התראת פשיטת רגל נשלחת לחייב לפני שמתחילים בהליך פשיטת רגל כנגדו. חייב יכול להיכנס להליך פשיטת רגל ביוזמתו או ביוזמת נושיו.

כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בפתח תקווה – מציג סדרת מאמרים בנושא הוצאה לפועל, פשיטת רגל והליך חדלות פרעון. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה תסביר בקצרה על פתיחת ההליך ביוזמת הנושים ומהי התראת פשיטת רגל.

פתיחת הליך פשיטת רגל על ידי נושה

התראת פשיטת רגל נושה המבקש לממש את זכותו לתבוע את חובו במסגרת הליכי פשיטת רגל, צריך לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה למסור את "התראת פישטת רגל" לחייב.

התראת פשיטת רגל על ידי נושה

כל אדם אשר עומד לזכותו חוב כספי אשר טרם נפרע, יכול לשלוח התראת פשיטת רגל לחייב. הגשת התראה לחייב כוללת "מכתב התראה" אשר נשלח לחייב המתריא בפניו שלטובת אדם, קרי, נושה עומד חוב כספי שטרם שולם על ידו. במסגרת המכתב ניתנת לחייב הזדמנות להסדיר את החוב תוך שבעה ימים. באם החייב לא יסדיר את החוב עומדת לנושה הזכות לפתוח בהליכים כנגד החייב.

שלב 1: מתי מסכים בית המשפט לשלוח התראה לחייב?

בית המשפט יענה לבקשת הנושה להמצאת ההתראה לחייב אם הנושה עומד בדרישות הבאות:

  1. בידי הנושה מוחזקים אחד מהם:
  • צו נגד חייב לתשלום או פס"ד.
  • שטר חוב או שיק לביצוע בלשכת ההוצל"פ והחייב לא הגיש התנגדות לביצועו או שטר חליפין.
  1. לא קיימים עיכוב ביצוע לאחד המסמכים בסעיף 1.
שלב 2: הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לשליחת מכתב התראה לחייב

במידה והנושה עומד בתנאים לעיל, הנושה מגיש לבית המשפט המחוזי בקשה למסירת "מכתב התראה" ב- 2 העתקים יחד עם טופס הבקשה שעליו לכלול את הפרטים הבאים:

  1. הנושה יפרט על גבי טופס נוסח ההתראה את הפרטים הרלוונטים.
  2. אפשרות לחייב לשלם את החוב את לתת ערובה לתשלום החוב תוך שבעה ימים מיום המצאת מכתב התראה.
  3. במסגרת מכתב ההתראה יצויין כי במידה והחייב לא יעמוד בדרישות המצויינות, הדבר מהווה מעשה פשיטת רגל, המצדיק פתיחת הליך פשיטת רגל כנגד החייב.
שלב 3: המצאת מכתב התראה של הנושה לחייב

לאחר שבית המשפט אישר את בקשת ההתראה של הנושה, על הנושה להמציא לחייב את מכתב ההתראה הנושא את חתימת בית המשפט, וזאת תוך פרק זמן של שלושים ימים מיום שבית המשפט אישר את בקשת הנושה.

לאחר שקיבל לידיו החייב את המכתב עליו להגיש את עמדתו כך, שאם החייב אינו מסכים לסכום הנתבע עליו להגיב בהתאם לבית המשפט. ככל שהחייב טוען שהסכום אינו מדוייק, הוא רשאי לשלם את הסכום שהוא סבור שהוא "הנכון"  וייחשב הדבר כאילו עמד בדרישות המכתב.

למה חשוב להיוועץ עם עו"ד פשיטת רגל בפתח תקווה?

כפי שראינו, פתיחת הליך פשיטת רגל יכול להיעשות גם על ידי החייב וגם על ידי הנושה. נושה אשר מבקש ליזום את ההליך כנגד החייב, כדאי שיפנה להיוועץ עם עורך דין המומחה בתחום חדלות פרעון על כל רבדיו, על מנת שיקבל את הליויי המשפטי והמקצועי הנדרשים כדי לפעול כנגד החייב לשם גביית החוב בדרך היעילה ביותר.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש לקבלת עזרה משפטית. עורך דין לפשיטת רגל בפתח תקווה ישמח לתת עצה בנושא הוצ"לפ.

התראת פשיטת רגל

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il