Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הנפקת אשרה לישראל מול רשות ההגירה – ויזה משרד הפנים

Joshua Pex

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

Israeli flag - visa to israel

משרדינו ממוקמים במרכז הארץ, אולם עוזרים ללקוחות המשרד בכל רחבי הארץ (תל – אביב, ירושלים, צפון, דרום) לקבל ויזות לישראל מול משרד הפנים. מאמר זה מפרט את הליך הוצאת ויזה משרד הפנים, עבור אזרחים ישראלים ואזרחי מדינות העולם, אשר נדרשים להוציא אשרה לישראל בלשכה של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

זקוקים למידע או סיוע משפטי בהתנהלות מול משרד הפנים? קראו את המאמר, או פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי.

משרד הפנים – הרשות הממשלתית המוסמכת להנפיק ויזות לישראל

משרד הפנים בישראל, היא הרשות המנהלית אשר מוסמכת להנפיק אשרות / רישינות שהייה בישראל, אשר ידועות בציבור הרחב בשם ויזות לישראל. משרד הפנים הוא אחד המשרדים הממשלתיים בעלי תחומי האחריות הרחבים בממשלה. כל אזרח ישראלי נתקל במשרד הפנים בצמתים חשובים של החיים; לידה, נישואים ואירועים אחרים מתועדים על ידי רשות מרשם אזרחים של משרד הפנים. בין יתר תחומי הפעילות, רשות האוכלוסין וההגירה נמצאת באחריות משרד הפנים. רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, אחראית על ביקורת גבולות; כניסה ויציאה של אזרחים ישראלים והנפקת ויזות לישראל עבור אזרחי העולם אשר נכנסים לארץ למטרת ביקור תיירותי, עבודה, לימודים, עסקים וכדומה.

Ministry of Interior Beer Shevah

לשכות רשות האוכלוסין וההגירה – הנפקת ויזות לישראל במשרד הפנים

לשכות אזוריות של רשות האוכלוסין וההגירה מצויות בסניפים של משרד הפנים ברחבי הארץ. פקידי משרד הפנים במקום הם אשר אחראים על התנהלות מול אזרחים זרים בישראל, או ישראלים אשר מבקשים שירות עבור בני זוג, עובדים או חברים שאינם אזרחי ישראל, בכל הקשור להנפקת ויזה. אזרחים זרים אשר מגיעים לקבלת ויזה יקבלו ויזה לישראל באמצעות חותמת ויזה לישראל בדרכונם.

הנפקת ויזות לישראל במשרד הפנים בהתאם לחוקי מדינת ישראל

החלטות של הנפקת ויזה, על ידי פקידי רשות האוכלוסין וההגירה מתבצעת על בסיס חוקי הגירה לישראל, לרבות תקנות ונוהלי משרד הפנים. חוק הכניסה לישראל, הוא החוק הקובע בכל הקשור למתן ויזות לישראל. יחד עם זאת ישנם חוקים נוספים, אשר נוגעים לתחומים ספציפיים של הגירה לישראל, כגון: חוק השבות, בכל הנוגע לעלייה לישראל של יהודים או צאצאים ובני זוג של יהודים, חוק האזרחות, אשר קובע את התנאים והדרישות לקבלת אזרחות ישראלית.

Visa to Israel

נוהלי משרד הפנים מפרטים את התנאים והדרישות לקבלת ויזה משרד הפנים

נוהלי משרד הפנים, אשר מתפרסמים לתועלת הציבור באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, מפרטים את התנאים והדרישות של קבלת כל סוג של ויזה לישראל. נוהלי משרד הפנים לגבי ויזה משרד הפנים, מכילים את רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה במשרד הפנים. הנהלים מכילים גם את הבסיס החוקי לקבלת כל אשרה / רישיון שהייה בישראל. כמו כן, נוהלי רשות האוכלוסין וההגירה אשר מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים, מכילים את הטפסים אשר מבקש ויזה לישראל נדרש למלא, טרם הגשת בקשה לויזה במשרד הפנים.

שיקול הדעת של פקידי רשות ההגירה לישראל – ויזה לישראל במשרד הפנים

פקידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים כפופים לחוקי המדינה ונוהלי משרד הפנים, אולם לעיתים קרובות הנוהל מעניק לעובדי המדינה שיקול דעת בקבלת החלטה למתן ויזות לישראל. יחד עם זאת, בהתאם לחוק בישראל, שיקול הדעת של פקידי הרשות כפוף לכללי המשפט המנהלי, כלומר; החלטות של פקידי הרשות למתן או דחייה של בקשץ ויזה לישראל, חייבת להתקבל בסבירות, ללא משוא פנים, בתום לב, בצורה מידתית ועוד.

ערעור כנגד החלטה של פקידי הרשות בנוגע לבקשת ויזה לישראל משרד הפנים

מבקשי ויזה לישראל רשאים להגיש ערעור כנגד החלטות של פקידי רשות ההגירה לישראל, בכל הקשור לנושא ויזות לישראל, אם ההחלטה בעניינם שגויה, לא מוצדקת או לא סבירה. ככלל, קיימת אפשרות להגשת ערעור אחד בכל מקרה. המשך הליכים משפטיים כולל הגשת ערעור אל מטה רשות האוכלסוין וההגירה בירושלים, או המשך הליכים משפטים בערכאות שיפוטיות; בית הדין לעררים או בתי המשפט המוסמכים בהתאם לבקשה (בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים או בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוהה לצדק).

עורכי הדין הגירה לישראל – סיוע משפטי מול משרד הפנים

פונים רבים המבקשים לקבל שירות במשרד הפנים בכל הקשור לקבלת ויזות לישראל נתקלים לעיתים קרובות בקשיים. בעיות בנושא קבלת ויזה לישראל משרד הפנים נובעות עקב חוסר ידע של נוהלי משרד הפנים, אשר מכוחם פקידי הרשות מנפיקים ויזות, או התנהלות לא תקינה של פקידי משרד הפנים. קבלת סיוע משפטי מקצועי עוזר לאילו הפונים לקבלת שירות במשרד הפנים לדעת האם התיק שלהם מתנהל בהתאם לחוקי, תקנות ונוהלי ההגירה לישראל. משרד עורכי הדין שלנו בעל ניסיון רב בכל הקשור להתנהלות מול לשכות האוכלוסין וההגירה ברחבי הארץ.

לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לנושא ויזה משרד הפנים או הגירה לישראל, צרו קשר

משרד עורכי דין הגירה לישראל

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top