Skip to content

התחסנות במקום העבודה תמונת מצב

Avatar

Michael Decker

מה המצב בשוק העבודה בישראל בנוגע לקושיית התחסנות במקום העבודה? משרד כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בתחום דיני עבודה וזכויות העובד והמעביד בישראל. כמו כן, אנו עוקבים בתשומת לב אחרי השינוי בחקיקה בצל מגפת הקורונה. במאמר הבא נתאר את תמונת המצב העדכנית, נכון לאפריל 2021.

 

התחסנות במקום העבודה

מאגר מידע על סרבני חיסון – נפסל על ידי הבג"צ

הצעת החוק הממשלתית להעברת מידע על מי שסירב להתחסן לרשויות המקומיות בוטלה בעקבות פסיקת בג"צ, שקבעה שמדובר פגיעה בזכות החוקתית לפרטיות בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

קדמה לפסיקת בג"צ בנושא פנייתו של "משמר הדמוקרטיה הישראלית" ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ולשר הבריאות, יולי אדלשטיין, בדרישה שיפעלו לביטול החוק. על פי הפונים, החקיקה החדשה פוגעת פגיעה עמוקה וקשה בזכות לפרטיות ובסודיות הרפואית, וזאת ללא תכלית ראויה ובאופן בלתי מידתי.

שופטי הבג"צ אכן הוציאו צו על תנאי למדינה ולכנסת, בו צוטט מלשון החוק: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

על פי הכנסת והממשלה, התכלית הראויה אכן מתקיימת, והיא בריאות הציבור. אך בכל מקרה, במסגרת התשובות לצו על תנאי המדינה והכנסת חזרה בה מהכוונה לחוקק את החוק האמור.

איסור להגיע לעבודה ללא חיסון – עדיין בטיוטה

משרד המשפטים חיבר טיוטה של הצעת חוק שתאפשר לאסור על עובדים בענפים מסוימים שלא התחסנו להגיע לעבודה. הצעת חוק זו לא מקודמת בין היתר עקב פיזור הכנסת.

לפי הצעת משרד המפשטים, הגורם האחראי על מקום העבודה יהיה חייב למנוע את כניסת העובד לעסק. סוג מקומות העבודה שאליהם תוגבל כניסה עוד לא נקבע. בטיוטה נכתב כי המקומות ייקבעו "בשים לב להיקף האנשים שבאים במגע עם העובד, מאפייניהם, אופי העסק והעיסוק, וכן בהתחשב במי שיש לגביו הצדקה רפואית שלא להתחסן". הכוונה היא למנוע מעובדים להגיע לעסקים שאליהם מגיע קהל רחב.

שופרסל רשאית להוציא עובדים שלא ייתחסנו לחל"ת

במקביל, מדיניות בתי הדין לעבודה מהעת האחרונה מצביעה על גיבוי בתי עסק שהוציאו לחל"ת עובדים שסירבו להתחסן או להציג בדיקות קורונה שליליות כל 72 שעות. כך לדוגמה קבע בית הדין האזורי לעבודה בחיפה כי מדיניות שופרסל לפיה יורשו להיכנס למקום העבודה רק עובדים שיציגו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית – סבירה ומידתית.

מדובר בחלק מדחיית בקשה לסעד זמני מ-26.3.21 שהגישה עובדת שופרסל כנגד הרשת, למנוע מהחברה את הוצאתה לחל"ת, על רקע סירובה להציג בדיקת קורונה שלילית כתנאי להצבתה לעבודה.

בתחילת חודש מרץ פרסמה שופרסל בקרב עובדיה מסמך מדיניות, במסגרתו הובהר כי החל מיום 4.4.21, על מנת לשמור על בריאות העובדים והלקוחות, יורשו להגיע לעבודה רק עובדים בעלי תו ירוק (מתחסן/מחלים), או כאלה שיציגו בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. עוד הודיעה שופרסל כי עובדים מנועי חיסון, שיציגו אישור רפואי מתאים, יוכלו לפנות בבקשות חריגות להנהלת הרשת, שתשקול אפשרות לחייבם בהצגת בדיקה שלילת בפרקי זמן מרווחים יותר. שופרסל הבהירה כי עובדים שיסרבו לתנאים הנ"ל ולא ניתן יהיה להעסיקם מהבית או במקום מבודד, ייצאו לחופשה בתשלום או לחופשה ללא תשלום, על פי בחירתם, וככל שיסרבו גם לכך – יזומנו לשימוע לפני פיטורים.

העובדת הגישה בקשה לשני סעדים זמניים כנגד המדיניות האמורה וכנגד כוונת שופרסל להוציא אותה לחל"ת, לאור סירובה להתחסן ולהיבדק. העובדת טענה כי מדיניות שופרסל מהווה פגיעה בזכויות יסוד שלה ושל שאר עובדי הרשת.

שופרסל, באמצעות עורכי הדין גדעון רובין, אייל לוי ואלון עזרא ממשרד רובין שמואלביץ, טענה מנגד כי מדיניותה היא חוקית, סבירה, ומידתית, במטרה לספק לעובדים וללקוחות סביבה בטוחה מבחינה בריאותית.

שופטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, איריס רש, דחתה את הבקשה לסעדים זמניים. בהחלטתה קבעה השופטת רש כי על שופרסל, כבית מסחר המעסיק מעל 50 עובדים, מוטלת חובה וגם אחריות לשמור על סביבת עבודה בטוחה ומוגנת מבחינה בריאותית כלפי ציבור העובדים, הלקוחות, הספקים וכל הנכנסים בחצריה. עוד קבע בית הדין כי מדיניות שופרסל, שהתקבלה בהסכמת נציגות העובדים, היא מידתית וסבירה ובנויה ממדרג של חלופות המאפשרות המשך עבודה גם למי שלא התחסן, באמצעות הצגת בדיקה שלילית. נפסק, כי הנזק שיגרם למעסיק עצמו, לעובדיו ולציבור כתוצאה מחשיפה לסיכון הדבקה – גדול יותר מאי הנוחות שבביצוע בדיקת קורונה בתדירות של 72 שעות.

עבודה עם ילדים ללא חיסון או בדיקה?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אפשר למועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל להפסיק לשלם שכר לסייעת שמסרבת להיבדק לקורונה, והיא תצא לחופשה עד להחלטה סופית בבקשה.

השופטת מירב קליימן, דחתה את בקשה של הסייעת לשוב לעבודה או להמשיך לקבל שכר. הסייעת עובדת בכיתת החינוך המיוחד בבית הספר היסודי נוף צורים בכוכב יאיר-צור יגאל,

ראש המועצה המקומית, יובל ארד, אמר בדיון קודם להחלטה כי "השנה האחרונה הייתה שנה לא רגילה, והטלטלה שעוברת על החברה הישראלית היא מהחמורות שידענו". לדבריו, "לצד המשבר היתה השנה הזו גם שעתם היפה של ראשי הרשויות בישראל שנדרשו לקבל החלטות יומיומיות בנושאים הנוגעים לחיי הפרט, במקומות שבהם הממשלה התמהמה. ראשי הרשויות היו הקו הראשון שרואה את צורכי הפרט – את הקשישים, העריריים, ניצולי השואה, הילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים, ואת אוכלוסיות הסיכון".

במקרה שעומד לפנינו, אמר ארד, "מדובר בילדים עם צרכים מיוחדים ששליחתם לבידוד במקרה של תחלואת הסייעת, אינה דומה לבידוד של אדם רגיל. חוסר היכולת לעיתים לתווך להם את משמעות הבידוד מעצימה את הפגיעה הרגשית והנפשית".

בסופו של דבר, אמר ארד, ראש רשות יונק את סמכויותיו מצו המועצות המקומיות האחריות שנקבעה על ידי המחוקק היא לבריאות הציבור, לכלל, והוא יצוא מהנחה שהפרט נכלל בתוך הכלל. צריך להסתכל על בריאות כלל הציבור. "אני סבור שכשמים על כף המאזניים את הצורך לשמור על אותם תלמידים צעירים אנו נדרשים לאזן בין זכות היסוד של התלמידים לחיים וזו צריכה להיות מועדפת על זכותה של הסייעת לפרטיות זו היא הציפייה גם של הציבור מאיתנו".

ומה החליט בית הדין

השופטת קליימן כתבה בהחלטתה כי בשים לב לכך כי לעת בית הדין אינו סבור "כי הזכויות הלכאוריות של המבקשת גוברות על זכותה וחובתה של המשיבה לדאוג לרווחתם של תלמידיה, הצוות החינוכי והורי התלמידים וכאשר מאזן הנוחות נוטה לטעמנו בבירור, לעת הזו, לצידה של המשיבה אשר אמונה על שלומם של כל הבאים בשעריה – עובדים ושאינם עובדים – ילדים ומבוגרים".

בית הדין הדגיש בפתח ההחלטה כי אינו נדרש לבחון דרישה המחייבת את המבקשת להתחסן כנגד רצונה כיוון שאל מול זכויות המבקשת "עלינו להציב לנגד עינינו בראש ובראשונה את זכותם לחיים ולבריאות של התלמידים, הוריהם ויתר צוות העובדים בבית הספר, שאף הן זכויות ראשונות במעלה, שאין עוררין על עליונותן וחשיבותן".

"לאור זאת", נכתב בהחלטה, "לא ניתן לומר בשלב זה ב'פה מלא', כפי שטוענת המבקשת בפנינו, כי לא קיים מקור חוקי המסדיר את חובת המועצה לדאוג לאינטרסים של התלמידים, ההורים והצוות החינוכי – מנהלי, עליהם היא אמונה וכי ההגבלה להתייצב בבית ספר ללא בדיקת קורונה שלילית כל עוד היא אינה מחוסנת, נעשתה ללא מקור חוקי".

המומחיות שלנו

משרד כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בדיני עבודה. עורכי דין המשרד מייצגים לקוחות בבתי הדין הייעודים בתחומים השונים ובבג"ץ. יש לכם שאלות בנוגע לזכויות עובדים או שאר נושאים חוקיים הקשורים לקורונה? אנחנו לשירותכם.

התחסנות במקום העבודה

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

        055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top