Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כל מה שכדאי לדעת על ויזת עסקים מסין לישראל

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

בעשורים האחרונים הפכה סין למעצמת כלכלה מהגדולות בעולם, בעיקר בגלל שעלויות היצור בה נמוכות מאוד. עקב זאת, ב- 2013 החליטה מדינת ישראל שכדאי ורצוי לקדם את חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין. בין היתר, הוחלט גם להכניס באופן ניסיוני ויזת עסקים מסין לישראל, במיוחד בשביל להקל על העסקים בין סין לישראל.

ויזת עסקים מסין לישראל

השינוי המהותי לגבי ויזת עסקים מסין לישראל

עד כה, איש עסקים אשר היה המבקש להגיע לישראל לתקופה קצרה לצורך עסקי שלא בשכר(כגון חיפוש השקעות, ניהול משא ומתן עסקי וכו'), יכל לבצע את הפעולות האמורות תחת ויזה מסוג ב/2(תייר). אך במטרה לחזק את עסקי סין בישראל, הוחלט לשפר את מה שהוויזה נותנת ואת ההליכים שלה. ובכדי להדגיש את ההפרדה, ניתן לה שם נפרד – ויזת ב/2 – מבקר עסקי.
בדומה לוויזת התייר, גם אצל המבקר העסקי תקופת השהות בישראל היא שלושה חודשים. אך בשונה ממנה, בזמן הליך בדיקת התנאים לקבלת ויזת ב/2 של המבקר העסקי, יערך ראיון בין מבקש הוויזה לקונסול. בהתאם לצורכי עסקיו בישראל, יכול הקונסול להאריך את תקופת השהות שלו לעד שנה, אך לא יותר מזה. כמו כן, ויזת המבקר העסקי כוללת אפשרות של יציאה וכניסה לארץ ללא הגבלה עד תום תוקפה ולא תהיה מכסה שנתית למספר הוויזות שיהיה אפשר לקבל.

הליך הגשת הבקשה

בכדי להגיש את בקשת הוויזה יש לפנות לאחת מנציגויות ישראל בסין, עם טופס הגשת הבקשה וכל המסמכים הרלוונטים של המבקש. שם, יבדקו את עמידתו בתנאי בקשת הויזה ויוזנו למערכת הקונסולרית. במידה ולא נמצאו איתו כל המסמכים הרלוונטים, יידרש להביאם בתוך 30 ימים. הטיפול עצמו בבקשה יוכל להתחיל רק אחרי שהובאו כל המסמכים.
במידה ולאחר הגשת הבקשה במלואה, אומתו ואושרו כל פרטי המגיש על-ידי הקונסול והנספח הכלכלי, וכאושרה הגדרתו כ”מבקר עסקי”, יוזמן מבקש הבקשה לראיון בקונסוליה. אחריו יוכל הקונסול להמליץ של תקופת שהותו בישראל, בהתאם לצורכי עסקיו בישראל.
במידה ואושרה קבלת הוויזה, תותר כניסתו לארץ לשלושה חודשים, או לטווח הזמן שהומלץ עליו על-ידי הקונסול. ויזת עסקים מסין לישראל אינה מיודעת לשהייה קבועה בישראל, לכן לאחר תומה יצטרך המבקר העסקי לצאת מהארץ. במידה וירצה לבקש הארכה למעבר לתקופה שהומלצה לו, הוא יצטרך להגיש בקשת כניסה נוספת רק לאחר שיצא מהארץ או על-ידי מיופה כוח מטעמו.

חשוב: מבקר מסין אשר כבר נמצא בישראל לא יוכל לבצע את ההליך מתוך ישראל, אלא רק בנציגויות ישראל שבסין.

ויזת עסקים מסין לישראל

תנאי המועמדות

התנאים לבקשת ויזת עסקים מסין לישראל:

  1. אישור על היעדר רישום פלילי ואישור רפואי ממלכתי(“פנקס צהוב").
  2. הצהרות שהוא אינו מתכוון לעבוד בישראל, הבטחת יציאה מהארץ בזמן והצהרות על משך שהייתו בישראל(כולל שהיות קודמות), ומהם ההליכים שבשבילם הגיע לישראל.
  3. אזרחות סינית ודרכון לאומי סיני בתוקף לשנה וחצי הקרובה.
  4. שהחברה אשר בה הוא עובד קיימת כבר לפחות שנה וחצי עוד מלפני מועד הגשת הבקשה.
  5. מטרת הביקור חייבת להיות בנוגע לקידום עסקי החברה בארץ. אדם מחברה אשר עוסקת בכוח-אדם או שמטרת כניסתו לארץ היא תיווך בכוח-אדם, לא יקבל את האשרה.

לפרטים נוספים בענייני ויזות או הגירה לישראל או בכל נושא הקשור, צרו קשר איתנו:משרד עו"ד בפתח תקווה - [partner_names lang=

: 03-3724722

         055-9781688

 : [email protected]

 

 

 

 

משרד עורכי דין המתמחה בענייני הגירה. 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top