Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

כיצד לקבל ויזת השקעה לאנגליה?

כיצד לבקש ויזת השקעה לאנגליה למטרות הגירה? אנשי עסקים בעלי ניסיון וסכומי כסף נכבדים יכולים להשקיע בעסק באנגליה, לתרום לפיתוח הכלכלה של בריטניה, ולקבל אפשרות הגירה על בסיס השקעה זו.
על מגיש הבקשה להוכיח הן את היותו בעל ניסיון בעסקים, והן את התרומה שההשקעה שלו תביא לכלכלת אנגליה. מאמר זה של יהושע פקס, ממשרד עורכי הדין בפתח תקווה כהן, דקר, פקס וברוש, המתמחה בהגירה לאנגליה, יסביר כיצד לקבל ויזת השקעה.

מה הן הדרישות הכלכליות לקבלת ויזת השקעה לאנגליה?

כיצד לקבל וויזת השקעה לאנגליה

ההשקעה חייבת להיות רצינית ולתרום לפיתוח הכלכלה האנגלית. סכום ההשקעה צריך להיות לכל הפחות 200,000 פאונד בריטי, וההשקעה מיועדת לקנייה או הקמת עסק באנגליה (ולא, לדוגמה, השקעה בתחום הנדל”ן). העסק אמור להביא לתעסוקה של לכל הפחות שני עובדים באנגליה. ועובדים אלו אכן צריכים להיות אזרחי אנגליה – בדיוק כמו בישראל, ישנה דרישה להעסיק מספר עובדים מקומיים על חשבון כל עובד מומחה זר.

הדרישות כלפי מבקש הוויזה להשקעה באנגליה עצמו:

מבקש הוויזה להשקעה באנגליה צריך להיות דובר אנגלית בסיסית לכל הפחות. הוא יצטרך לעבור בחינה לבדיקת רמת האנגלית שלו. הוא יצטרך להמציא עדויות להיותו איש עסקים בעל ניסיון, ותוכנית עסקית מסודרת באנגלית. בנוסף, עליו להוציא תעודת יושר מתורגמת לאנגלית בתרגום על ידי מתרגם מוסמך החבר באיגוד המתרגמים הישראלי.

מה הוא התהליך מקבלת ויזת השקעה באנגליה ועד למעמד של אזרח אנגליה?

במידה והבקשה מתקבלת, מגיש הבקשה מקבל ויזה לשלוש שנים וארבעה חודשים. במשך 3 שנים ארבעת החודשים הללו, הוא יכול לחיות בתחומי אנגליה ולפתח את העסק. הוויזה כוללת גם את בת הזוג והילדים של מגיש הבקשה.

במידה ולאחר זמן זה העסק ממשיך לפעול (ובתקווה, אף משגשג) ניתן להאריך את הוויזה לשנתיים נוספות. לאחר השנתיים, בעל העסק יכול להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב קבע באנגליה. כבר לאחר שנה כתושב קבע ניתן להגיש בקשה לאזרחות בריטית.
כל שינויי המעמד האלו כוללים גם את משפחת המגיש. לאורך כל זמן ישיבתם באנגליה, המגיש ובני המשפחה זכאים לביטוח רפואי וחינוך חינם, אישור עבודה לבת הזוג, וזכויות נוספות של תושבי אנגליה.

עזרה משפטית בהגשת בקשה לקבלת ויזת השקעה לאנגליה:

כידוע, ניסיון וידע בתחום העסקים לאו דווקא מתרגם לניסיון וידע בתחום המשפטים. וודאי שלא לידע בנוגע למה חשוב יותר ופחות לביורוקרטיה הבריטית הקשוחה. דברים שיראו לאדם מן השורה כבלתי-חשובים יכולים לגרום לדחיית בקשה בה הושקעה הרבה עבודה. כך לדוגמה, משרדינו בפתח תקווה המתמחה בהגירה לאנגליה ראה בקשות של לקוחות שלא התייעצו איתנו נדחות עקב הגשת העתקי מסמכים בשחור לבן ולא בצבע.

כדי להכין בקשה מוצלחת יש להבין את הדרישות לפרטי פרטים של משרד הפנים הבריטי שנובעות מהגישה והתרבות הבריטית שהם שונות מהותית מהגישה התרבותית בישראל. למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול משרד הפנים האנגלי והבנת הדרישות ממגיש הבקשה.

נשמח ללוות אתכם בתהליך ולעזור לכם להגיש בקשה שתענה על הדרישות הקפדניות של משרד ההגירה האנגלי.

פנה למשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש בפתח תקווה, המתמחה בהגירה לאנגליה, אם ברצונך לעבוד באנגליה או לקבל ויזת השקעה לאנגליה.

ויזת השקעה לאנגליה

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook