ויזה ב1 לישראל עבור ארגונים הומניטאריים בינלאומיים

ארגוני סיוע בינלאומיים, אשר מקום מושבם בישראל, אולם פועלים בשטחי הרשות הפלסטינאית, נדרשים לקבל הכרה על ידי המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה, על מנת לקבל אישור של משרד הפנים להביא עובדים מטעמם על בסיס ויזה ב1 לישראל. הארגון ההומניטארי הבינלאומי נדרש להגיש בקשה במשרד הרווחה, המחלקה הבינלאומית, בירושלים. קבלת הכרה של ממשלת ישראל בארגון הומניטארי בינלאומי, מאפשר לארגון לפעול בארץ בצורה חוקית. כמו כן, הכרה רשמית כארגון הומניטארי בינלאומי הפועל בישראל, מאפשר לארגון לפנות אל משרד הפנים בבקשה להביא עובדים מטעמו באמצעות אשרת שהייה בישראל (ויזה ב1 לישראל עבור ארגונים בינלאומיים) למשך תקופה של 5 שנים, כאשר כל שנה נדרש אותו העובד לחדש את רישיון השהייה בישראל מסוג ויזה ב1 לישראל. בעת חידוש ויזה ב/ לישראל עבור העובד הזר, יידרש הארגון ההומניטארי הבינלאומי להוכיח כי העובד דרוש, על מנת למלא את הפעילות ההומניטארית של הארגון.

רישום ארגון הומניטארי בינלאומי בישראל – המסמכים הנדרשים

ויזה ב1 לישראל עבור ארגונים הומניטאריים בינלאומיים

להלן רשימת המסמכים הנדרשים עבור רישום ארגון הומניטארי בינלאומי בישראל וקבלת המלצה להנפקת ויזה ב1 לישראל עבור העובדים של הארגון ההומניטארי הבינלאומי:

1. מכתב בקשה חתום על ידי הנהלת הארגון ההומניטארי הבינלאומי.

2. מסמך המתאר את פעילויות ארגון הסיוע הבינלאומי, לרבות תיאור פעילות שנתי ותקציב שנתי.

3. מסמך המתאר את הפעילויות המתוכננות בשטחי הרשות הפלסטינית, תקציב לפעילויות ומקורות מימון.

4. אישור רישום הארגון ההומניטארי הבינלאומי אצל מוסדות הרשות הפלסטינית, המאשרות פעילות בשטחי הרשות הפלסטינית (דרישה תקפה החל משנת 2009).

5. מסמכי התאגדות של הארגון (מלכ"ר) ההומניטארי במדינת המוצא, לרבות תקנון הארגון ורשימת חברי ועד / דירקטורים (שימו לב כי מסמכי ההתאגדות נדרשים לאימות כדין על ידי אפוסטיל או בקונסוליה הישראלית בחו"ל, על מנת להיות תקפים בישראל).

6. ייפוי כוח כדין המייפה את כוחו של נציג הארגון ההומניטארי הבינלאומי בישראל לייצג את הארגון בפני הרשויות בישראל. נציג הארגון ההומניטארי הבינלאומי בישראל נדרש להגיש את המסמכים לרישום אצל המחלקה הבינלאומית של משרד הרווחה בישראל ולהגיע לראיון בו יסביר את פעילות הארגון והצורך בהכרה כארגון הומניטארי בינלאומי.

7. רשימה של עובדי הארגון בישראל אשר מעורבים בפעילויות הארגון ויישום מטרות הארגון בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית.

8. טופס בקשה לאשרת עבודה (ויזה ב1 לישראל) עבור עובדי הארגון ההומניטארי הבינלאומי אשר נחוצים לארגון לשם ביצוע הפעילות. עבור כל בקשה של ויזה ב1 לישראל, יידרש הארגון להציג קורות חיים של העובד, צילום דרכון בתוקף ומכתב הסבר המפרט את הצורך בקבלת ויזה ב1 לישראל עבור אותו עובד ספציפי.

9. הסכם שכירות עבור משרד הארגון ההומניטארי הבינלאומי בישראל. נוהל משרד הרווחה קובע כי הארגון חייב לשכור משרד בישראל.

10. פרטי קשר של נציג הארגון ההומניטארי הבינלאומי בישראל ובמדינת המוצא; טלפון, פקס, דוא"ל וכדומה.

לאחר קבלת הכרה כארגון הומניטארי בינלאומי על ידי המחלקה ליחסים בינלאומיים של משרד הרווחה, זכאי הארגון לקבל המלצה עבור עובדי הארגון לקבלת ויזה ב1 לישראל, אולם משרד הפנים הוא אשר מנפיק את אשרת השהייה, בהתאם לסמכותו ושיקול דעתו.

הערה חשובה: נוהל קבלת ויזה ב1 עבור עובד של ארגון הומניטארי בינלאומי קובע כי בכדי לעמוד בדרישות חוקי מדינת ישראל, עובד של ארגון הומניטארי באשרת עבודה (ויזה ב1 לישראל) חייב לעבוד בישראל לכל הפחות 7 ימים בחודש / 15 שעות בשבוע ולהחזיק מקום מגורים בישראל.

אם ברצונכם לקבל מידע משפטי לגבי ויזה ב1 לישראל עבור ארגונים הומניטאריים ו/או כל שאלה בקשר להגירה לישראל, התקשרו:עורך דין בפתח תקווה

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

כהן, דקר, פקס וברוש – עורכי דין הגירה לישראל – ויזה ב1 לישראל