Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ערעור על תביעה לתשלום המחאה (התנגדות לביצוע שטר)

Alex Brosh

KitePride International

ממליצים בחום ! שירות וחם ומקצועי אמין ומהיר. תודה שאתם עומדים לצידינו 🙏

במקרה של קבלת הודעה מפקיד בית המשפט או הוצאה לפועל על תביעה לתשלום המחאה. לנתבע עשויות להיות סיבות טובות לערעור. יצוין כי המועד האחרון להגשת התנגדות לביצוע שטר על פי החוק הוא 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

עו"ד אלכס ברוש ממשרדנו, מסביר מתי אפשר להגיש התנגדות לביצוע שטר.

נסקור כעת כמה מן הסיבות שיכולים להיות בסיס להשגה על תביעה כזאת.

מה הסיבות האפשריות להתנגדות לביצוע שטר?

מבחינת התובע, ישנם מספר סוגים של בעלות על צ'ק המוכרות על ידי החוק: אוחז כשורה, פשוט אוחז בצ'ק, וגם מעמד של תובע אוחז בהמחאה אשר קיבל בתמורה למתן מוצר או שירות כלשהו. לכל מעמד משפטי של צ'ק ישנם כללים ספציפיים. להתנגדות אפקטיבית לביצוע שטר, יש צורך להגדיר באופן ברור את מעמד התובע בכל מקרה ומקרה.
קודם כל, צריך לבדוק האם התובע המבקש את תשלום ההמחאה הוא הבעלים כראוי. הבעלות כראוי מספקת יתרונות פרוצדורליים מסוימים לתובע במהלך המשפט.

בעלות על המחאה נקבעת בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. בפרט, המחאה חייבת להיות שלמה ושמישה מבחינת קריאות. המחאה חייבת הייתה להגיע לידיו של התובע לפני מועד התשלום המצוין בה. התובע לא יכול היה להיות מודע, לפני קבלת הצ'ק, לעובדה כי הצ'ק נדחה (במידה ואכן זה כך). קבלת המחאה חייבת הייתה להיות מרצון חופשי וללא זדון, ומקבל ההמחאה באמת לא ידע דבר על בעיות הקשורות בזכויות להמחאה של האדם ממנו השיק התקבל.

טיעון טוב לערער תביעה לתשלום הצ'ק הנו אי-קבלה של הסחורות או השירותים שסוכמו כתמורה למתן הצ'ק. בדרך כלל, טענה זו תקפה רק ביחס הצד הקרוב (הצד שלקח את ההמחאה מהנתבע בתמורה למתן טובין או שירותים), ולכן, הטענה הנ"ל אינה תקפה לצד הרחוק- למשל ביחס לתובע בעל ההמחאה כראוי.

ערעור המחאה - התנגדות לביצוע שטר

העברת המחאה:

כידוע, ההמחאה יכולה להיות מועברת מיד ליד ולשנות את  בעליה על ידי הוספת חתימתו של המעביר את הצ'ק. חשוב להדגיש כי שיטת העברת הצ'ק שתוארה לעיל, יכולה וצריכה להיות מוגבלת. כדי לעשות זאת, אתה יכול בעצם לכתוב על הצ'ק "המחאה מיועדת רק עבור המוטב" ולצייר שני קווים מקבילים (צ'קים מוגבלים מראש בצורה כזאת זמינים להדפסה בכל בנק). כל המחאה תועבר בהתאם לחוק – אם יש פגם בשרשרת ההעברה, מקבל השיק כתוצאה מפגם כזה לא יכול להיות מוכר כבעל השיק.

 

מקרים בהם בית המשפט עשוי לקבל בקשת התנגדות לביצוע שטר

יצוין כי בין צדדים קרובים יכול לעלות גם נושא קיזוז הדדי, כלומר, האפשרות לנכות מסכום הצ'ק המוצג לתשלום את החוב של התובע אל הנתבע (אם קיים).

אם ההמחאה הוגשה רק כפיקדון, יש צורך להוכיח את זה בבית המשפט. כמו כן, יש להוכיח כי תנאי ההסכם בין הצדדים שאפשרו לתובע לדרוש את יישום המחאה, לא קוימו.

החוק קובע כי בעלות על השק היא פגומה, אם ההמחאה התקבלה או הושגה במרמה, הונאה, כפייה, אלימות או באמצעים אחרים שאינם משפטיים. כך קרה באחד המקרים שלנו: הוכח כי הצ'ק נגנב והחתימה עליו זויפה. בית המשפט קיבל  את ערעור הלקוח שלנו, ודחה את תביעת הצד הנגדי.
צור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו לקבלת מידע על העברת בעלות על המחאה ודיני התנגדות לביצוע שטר:

התנגדות לביצוע שטר

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

       : 055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top