תנותק הזכאות של עולים חדשים להטבות המגיעות להם. מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל במקרים של קושי במימוש זכויות והטבות לעולים חדשים, על מנת להבין מה האפשרויות המשפטיות העומדות עבור עולים במקרים אלה.

זכאות לתעודת עולה והטבות נוספות לעולים חדשים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, חשוב כי עולים חדשים ומי שמעוניינים לעלות לישראל יהיו מודעים למגבלות הזמן על זכאות לתעודת עולה והיכולת לממש הטבות נוספות המגיעות לעולים חדשים. אם יש לכם שאלות נוספות או צורך בכל ייעוץ או סיוע בנושא, ניתן לפנות אל משרדנו ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל ומסייע בהליכי עלייה, הסדרת מעמד ומימוש זכויות מול הרשויות השונות וכלל הערכאות המשפטיות בישראל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top