Skip to content

ויזת אמנת המסחר E-1 לארצות-הברית – Cohen, Decker, Pex, Brosh

Avatar

Joshua Pex

ויזת אמנת המסחר E-1 לארצותהברית

יחסי המסחר בין ארצותהברית וישראל לא רק תלויים במצב הפוליטי שבין המדינות, אלא גם ביחסי המסחר שתמיד היו חשובים לשתי המדינות. לכן, קיימה ישראל עם ארצותהברית כבר בשנת 1954 את הסכם אמנת המסחר, אשר נותן ויזה מישראל לארצותהברית שנועדה להקל ולעודד את המסחר בין שתי המדינות.

מהי ויזת אמנת המסחר?

ויזת אמנת המסחר E-1 לארצותהברית (E-1 treaty trader) היא סוג של ויזת עבודה זמנית, עבור מדינות אשר להן הסכמי שיתוף פעולה עסקיים ביןלאומיים(Treaties). מטרת הוויזה היא לאפשר לחברה זרה לשלוח אדם מטעמה לארצותהברית על מנת לעסוק בעסקים ביןלאומיים ו/או להקים חברתבת של המדינה הזרה בארצותהברית.

התנאים למועמדות לוויזת אמנת המסחר:

  1. בעל העסק הסוחר חייב להיות אזרח ישראל.
  2. במידה והוא מעוניין להקים חברתבת בארצותהברית, בעלות החברה חייבת להיות מינימום 50% בשליטה ישראלית.
  3. על המסחר בין החברה הישראלית בארצותהברית להיות כבר קיים בצורה זורמת וסדירה ועל בעל העסק להוכיח זאת במסמכים.
  4. מבקש המועמדות חייב להיות בעל החברה או בתפקיד ניהולי בה.

מי קהל היעד של ויזת אמנת מסחר?

כאמור קודם, המטרה היא לקשר בין מסחר ישראלי למסחר בארצותהברית. לכן, ויזה זו מיועדת לישראלים המעוניינים להגר לארצרותהברית על מנת לעבוד שם בחברה או חברתבת ישראלית.

הבאת בני זוג ומשפחה

במידה ולמבקש הוויזה יש משפחה או בן/בתזוג שהיה רוצה שיעברו ביחד איתוהוא ידרש לבקש עבורם ויזת E נוספת. אולם, הליכי בקשות ויזות עבודה אלו יוכלו להתבצע אך ורק דרך רשות ההגירה בארצותהברית ובאנגלית.

כמה זמן אפשר להישאר בארצותהברית תחת ויזת אמנת המסחר?

ויזת אמנת המסחר נותנת תקופת שהייה בארצותהברית של כשנתיים, אמנם אין הגבלה למספר הפעמים שמותר לבעל הוויזה או לבני משפחתו לבקש את הארכתה.

מידע נוסף בנושא ויזות עבודה לארה"ב:
ויזת עבודה לארה"ב H1B

סוגים של ויזות L לצד ויזות E – השוואה

לעוד מידע בנושאי ויזות עבודה לארצות-הברית או כל נושא שקשור בהגירה לארצות-הברית, צרו קשר:משרד עורך דין בפתח תקוה - ויזת אמנת המסחר

כהן, דקר, פקס, ברוש  – משרד עורכי הדין המתמחים בהגירה לארצות-הברית

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/053-7471900

          03-6979486

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top